Klockstapeln
som står i Möllebacken byggdes under 1720-talet.


låg alla gårdarna i Byn och det var viktigt att de hörde klockorna. Man ringde
vid gudstjänst, begravning och om det började brinna. När enskiftet gjordes i
början av 1900-talet så flyttade man ut gårdarna över ön.

Jag
vet inte säkert var klockan som först hängde i Klockstapeln kommer ifrån, det
går att läsa olika. Men troligen har klockan suttit i Gamla kyrkan och blivit
flyttad.

Men
i mittel på 1700-talet så bärgades ett fartyg ”Freden af Westervik” och då
bärgades en klocka som sattes i Gamla Kyrkan. I dag hänger den i Vapenhuset.

När
nya kyrkan byggdes 1898 så flyttades klockan från Klockstapeln dit. Den är
gjord av Andreas Wetterholtz i Malmö 1770 och väger 175 kilo. Så var klockan
som rimligen hängt i Klockstapeln 1720 – 1770 är vet jag inte. Är där någon av
er läsare som vet får ni gärna berätta.

I
dag i Gamla kyrkan hänger 2 klockor, Lillklockan från 1750 som varit utlånad
till Stora Hammars kyrka men köptes tillbaka efter kriget 1947 för 650:-

Storklockan
har Gamla kyrkans vänner köpt 1976. Den väger 150 kilo och har en inskrift ”Ära
vare Gud i höjden”