Hvens
Hemvärn slog tillbaka angripare , NST 23/2 -65

En fientlig invasionsstyrka hade tidigt på söndagsmorgonen
landstigit vid södra sidan av Hven. Lokalförsvarsförbandet hade tidigare som en
säkerhetsåtgärd besatt respektive hamn på ön. Emellertid förelåg fara för att
försvararna skulle bli angripna i ryggen varför hemvärnschefen på ön,
skolvaktmästaren Erik W Nilsson omedelbart larmade öns hemvärn att skyndsamt
samlas vid förrådet och därifrån bege sig ut på ön för att söka förhindra
landstigningsstyrkan att gå till anfall mot lokalförsvarsförbandet. Drabbningen
kom också att utkämpas strax invid författarinnan Alice Lyttkens gård på
sydöstra delen av ön, där Hvens hemvärn kunde slå tillbaka angriparna och
därmed hjälpa lokalförsvaret.

Detta var förutsättningarna och förlopp för den realistiska
hemvärnsövningen som ägde rum på Hven på söndagsförmiddagen under ledning av
kapten Staaff, Hälsingborg, biträdd av fanjunkare Sandström från P7. Redan på
lördagskvällen satte man igång med teori på Västra skolan under ledning av
fanjunkare Sandström, som gav hemvärnsmedlemmarna en ingående kännedom om min-
och sprängtjänst. På söndagsmorgonen gick larmet till samtliga medlemmar inom
Hemvärnskåren. Alla kom snabbt till samlingsplatsen, där hemvärnschefen
utdelade sina order till mannarna som snabbt gav sig ut för att hejda den
angripande styrkan som bestod av en mål trupp ur hemvärnskårens medlemmar. Efter
övningen avslutade samlades man på Västra skolan där förplägnadslottorna bjöd
på varm buljong och smörgåsar samt kaffe, var under kapten Staaff frambar ett
varmt tack för undfägnaden samt tackade hemvärnet för gott intresse och god
uppslutning vid dagens övning. Efter förplägnaden fortsatte man med spräng
övning vid Backafallen utanför Prästlönebostället, en tillämplig av
lördagskvällens teoretiska min- och sprängtjänst.

Vid stridsövningen togs första gången i bruk en gåva som
skänkts av Hvens Lottaavdelning till Hvens Hemvärnskår i anslutning till
Hemvärnets 25-årsjubileum som infaller i år. Gåvan består av en Walkie-Talkie
d.v.s. en radio för ultrakortvåg, varigenom man kan ha förbindelse med
högkvarteret.