Kategorier
Uncategorised

Astronomen på Hven

Här följer ett tidningsklipp från 1944, om Lektor Bertil Berggren och hans bror Verner. De ägnande sig precis som Tycho Brahe åt stjärnforskning. Här fanns också Sveriges största stjärnkikare i privat ägo.

Kategorier
Uncategorised

Gamla Prästgården på Hven

Så här såg Gamla Prästgården ut en gång i tiden. I dag finns bara Linden som står mitt på gårdsplanen kvar.

Jag vet inte exakt när de revs men här följer 3 olika tidningsklipp och som jag tolkar de så stod gården kvar 1953, 1954 är rivningen påbörjad och 1955 byggs Lärarbostäderna på tomten där Gamla Prästgården en gång legat.

Här följer lite foto från innan rivningen och under rivningen.

Man plocka ner huset Sten för Sten… vad användes teglet till sen? Någon som vet?

Kategorier
Uncategorised

Återinvigning av Gamla Kyrkan på Hven 1938

I detta tidningsklipp skildras återinvigningen och kyrkan kan ej längre kallas Ödekyrkan.

Från återinvigningen
Kategorier
Uncategorised

Gamla kyrkan på Hven 1926

De här handlar om hur processen såg ut enligt tidningsklipp från 1926

Gamla Kyrkan sep 2020

Kategorier
Uncategorised

Målande och skrivande Venälskare 1955

Kategorier
Uncategorised

Konrad och Elsa

Kategorier
Uncategorised

Bland Backafalls Malvor 1946

Kategorier
Uncategorised

Tycho Brahes papperskvarn… 1933

Kategorier
Uncategorised

Då började lådbrevbärning 1947

Min Farfar Alvar Pettersson körde posten i många år, tror de var redan innan den officiella lådbrevbärningen kom igång och sen i tror de var 27 år, jag ska leta upp tidningsklippen där han avtackades, han hade inte haft en ända sjukdag under dessa åren. Först till fots, sen på cykel sen mopeder.

Kategorier
Uncategorised

När ljuset kom till Hven

Kategorier
Uncategorised

Sveriges bästa jordbruksmark

Kategorier
Uncategorised

Posten på Hven

Kategorier
Uncategorised

Is vinter…är de inte nu

Räven raskar över isen….

Kategorier
Historia Uncategorised

Hvens Mölla