Blog Image

Vardagen på Hven

365 dagar om året.

Hösten närmar sig

Dagshändelse Posted on 2014-10-04 19:39:41

En lugn promenad till Kyrkogården, den är kantad av hösten. Men de är 14-15 grader och ljummen vind, 4 okt 201413 dec 1958

Sjöfart Posted on 2014-10-04 19:11:27

Hven fiskare drev redlöst i Öresund.

I flera timmar drev fiskar-brödrarna Gottfrid och Konrad Jannesson från Kyrkbacken på Hven på fredagskvällen omkring i Öresund i en 20 fots snipa. De hade fått motorstopp. Deras bortovaro vållade sjöräddningslarm och spaningspådrag hos kustbevakningen. Vid 22.30Bröderna hade varit inne i Råå hamn som de lämnat vid 16-tiden för att återvände till Kyrkbacken.

Efter motorstoppet hade fiskarnas båt i den friska sydostliga vinden och nordgående strömmen drivit dem mot Helsingör där deras benägenhet observerats. Frusna och hungriga togs de om hand av Helsingörspolisen där de fick övernatta.