Hamnar

I
Bäckviken fanns en stenpir som
bönderna gjort. I mitten på 1870-talet börjar Ångbåten Svea gå i trafik till
Hven. Tidigare har de bara varit diverse små segelbåtar som gått när vädret
tillät.

1901
är hamnen färdig. Den hade byggts till, om och fått en vågbrytare.

1908
är första året som man vintertid har dagliga förbindelser med Landskrona.

Ungefär
samtidigt i Kyrkbacken, mitten på
1870-talet, byggs hamnen till och de nya större båtarna – skutorna började bli
vanliga i hamnen. De ger god inkomst åt sjömännen och de börjar byggas större
hus vid Kyrkbacken.

Norreborgs hamnen byggdes i mitten
på 1880-talet var hamnen i full gång. Den kom i många år vara den viktigaste
hamnen för utskeppning av teglet som tillverkades vid Husvik och
Campingplatsen.