Under de 12 månaderna har en del inträffat på Hven. Magister Thorsen i Köpenhamn och Fysiografiska sällskapet i Lund, representerat av professorerna Hanström och Gissle’n, komma att konkurrera på det havsbiologiska området. Den förstnämnde har hunnit ett par hästlängder före sina medtävlare, idet att hans station redan står färdig, under det att Lundensarna ännu icke avslutat diskussionen i frågan. Den ovanligt snillrika idén att här bygga en miljonrestaurant väntar fortfarande på sin lösning. I våras gick genom hela svenska pressen det sensationella meddelandet att ett funktionalistiskt vidunder, benämnt motorfordon, varit synligt på öns vägar. Vid närmare efterforskning visade det sig emellertid att man icke hade att göra med en bil utan att det gällde en av sockerbolagets gamla traktorer, som köpts in av en lantbrukare. Om en auto kommit farande, hade man nog kunnat säga med Snoilsky i Stenbocks kurir: ur huset tittar bonden med undran och med skräck.
under årens lopp har många optimister sökt tillstånd att här anordna trafik med motordrivna åkdon, men länstyrelsen har besvarat samtliga ansökningar med ett bleklagt nej. Jag tycker att styrelsen är bra hårdhjärtad. Varför inte göra ett försök? Visar det sig att människor och fänad reagera alltför kraftigt, kan man ju dra in licensen. Ingen kan inbilla mig att häst- eller nötkreatur blir skrämt av en framkrypande bil att detsamma galopperar över markerna och till slut störtar sig i havet. Det är naturligtvis inte meningen att bensindrivna fortskaffningsmedel skola susa omkring i dussintal och göra tillvaron olidlig för allmoge och andra. Det får vara nog med kommunal bil eller buss, som kördes stilla och fridfullt, oberoende av terrängförhållandena och vars förare ryter ut sevärdheterna, från Brahe-ruinerna till arrestlokalen. Det synes mig som om kommunalnämnden borde, icke minst av ekonomiska skäl, ingå till Länstyrelsen med hemställan om medgivande till en försökskörning. Resultatet skulle helt säkert icke bli negativt.
fortsättning följer…..