Ja det är frågan! Hur mycket bryr du dig egentligen själv? Hur engagerad är du? Vem ska göra saker åt oss? Vem kommer först? Är du beredd att jobba tillsammans för att få det bra? Vet du var du lägger ditt krut, på det positiva och utveckling eller det negativa och avveckling???

Visst är det jäkligt enkelt att se felen hos de som är frontfigurer?? Ja det känner jag igen mig i! Men jag har ganska lätt för att se de positiva i ett gemensamt engagemang, jag gillar tanken att man strävar åt samma håll… men jag vill så klart ha det på mitt sätt…. Eller??

Ja det är en nackdel, man stannar i ett visst läge och viss riktning om man inte är beredd att se utanför sin egen lilla värld, eller?

Jag vet inte för jag är i min lilla värld…. men för mig handlar det om prioritering och där är min familj alltid högst upp på listan!!!! Så hoppas jag det är för alla!! Det är kanske önsketänkande men i alla fall min önskan.

Men om vi nu är 50 familjer som tänker att Hvens bästa, är nummer två på listan, då har vi vekligen en brädd på vad som är bra för Hven. Tänk om vi hade skrivit upp de 5 viktigaste punkterna för mig och min familj när de gäller Hven. Sen synkat dessa 50 listor, då hade vi fått fram en hel del punkter som hade varit gemensamma och viktiga.

Då hade vi haft ett gemensamt mål med att arbeta mot…. men handen på Hjärtat är DU då beredd att engagera dig för positivt och utvecklande eller skyller du på att andra ex Byalaget skulle gjort de??? Visst det är så mycket enklare att låta någon annan stå där med misslyckandet, men är de vår rätt att döma vad som är rätt och fel när vi inte kandiderat till platserna i Arbetsgruppen för Hvens byalag????

Handen på mitt hjärta… jag är inte ens medlem i Byalaget, jag har inte kandiderat till arbetsgruppen… för 20 år sedan var jag med några år, jag var till och med ordförande någon period…. Då satt jag där och tänkte så mycket enklare det hade varit om fler var engagerade… alla hade hjälpt till på sitt sätt för utvecklingen, nyttjat sina kontakter och mött upp enhälligt. Visst de var 75 pers på första årsmötet för Byalaget som jag höll i och det är något av de värsta jag utsatt mig för i dessa samanhang…. Men det var också ett engagemang som fick rösterna att höjas och en gemenskap att födas… Jag har ett uttryck som jag använder i många samanhang och de föddes för mig under dessa åren ”Yttre fiende förenar lägret”. Jag menar inte de bokstavligt utan mer som ”att i ett gemensamt problem finns gemensam utveckling”

Så vad säger ni gått folk ska vi alla som tycker något positivt eller negativt engagera oss och gå på Hvens Byalags årsmöte den 12 april?? Valet att gå är klokt för vi får reda på de vi vill, vi kan ställa frågor och vi kan jobba mot de mål vi tycker är viktiga. Valet att inte gå dit ger oss ju bara mandat att inte prata om Byalaget tycker jag, för kan man inte tycka där det gör skillnad så ska man vara tyst….

Kvar är ju att arbeta för Hvens bästa på sitt eget sätt som många av oss gör. Jag håller på med denna hemsidan en facebook grupp och en facebook sida så jag har att göra och det är positivt rätt igenom med alla härliga människor som är så engagerade och delger mig och andra av Hvens Vardagshistoria.

Men jag väljer en enkel väg, känner jag ibland…. jag jobbar inte mot politiker och tjänstemän, jag slåss inte för att alla ska få fiber, jag dividerar inte med Ventrafiken.. möjligen skriver några inlägg till de som bestämmer där, jag ligger inte i för att vi ska få en uttagsautomat mm… men de gör de som är i arbetsgruppen för byalaget på sin fritid utan ett öre betalt jobbar dom för oss….

Det är inte så att jag inte gjort ett medvetet val att inte vara med i Byalaget…. för det är medvetet… men efter att tänkt till och skrivit detta så känns det som att jag får tänka ett varv till… det är ju inte dom andra, när de gäller Hven, utan de är VI… om jag vill vara med och tycka så får jag göra min röst hörd…..

Hhhmmmm hur tänker jag nu???

Hur tänker du????

Hvens Byalag har plusgiro 968448-1 , För enskild 100:- och Familj 150:-

Årsmötet är 12 april på Backafallsbyn 12.30

Jag måste medge att jag tycker de flesta föreningar på Hven tenderar att bli ”Hemliga klubben för inbördes beundran” med de menar jag att jag känner mig tryggare om jag vet vad som händer i föreningarna och där kommer upp protokoll efter alla arbetsgrupper/styrelsers möten.

Då kan jag följa arbetet och kanske kommer där en fråga som engagerar mig som jag har en special kontakt eller ett special engageman i , då kan jag hjälpa till. Jag kan på mitt sätt stötta föreningens arbete även om jag gett arbetsgruppen/ styrelsen ansvarsfrihet… så känner jag, att vill styrelsen/ arbetsgruppen ha mitt engagemang så måste jag få en stor inblick i arbetet. Jag vet jag ska gå på mötena som finns också, men känner jag inte mig betydelsefull som medlem så tenderar arbetsgruppen/ styrelsen bli ointressant för mig…

Så gott folk, tänkt till, gör om och gör rätt…. så det känns rätt för dig.