Kategorier
Uncategorised

Gamla Prästgården på Hven

Så här såg Gamla Prästgården ut en gång i tiden. I dag finns bara Linden som står mitt på gårdsplanen kvar.

Jag vet inte exakt när de revs men här följer 3 olika tidningsklipp och som jag tolkar de så stod gården kvar 1953, 1954 är rivningen påbörjad och 1955 byggs Lärarbostäderna på tomten där Gamla Prästgården en gång legat.

Här följer lite foto från innan rivningen och under rivningen.

Man plocka ner huset Sten för Sten… vad användes teglet till sen? Någon som vet?