Kategorier
Egna tankar

Tycho Brahe minnena

Jag tror det är en hel del som inte brukar vara inne på området runt Tycho Brahe. Men jag tycker det blir trevligare och trevligare för varje år. Trädgården är så vacker med sina fina kryddväxter och blommor, Nora håller fint där och ser till att dom trivs.
Där är stora grönområden som inbjuder till spring och bus, och där är många olika gammaldags lekredskap. Jag vet inte vad alla heter men det är lekar som du kan utmana dina vänner i både om dom är 6 eller 60 år. Man jan välja ut 3-5 eller fler som verkar passa och ha skoj med. Rulla kula på bräda, skjuta puckar som ska stanna så nära kanten som möjligt utan att ramla ner, bowling, slå ner varandra från bom med säckar mm mm
eller helt enkelt bara inspireras av om givningarna. Givetvis ska man gå in och titta i Museet(allhelgona kyrkan som jag blivit konfirmerad i) där finns tychos liv i text, bilder och filmer. Det är vackert och informativt, jag måste ju erkänna att jag aldrig varit vidare intresserad av Tycho, men det är väldigt vacker utställning. Inne i kyrkan som Perzen målat taket och där framme altaret var, målade han stjärnhimlen som fortfarande är så vacker och passande.

Till helgen ska där vara aktiviteter uppe och jag läste man går in två till priset av en, så passa på och låt er inspireras och ha roligt, de ska jag i alla fall.

Här följer lite foto från den senast månaden där uppe.

Kategorier
Historia

Vår socken – Sankt Ibb

Delar av klipp från NST 7 okt 1968.

Sankt Ibbs socken omfattar ön Ven. Ven ligger ungefär sex kilometer nordväst om Landskrona. Avståndet från ön till Glumslövs backar är 4,5 kilometer och till Själland 8,5 km.

Ön höjer sig på alla sidor brant ur havet upp till 45 meter. den består huvudsakligen av moränlera.
strandbranterna, som kallas för ”Backafallen” är minst framträdande på norra sidan. På några ställen har befolkningen försökt odla branterna genom att anlägga små terasser och trädgårdar. strandbranterna innehåller en ypperlig lera. i forna tider lär bönderna på ön här ha haft en mängd små tegelbruk.

enligt uppgifter från sekelskiftet omfattade ön 7,51 kvadratkilometer fördelade på 640 ha åker och odlad jord, 3 ha trädgårdar. Naturlig äng och skog saknas. Kreatursstocken omfattade vid samma tidpunkt 134 hästar, 429 nötkreatur, 175 får, 206 svin, 820 fjäderfän och 10 bisamhällen.

Befolkningsutvecklingen visar följande
1805:404
1810:378
1860:714
1870:736
1880:853
1900:1104
1931:1014
1955:657 invånare

den gamla kyrkan på Hven var under åren 1899-1936 ödekyrkan. 1926 blev den utvändigt satt i stånd och 1936 skedde en behövlig restaurering av kyrkans inre. Dopfunten med snidat lock är från 1600-talet. Altartavlan är utförd av Tobias Gemperle 1578. Bänkinredningen är från 1500-talet och predikstolen från 1700-talet. I koret finns senmedeltida kalkmålningar.

Kategorier
Historia

Minnesstenen över havets offer avtäckt på Hven 1954

NST 8 nov 1954
en högtidlig ceremoni ägde rum på Alla Helgons Dag rum på Hvens kyrkogård invid den gamla kyrkan. Det var avtäckningen av en minnessten, som tests på det område av kyrkogården, där stoftet efter de personer jordats vilkas kroppar under årens lopp flutit i land vid öns stränder eller påträffas i vattnet kring ön.
en ganska snål och skarp höstvind blåste över kyrkogården men solen bröt igenom diset och förgyllde de i höstskrud stående träden, vilka ännu icke helt hunnit att bli avlövade. Kyrkklockorna i den gamla kyrkan sände sina spröda toner ut över de mångomsjungna Backafallen och över den talrika menigheten, som hade samlats för att övervara denna högtid på kyrkogården och hedra de okända döda av skilda nationaliteter, som vilar där i främmande jord. Högtidligheten inleddes med att Hvens kyrkokör under ledning av fru G. forsätter sjöng ”Vilken är den stora skatan” varpå följde unisont PS 579:1. Kyrkoherde Sigvard Johansson, talade därefter i anslutning till några bibelord ochberörde anledningen till stenens tillkomst samt förklarade den invigd för sitt ändamål. Sedan stenen blottats följde PS 144:7, varpå ceremonin anslöts med att kyrkokören sjöng ”Saliga äro de som ifrån…”
på stenen finnes inskriptionen: ” minne av dem havet tog och återgav” . Joh.11:25 – Sv PS 403:9 sistnämnda citat är Wallins psalm.
stilla också mitt stoft må gömmas
i den tysta jordens famn.
må det rum av världen gömmas
där jag vilar utan namn:
rum och namn väl Herren känner,
då han ropar sina vänner.

Under bilden i tidningsklippet står :
den stora stenen, som påträffades vid nedrivningen av gamla prästgården på Hven, har fått en värdig användning som minnessten över havets offer.


Från i dag.

Kategorier
Historia

ur Jubileumsbladet 1935 tredje och sista delen

forts….
på Hven är man förargad. För det första tycker man att ålfiskarena från Ålabodarna och Råå, som satt ut sina bottengarn på mycket olämpliga platser, borde förstå att man icke anser sig ha anledning att hälsa dem välkomna till ett annat åt. Utbytet av ålfisket är sannerligen icke glänsande, och vad som fångas vid öns kuster bör stanna i de egna ryssjorna. Det är att hoppas, att utbölingarna avlägsna sig efter det andra mörkret och aldrig komma åter till fiskevatten, där de inte höra hemma. Man är också förargad över att Alfred Persson i Vadensjö begär 7,000 riksdaler för Backafallen, vilket anses mycket för mycket. Vännen Alfred hyser emellertid en annan uppfattning. Han finner det rent av löjligt att erbjuda honom 1,000 penningar för detta område, som sannerligen icke är så värdelös, som man på sina håll vill göra det till. Alfred Persson har varken lust eller skyldighet att utöva välgörenhet. Vidare tycker man att hamnstyrelsen i Landskrona gärna kunde se till att ångbåtsförbindelserna förbättras i stället för tvärtom. Man anser sig ha orsak att klaga. Ingen nonchalans i fortsättningen. Det är inte bara brudgum och bröllopsgästerna och postsäckar och födoämnen som får vänta. Einar Persson slår näven i bordet och tycker en hel del, och han är ingalunda den enda, som yttrar sig med Höganäs röst. Efter detta torde det stå klart för vännen Ludwig Lindholm att man gärna vill att det skall vidtagas åtgärder från Styrelsens sida….. Naturligtvis tycker den gode Hvenbon åtskilligt annat ; o och får jag bara leva och ha hälsan skall jag återkomma till detta nästa gång vi träffas. Och så lovar vi varandra att-göra-listan det bästa möjliga av nästa år….
undertecknat av Good morning

Kategorier
Historia

Fortsättning :ur Jubileumsbladet 1935

fortsättning från gårdagen:
nyss nämndes de arresterades boplats. Under sommarens strandhugg på ön har jag skådat densamma. Hvens arrestlokalen är ingalunda något Sing-Sing, men det oaktat har den något gemensamt med det beryktade ststsfängelset på Hudsonflodens västra strand: den är otidsenlig, och på grund härav har länsstyrelsen sagt ifrån att det skall byggas ett nytt sinkabirum. Men kommunen vill ha kvar sin gamla kurra, som gör ett så hemtrevligt intryck, och mot vars olika anordningar missdådarna aldrig haft något att andraga. I sitt nuvarande skick framstår lokalen onekligen som en sevärdhet av rang, och därför bör den bevaras, utgöra en pärla i det kostsamma smycke, vars klaraste strålande juvel är Stjärneborg, för att tala med seminarieeleven Ansgarius Petersson-Blomsterbädd. Det är en oskriven lag att övertramp får förekomma på Hven blott under sommaren, av den enkla anledningen att finkan icke kan uppvärmas. Man kan sålunda tala om sommartid på ett visst område därute. Inga internationella förbrytare ha försmäktat inom detta häktelses halvtumsbräder, och på denna plats har man också sluppit se fjärdingsmannen ta blodprov på Andersson för att få klarhet i den dunkla frågan, om fylleri vid ratten kan anses föreligga. Men har fått nöja sig med ett antal rymlingar från fartyg på väg genom Sundet, var jämte överförfriskade intagits för översyn.

fortsättning följer

Kategorier
Historia

Ur Jubileumsbladet 1935

Under de 12 månaderna har en del inträffat på Hven. Magister Thorsen i Köpenhamn och Fysiografiska sällskapet i Lund, representerat av professorerna Hanström och Gissle’n, komma att konkurrera på det havsbiologiska området. Den förstnämnde har hunnit ett par hästlängder före sina medtävlare, idet att hans station redan står färdig, under det att Lundensarna ännu icke avslutat diskussionen i frågan. Den ovanligt snillrika idén att här bygga en miljonrestaurant väntar fortfarande på sin lösning. I våras gick genom hela svenska pressen det sensationella meddelandet att ett funktionalistiskt vidunder, benämnt motorfordon, varit synligt på öns vägar. Vid närmare efterforskning visade det sig emellertid att man icke hade att göra med en bil utan att det gällde en av sockerbolagets gamla traktorer, som köpts in av en lantbrukare. Om en auto kommit farande, hade man nog kunnat säga med Snoilsky i Stenbocks kurir: ur huset tittar bonden med undran och med skräck.
under årens lopp har många optimister sökt tillstånd att här anordna trafik med motordrivna åkdon, men länstyrelsen har besvarat samtliga ansökningar med ett bleklagt nej. Jag tycker att styrelsen är bra hårdhjärtad. Varför inte göra ett försök? Visar det sig att människor och fänad reagera alltför kraftigt, kan man ju dra in licensen. Ingen kan inbilla mig att häst- eller nötkreatur blir skrämt av en framkrypande bil att detsamma galopperar över markerna och till slut störtar sig i havet. Det är naturligtvis inte meningen att bensindrivna fortskaffningsmedel skola susa omkring i dussintal och göra tillvaron olidlig för allmoge och andra. Det får vara nog med kommunal bil eller buss, som kördes stilla och fridfullt, oberoende av terrängförhållandena och vars förare ryter ut sevärdheterna, från Brahe-ruinerna till arrestlokalen. Det synes mig som om kommunalnämnden borde, icke minst av ekonomiska skäl, ingå till Länstyrelsen med hemställan om medgivande till en försökskörning. Resultatet skulle helt säkert icke bli negativt.
fortsättning följer…..

Kategorier
Dagshändelse

Golftävling

I dag var det par tävling på golfbanan. Mixade lag och äktamakar km.
Peter och Cecilia Kinnerfelt stod som vinnare.
här följer lite blandade foto….

Kategorier
Dagshändelse

Instagrambilder

Jag har äntligen kommit igång att använda mitt instagramkonto. Vill ni följa mig har jag ”evahven” och där tar jag många foto på stort och smått. Välkomna ?

Kategorier
Dagshändelse

Midsommar 2015

Nu känns det som sommaren är igång, midsommar har varit och jag är ledig. Vädret är ju inte precis sommarvarmt, men det kommer. Så vi njuter av dagen som den är.

Kategorier
Dagshändelse

Hvenbilder

Hven är så vacker vid denna årstid också. Svårt att göra rättvisa på foto.

Kategorier
Dagshändelse

Plötsligt händer det…. igen

Denna helgen har det varit stor aktivitet på S:t Ibbs Golfbana.

Fredag klockan 5 Juniorernas Ella-Golf.

Lördag Juniorernas Match-liga mot Rya – Hvenlaget vann näst på tur att möta är Eslöv och Öresund

Lördag var det även Dam och Herr golfen

Söndag avgjordes Handelsbankens tävling. Efter den startade Stora Bästbolls-ligan med spelare från, Hven, Söderåsen, Glumslöv, Landskrona och Vasatorp

och efter det kom Lilla Bästbolls-ligan.

Dagens resultat är inte klara än….