Vackra Hven. På Långfredagen kommer vi gå runt Hven. Vi startar i Kyrkbacken vid Kiosken klockan 10 och går mot Norreborg, och sen vidare så långt var och en vill.

ALLA är välkomna att följa med! Var och en ansvarar för sig och har med sig sin matsäck…. men vi går i gemenskap!!!

Tänk på om ni har hund med er så ska de vara kopplade, det finns så många djur och människobarn som trivs bäst då.