Minnesstenen
på Vallen vid Tycho Brahe området

I
flera hundra år hade bönderna varit Kronoskattbönder under Kungsgården, de hade
en betungande skyldighet att utföra dagsverken på Kungsgården – 45 mans- och 22
hästdagsverken för huvuddelen av gårdarna.

Den
skyldigheten bestod ända till mitten av 1800-talet, trots upprepade
protester.

Många
gånger under åren framförde bönderna sin ohållbara situation.

Den
svenska kungafamiljen, Oscar I, med drottning och barn, tillbringade sommaren
1846 en månad i Helsingborg.

Kyrkoboken
i S:t Ibb berättar: ”Vid detta besök uppmärksammades den kvarlevande
dagsverksskyldigheten och 1848 befriades bönderna härifrån och fick i stället
betala en årlig ”ränta i spannmål.”

Det
berättas på ön om tre rådiga Hvenbor, nämligen Christan Jönsson, Hans Olsson
och Paul Olsson som åkte till Helsingborg och blev utlovade att pata med
Kungen, på Hven, vid hans besök några dagar senare.

När
Kungen kom till Uraniborg ruinerna så stod de tre Hvenborna redan där och
väntade. Oscar 1 lyssnade och sa att han själv inte kunde bestämma men att han
skulle verka för saken.

Senare
under året framförde bönderna sitt ärende till Riksdagen och nu ledde det till
att man började utreda ärendet.

De
tacksamma bönderna reste en minnessten vid slottsplatsen med texten ”Till åminnelse
af Hans Maj:t Konung Oskar I:s och kungl. familjens nådiga besök här den 30
juli 1846, då grunden lades till kongl. res. den 22 dec. 1848”.