Delar av klipp från NST 7 okt 1968.

Sankt Ibbs socken omfattar ön Ven. Ven ligger ungefär sex kilometer nordväst om Landskrona. Avståndet från ön till Glumslövs backar är 4,5 kilometer och till Själland 8,5 km.

Ön höjer sig på alla sidor brant ur havet upp till 45 meter. den består huvudsakligen av moränlera.
strandbranterna, som kallas för ”Backafallen” är minst framträdande på norra sidan. På några ställen har befolkningen försökt odla branterna genom att anlägga små terasser och trädgårdar. strandbranterna innehåller en ypperlig lera. i forna tider lär bönderna på ön här ha haft en mängd små tegelbruk.

enligt uppgifter från sekelskiftet omfattade ön 7,51 kvadratkilometer fördelade på 640 ha åker och odlad jord, 3 ha trädgårdar. Naturlig äng och skog saknas. Kreatursstocken omfattade vid samma tidpunkt 134 hästar, 429 nötkreatur, 175 får, 206 svin, 820 fjäderfän och 10 bisamhällen.

Befolkningsutvecklingen visar följande
1805:404
1810:378
1860:714
1870:736
1880:853
1900:1104
1931:1014
1955:657 invånare

den gamla kyrkan på Hven var under åren 1899-1936 ödekyrkan. 1926 blev den utvändigt satt i stånd och 1936 skedde en behövlig restaurering av kyrkans inre. Dopfunten med snidat lock är från 1600-talet. Altartavlan är utförd av Tobias Gemperle 1578. Bänkinredningen är från 1500-talet och predikstolen från 1700-talet. I koret finns senmedeltida kalkmålningar.