Kategorier
Egna tankar

Krönika: var finns en ledare som kan ena befolkningen?

Tänk om vi haft några med brinnande intresse för Hven, det har vi ju! MEN det måste vara någon som har intresset OCH förmågan att få många med sig. Visst är det så att vi kan säga att kommunen inte satsar, samarbetar, förstår osv…. men enligt MIG är de vi som bor på ön som är vår största tillgång…men även största hotet….mot vår egen utveckling.

Jag tror att vi har det för bra, vi har fortfarande alla viktiga samhällsfunktioner och det mesta av detta är frukten av de våra föräldrar var med och skapade genom att starta Hvens byalag 1977.

Då var skolan hotad, sista båten gick 17.15 från la första gick 7.00 från Hven och på helgen vid 9 på morgonen, vi hade inte vatten och avlopp, vi hade grusvägar, ambulansen var taxibilen, här var byggstopp mm. Allt detta har vi nu… men det tog 20 år att uppfylla… Då är frågan vilka samhällsfunktioner har vi gemensamt som vi vill bevara, utveckla och bygga nya, för att kunna bo kvar på ön 365 dagar om året, men även sommarboende och turister.

Det vi kan säga är att samma modell som Röstånga hade, hade vi på Hven 1977 när Hvens byalag skulle bildas. Mamma och Pappa var väldigt engagerade, hemma på skrivbordet fanns lister på alla som kunde tänka sig vara med i Arbetsgruppen för Hvens byalag. Sen fick folk ringa och lägga sina röster på de som de ville ha med i en sådan styrelse. Det var viktigt att alla fick komma till tals och alla uppmanades att lägga röster, otaliga timmar lades på att få Folk att rösta, de pratades i affären, på båten på öppna möten över kaffekoppar, syföreningar, kurser mm bara för att engagemanget skulle vara brett. Jag var ju inte så gammal då, 9 år, men jag hittade en hel del listor mm när vi tömde huset efter mamma och pappa. Det jag däremot kommer ihåg är glädjen, gemenskapen, när hoppet tändes om ex vatten och avloppet, grus i maskineriet när det blev negativa besked men med fortsatt malande så maldes sista gruskornen och de blev oerhört positivt och gemenskap när det väl kom på plats, lika med båtarna, ex när Hvens Bränsleservis köpte in Hvenhild och börja köra tur 18.45 tror jag de var, vilket lyft!

Det som ger extra smolk i bägaren är de åren vi hade Hven den gröna ön projektet… det blev så mycket delade meningar och tyvärr fortsatte detta.

Vi fick ett ökontor, Tomas Hylén och Per Remberg hade tjänsterna där. Jag tror att vi hade kunnat få en permanent halvtidstjänst där, om vi varit enade…vilket vi inte var.

Framtida Hven projektet gjorde två stora undersökningar där alla fick tycka till om vad just jag ville utveckla på ön…jag har båda böckerna och där finns många olika synpunkter, Terese gjorde en studie på detta projekt.

I nutid gjorde Byalaget en stor undersökning.

Så ”utredningar finns det gott om” och lösa försök till satsningar finns de många genom åren, de ena mer lyckat än de andra.

Så frågan är vem som kommer vara den person som har engagemanget och förmågan att ena ön. Och om övriga kan ge denna personen mandatet att leda…ej styra…för det är något man måste göra tillsammans.

För framtiden är full av möjligheter, ”dagens problem kan inte lösas med gårdagens metod” skall vi komma framåt så kan vi titta på det som har fungerat och ta de med oss i nya sätt att behålla och skapa nya möjligheter för att leva och bo på ön 365 dagar per år.
Med detta förringar jag inte vikten av sommargäster och turisterna. Men jag tror dock att kan vi som bor här hela året ena oss, så kommer alla tjäna på detta och attraktionen att dela vår underbara ö med gemenskap, lugnet öka betydligt.

Ja detta är bara mina funderingar efter ha läst artikeln nedan

AB Glesbygden