Kategorier
Sjöfart

Hamnar

Hamnar

I
Bäckviken fanns en stenpir som
bönderna gjort. I mitten på 1870-talet börjar Ångbåten Svea gå i trafik till
Hven. Tidigare har de bara varit diverse små segelbåtar som gått när vädret
tillät.

1901
är hamnen färdig. Den hade byggts till, om och fått en vågbrytare.

1908
är första året som man vintertid har dagliga förbindelser med Landskrona.

Ungefär
samtidigt i Kyrkbacken, mitten på
1870-talet, byggs hamnen till och de nya större båtarna – skutorna började bli
vanliga i hamnen. De ger god inkomst åt sjömännen och de börjar byggas större
hus vid Kyrkbacken.

Norreborgs hamnen byggdes i mitten
på 1880-talet var hamnen i full gång. Den kom i många år vara den viktigaste
hamnen för utskeppning av teglet som tillverkades vid Husvik och
Campingplatsen.

Kategorier
Sjöfart

Ankaret

Fristad på Hven för havets offer

Vila under fullriggarens ankare

Strandvaskare? Är du inte Hvenbo , så är de knappt troligt att
ni vet vad det betyder. När man väl kommit underfund med innebörden, så frågar
man sig först om inte Hvenborna är vile väl hädiska och okänsliga. Med ”Strandvaskare”
menar man en person som man funnit drunknad vid stranden. Hven ligger ju mitt i
strömmen, mellan Östersjön och Nordsjön och det är naturligt om det då och då
ligger ett” lik och vaskar i strandkanten”. Uttrycket är så gammalt att det är
osäkert hur det har uppkommit.

Många berättelser om ”Strandvaskare” florerar på ön. De
berättas öbor emellan och på den gamla kyrkogården har de fått sitt sista
vilorum, en del identifierade, andra inte. På den graven står en sten med
inskriptionen ”för dem som havet tog och åter gav” samt de gamla Stockankaret,
som genast drar besökarnas ögon till sig.

Det kraftiga ankaret har sin särskilda historia. Vid
sekelskiftet, då tegelbruken på ön hade ”ångan uppe” fraktades de hit kol från
England. Lasten kom ombord i fullriggare och lossades vid Norreborgshamn.

De här fullriggarna var alldeles för stora för den lilla
hamnen och fick därför förtöjas ett stycke från land med trossar, medan man
läktrade kolet i land.

För en av de här Fullriggarna gick det illa. Den strandade
under en storm och gick ej att bärga. Stockankaret låg sedan länge kvar vid
Norreborgs hamn innan professor Emil Johannsson-Thor tog hand om det och
placerade det i sin trädgård. När man sen någon gång på 20-talet på den nya
delen av Kyrkogården skapa ett särskilt område för ”Strandvaskare” skänkte han
ankaret som en speciell havets symbol.

Endast tre träkors med namn berättar synligt om den som
kastats upp till sista vilan på den främmande ön i Öresund. Två av dessa
utmärker tyska soldater, som fann sitt öde vid en minsprängning i sundet. Krigsåren
blev något av högkonjektur.

Det tredje korset bär ett Estniskt namn. Han hittades under de
kalla krigsåren i början av 40-talet på isen utanför Kyrkbacken. Han hade haft
sällskap med ytterligare ett par Ester under sin färd över isen. Hans plånbok
och värdesaker saknades, andra tecken tydde på brott, men man lyckades aldrig
bevisa något. De två kamraterna försvann åt sitt håll, medan mannen på isen
stannade hos ”Strandvaskarna”.

De flesta har dock hittats ”vaskande” i strandkanten sedan
måsarna skrik gjort människorna nyfikna.

Berättelserna blir gärna markabra, när de gäller främmande
människor utan identitet. Som tillexempel den person som man fann stående i
vattnet i Bäckvikens hamn, han hade drunknat utan för Malmö.

Det välansade gravområdet gör ingen skillnad på vän eller
fiende, granne eller främling.

(Skrivit av Bernt Broström 1966)

https://www.svenskakyrkan.se/landskrona/st-ibbs-kyrka

Kategorier
Sjöfart

13 dec 1958

Hven fiskare drev redlöst i Öresund.

I flera timmar drev fiskar-brödrarna Gottfrid och Konrad Jannesson från Kyrkbacken på Hven på fredagskvällen omkring i Öresund i en 20 fots snipa. De hade fått motorstopp. Deras bortovaro vållade sjöräddningslarm och spaningspådrag hos kustbevakningen. Vid 22.30Bröderna hade varit inne i Råå hamn som de lämnat vid 16-tiden för att återvände till Kyrkbacken.

Efter motorstoppet hade fiskarnas båt i den friska sydostliga vinden och nordgående strömmen drivit dem mot Helsingör där deras benägenhet observerats. Frusna och hungriga togs de om hand av Helsingörspolisen där de fick övernatta.

Kategorier
Sjöfart

1913 och i dag, så sorgligt

1913 , 22 augusti drabbades den svenska flottan av en olycka. Under en övning i sundet kolliderade pansarbåten ”Oden” med kanonbåten ”Urd”. Urd sjönk på 10 minuter, endast masterna stack upp.

I närheten låg pansarbåtarna ”Oscar den andra”, ”Thule”, ”Svea” och ”Oden”.

Vid skolskjutning med torped väster om Hven rammades ”Urd” och erhöll ett betydligt hål i styrbordssida.

Besättningen räddades och ingen blev skadad. Besättningens uppförande var mönstergillt.

Fartyget ligger på ca 23 meters djup omkring 1200 meter sydväst från Hvens nordvästra udde.

Kanon båten ”Urd” tillhörde vår flottas äldsta fartyg. Den var nämligen byggd 1877- den var moderniserad. Den mätte omkring 50 ton och var bestyckad med en 15 cm och 12 cm kanon samt två smärre kanoner och kulsprutor. Farten var blott omkring 12 knop.

Från Hakensfyr såg de ut som ”Urd” ändrade kurs och kör mot ”Odens” kurs.

_______________________________________________________________________

I dag ligger en segelbåt vid stranden, personerna klarade sig helskinnade om jag förstått det rätt och jag håller alla tummar för att dom får hjälp innan de blåser upp.

Kategorier
Sjöfart

NST måndagen 6 juni 1955

Stor invasion av turister och seglare på Hven.

Hven har haft en verklig sommar-weekend. det beräknas att omkring 3500 besökare har varit på Ön och det har varit synnerligen livligt i alla tre hamnarna.

De ordinarie turerna från Landskrona befordrade under söndagen ca 1200 resenärer till ön, däribland flera utflykts-sällskap. M/f backafall började sina turer mellan Bellevue och Kyrkbacken och de var många danska turister.

Dessutom kom M7F Agnete som sedan pingst började gå på routen Bellevue – Hven – Hälsingborg.

Redan tidigare har de första Danska seglarna i hamnarna på ön. det fanns ett 60-tal segelbåtar i Bäckviken och i Kyrkbacken, flera stanna över natten i sina flytande hotell. På badstränderna var det fullt av badgäster.

Fotot ej från NST

Kategorier
Sjöfart

Banan-fiske

Sedan i tisdagseftermiddag komma betydande antal bananstockar drivande i Öresund söder i från. Under onsdag och torsdag samlade man ihop 25 stockar bananer vid Hvens östra och sydöstra kust. Varifrån dessa härstammar vet man icke ännu. Men man förmodar att de är från ett fartyg som förlist.

Daterat till 1940-talet

Kategorier
Sjöfart

Gunborg från Hven

10 september 1932

Hvenseglare troddes förlist – reparerades blott….

Lämnade Landskrona sista aug och hördes sen ej av

Först i går meddelades att fartyget legat vid varv i Karlshamn.

Stockholm 9 sep

Man befarar , att motorseglaren Gunborg från Hven drabbats av någon olycka. Gunborg lämnade Landskrona den siste augusti med en last av 189 ton Korn för befordran till bryggerierna i Stockholm. Resan tar normalt tre dygn, men ännu har man icke hört av seglaren någonstans på vägen. Fartyget hade 5 a’ 6 mans besättning. Befälhavare var kapten Gunnar Persson.

På fredag kväll fick rederiet ett medelande från Karlshamn, att Gunborg legat där för motorreperation under den tid man trott fartyget vara försvunnet. Gunborglämnade Karlshamn tidigt fredag morgon….

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ja detta var innan mobiltelefonernas tid… tänk så många som fått undra i dagar och veckor när sjömännen varit ute i oväder….

Kategorier
Sjöfart

Runa / Roland Sjödahl

Visst är det fantastiskt jag får ett mail vidarebefordrat till mig från en man som jag inte har en aning om vem han är…. Detta var nog tidigt i våras…

Efter lite mail kontakt så visar de sig att han som 16 åring seglade med Runa, Ingvar Webergs båt.

Han är i dag 70 år och har inte varit på Hven på mer än 50år…… Men i helgen kommer han, det är fantastiskt roligt och de berör flera av hans då unga vänner…. Bland annat mamma har honom och Ibb med i sitt fotoalbum.

Passande bor han hos Ingvars som Kaj Weberg på Vandrarhemmet…… Det är sånt här jag älskar och jobbar för…. Nu kommer jag troligen ha förhinder att möta upp för vi har sjukling och 15 års kalas…. men jag njuter av att fått hjälpa till att sammanföra gamla ungdomskamrater och Ingvars söner med mannen som har koll smiley

Hittade en Tidningsartickel från 11 oktober 1965 och den passar i detta samanhang…..

Söndagen den 3 okt gick den åldriga träskutan Runa av Hven på grund mellan Klåback och Södra Kråkan utanför Varberg. Försäkringsmän som på måndagen tog en titt på båten ansåg denna förlorad och gjorde inga bärgningsförsök. En Varbergs- köpman Alvar Olsson inköpte då båten i befintligt skick och tack vare gynnsamt väder under den gångna veckan kunde man bärga ca 40 ton av lasten som bestod utav sojaskrå. I runda tal bör den bärgningen ge 20 00kr och betyda en slant över för den friskt satsade Varbergsköpmannen.

Bilden visar den grundstötta träskutan Runa och köpman Alvar Olssons egen träskuta Maria som lyckades komma intill ”vraket” och ta hand om en del av lasten.

Kategorier
Sjöfart

Skutor 1875……

I slutet av förra århundradet
utvecklades en ny näringsgren på ön Ven. Man började bedriva fraktfart med
segelskutor. Denna skeppsfart fick under de första årtiondena av 1900-talet ett
stort uppsving och kulminerade omedelbart efter första världskriget, blomstrade
i viss mån även i mellankrigstiden, varefter den på grund av motorisering i
snabb takt blev av allt mindre betydelse under åren efter andra världskriget.
Ar 1964 fanns bara en skuta hemmahörande på Ven.

Trots att det 1875 fanns tre
skeppare och 28 fiskare som hörde hemma på Ven fanns det ingen hamn för de
fartyg, som dessa personer ägde. Behovet av en hamn blev emellertid
tillgodosett under åren 1876 – 1877, då man byggde den första/på öns västsida
vid Kyrkbacken. Staten bidrog ekonomiskt till uppförandet med ungefär hälften,
länets hushållningssällskap med en mindre del, medan resten anskaffades genom
aktieteckning bland de vid Kyrkbacken boende fiskarna. Ökad fart i utvecklingen
gav uppförandet av ytterligare två hamnar, en på öns nordsida, tillhörande Vens
Tegelbruksaktiebolag, och en vid Bäckviken på sydöstsidan, vilken finansierades
på samma sätt som Kyrkbakens hamn. År 1887 var alla tre hamnarna färdiga, och
de Venbor, som i det dagliga arbetet var beroende av båtar och mindre skutor,
var inte längre hänvisade till att dra upp sina fartyg på land för att skydda
dem för väder och vind.

http://www.kyrkbacken.se/