Det var ofta båtar som gick på grund och för att få vara med och jobba på de båtarna så fick en ha en aktie i hamnen. Och så skulle man vara över 16 år. Det kallades för Bärgarlaget det var genom Switzers i Köpenhamn som de var med på bärgningen.
Ibland var de lönsamt, men ibland var de dåligt skall du tro.
Ring, affärens båt, gick ut med folket.
Jag vet en gång då det stod en finne på grund lastad med koks. Vi var ute i två dygn, skiftades om. Arbetade 8 Tim och sov 8 timmar. Var de lite folk var vi inte fria mer än 4 timmar. Där gjorde vi inte mer än 18:-.
När de kom styckegodslastare då var det lite bättre betalt. Det var assuransen och så som gick emellan.
Vissa båtar blev de bra pengar på och de var välkommet tillskott.

Ur en intervju med Algot Bengtsson