I dag skulle vi gå en runda och de blev Bäckviken – Haken – Norreborg och hem.

Mellan Landskrona och Hven var det övning med Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen. Jag tog lite foto från land och frågade en av de som är ”sjöräddare” i Barsebäck… och
så här berättar han….

”Syftet när
vi övar flera enheter från olika stationer och andra organisationer (idag var
det Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen) är alltid för att vi alla ska
vara samspelta och samverka och lära känna varandra som personer och våra
enheters möjligheter i ett eventuellt akut läge. Vi ska göra våra misstag då vi
övar så att vi lärt oss av dem till ett skarpt läge.

/Henrik, frivillig
sjöräddningsstation” i Barsebäck

Visst är det tur de finns, och de är ju dessa som kör sjuktransporter från Hven när Svärdet av någon andledning inte kan köra.

Räddningsstationerna i Råå och Lomma var också med i dagens övning.

Läs gärna mer i denna länken

http://www.sjoraddning.se/barsebackshamn/

Och medlem kan du bli här

http://www.sjoraddning.se/medlem/bli-medlem/

Kustbevakningens sida

http://www.kustbevakningen.se/

KBV 034

http://www.kustbevakningen.se/materiel–teknik/nyhetsarkiv/overlamnande-av-kbv-034-till-kustbevakningen/