Kategorier
Historia

Möllare Gustav Bengtsson

Möllare Gustav Bengtsson

Han är även känd för att vara en påhittig man som hjälpte
bönderna med små uppfinningar, som gjorde arbetet enklare.

Han var på Möllan till en bit in på 1930-talet.

Han gjorde även en evighetsmaskin. Ritningarna på denna sägs
finnas på Tekniska museet i Stockholm.

Maskinen var tänkt så här: Ett antal kulor gick i en
snäckformadbana. Vid nedre ändan föll den ner i ett skovelhjul och när den
rörde sig, så föll nästa kula från toppen. Maskinen höll han på med hela sitt
liv. Ibland for kulorna sin väg, vilket var lite riskabelt.

1905 då flyget kom sa han -Att kan man flyga, så kan minsjäl
en evighetsmaskin gå!

Idag kan man se evighetsmaskinens kulor pryda toppen på vissa
grindstolparna på ön. Men Evighetsmaskinen såldes som järnskrot för 35:-, det
kom en skuta och hämtade den.

Han hade gjort en i mindre format uppe i Möllarehuset innan
han flyttade ner till huset som barnbansbarnen Rudberg

Lämna ett svar