Kategorier
Historia

Många slantar satsas på Ven-industrin

Nyheterna 5 februari
1955

Många slantar satsas på Ven-industrin

Att intresset på Ven för den planerade industrin är stort
kan utläsas av den raport som arbetsutredningskommiten på Ven under torsdagen
överlämnade till kungliga Ö-utredningskommitten. Av den framgår, att på de
teckningslistor för aktieköp, som cirkulerat på ön, många venbor efter råd och
lägenhet tecknat belopp varierande mellan 100 och 5000:-, vilket mer ännågot
visar det breda intresset.

På detta vis har inkommit ett belopp på omkring 35000:- De återstående
15000:- kronorna finns det gott hopp om att kunna anskaffa. Industrimannen
satsar själv 50000:-. Sankt Ibbs kommun har vi som tidigare omtalat beslutat
att bygga en lämplig industrilokal för högst 50000:-. Vens tegelbruks AB har
för avsikt att upplåta tomtmark.

Vid industri mannens besök här i torsdags enades man om en
välbelägen tomt på Tuna nummer 13,således mitt i den s.k byn. Nu avvaktar
venborna regeringens beslut i ärendet angående stadsbidraget. Det är
venbefolkningens livliga förhoppning att regeringen stöder detta projekt. Man
kan säga att stora uppoffringar gjorts av många venbor. På teckningslistorna
finns många namn, som för tanken på ordspråket många bäckar små etc.

Vid Nyheternas samtal med arbetsutredningenskommittens ordf.
polisman Lindell, framkom även, att planerna på storhotellet går stadigt
framåt. Ärendet vandrar fortfarande mellan myndigheterna, så det är för tidigt
att uttala sig ännu, men vi får säkerligen anledning att återkomma. Att det är
ett storstilat projekt med ett exklusivt storhotell och tidsenlig restaurang
kan fastslås, och planerna avancerar snabbt. Det är vår förhoppning att ganska
snart få sätta igång ombyggnadsarbetet vid de gamla Maskinhuset vid Norreborg,
slutar hr Lindell

Du som tycker detta är intressant, håll ögonen öppna och boka inget annat, söndagen den 13 september. Då kommer där finnas möjlighet att ta del av hur Plastfabrikens uppgång och fall blev på Hven.

På Nämndemansgården kommer finnas föreläsare, foto och en utställning med tidningsklipp och foto som jag gjort.

Varmt välkomna, håll utkik efter tiderna för denna dagen.