Tycho
Brahemuseet på Hven har fått enligt vad Landskrona posten erfarit i dagarna en
intressant gåva, nämligen en kalkstensstolpe krönt med en glob, härstammandes
från den store astronomens observatorium Stjärneborg. Resterna från Tycho Brahes
Uranienborg och Stjärneborg äro fåtaliga men de som finnas äro av så mycket
större värde.

Stenstolpen
har bevarats på Hven och har nu av fru Ruth Nilsson, Östanlid, överlämnats till
K. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademin till minne av hennes
framlidne fader Nämndemannen G. A. Bengtsson, Östanlid, Hven i vars namn gåvan
antecknats.

I
stjärneborgsanläggningen som Tycho Brahe uppförde 1584, ingingo två dylika med
glober prydda pelare, vilka båda synes på perspektivritningen över Stjärneborg
efter Tycho Brahes arbete ”Epistoleä på Charles Christensens rekonstruktion men
äro här ritade alldeles för höga.

Av
Stjärneborg finnes som bekant intet synligt över jord, då de bevarade kryptorna
efter utgrävningen i början av 1900-talet fylldes med sand för att skyddas från
förstörelse och förvittring.

-Vi
äro mycket glada över denna vackra och unika gåva, säger vid samtal med L. P.
landsarkivarien Harald Olsson, Lund.

Ännu
är det inte riktigt bestämt hur pelaren skall placeras men att den skall få sin
plats på Tycho Brahe museet är givet och den kommer där att bli en av de
största sevärdheterna. Eventuellt kommer någon lämpligt arrangemang göras för
att sätta upp den mot museets yttre fasad eller också får den stå i mittsalen.
Den andra stolpen skall finnas i Danmark och det är naturligtvis ett önskemål
att den måtte bli återbördad till Tycho Brahes ö och uppställd där.

15
maj 1946