Långfredagen har vi genom året gått runt Hven. Långt från alla år, men trots allt en tradition.

Det var min pappa som drog i gång detta igen när vi var små. Han och Hasse, hans bror gick runt Hven på Långfredagen när de var små.

Farmor och farfar, Hanna och Alvar Pettersson var med i Missionsförbundet och Långfredagen var en av de heligaste dagarna på året, så inget lek och stoj då.

Pappa och Hasse var inte så glada för att sitta stilla så då passade det dom bättre att gå runt ön.

I fjol tänkte jag att de skulle vara roligt att gå runt och eftersom jag hört flera som sagt de skulle vilja gå runt men inte ville gå själv så gjorde jag en ”allmän inbjudan”. Vi startar vid Kiosken i Kyrkbacken 10.00 och går mot Norreborg, var och en ansvarar för sig , men vi går i gemenskap.

I år var de samma tid och samma plats och vi var ca 30 stycken som deltog, vissa en kortare bit och andra hela varvet.

Oscar och Wilmer 4 & 5 år är ”Gå-hjältar”, dom tog sig runt hela ön! Men de var tack vare ett antal ungdomar som vi kom hela varvet, utan dem hade vi inte blivit så peppade.