Kategorier
Historia

Vykort från svunna tider

Kategorier
Dagshändelse

Nu närmar sig ….

Ett underbart väder ner till Norreborg stranden till Stae och vägen hem.

Kategorier
Dagshändelse

14 sep 1946

Borgerlig samlingslista vid morgondagens val i Sankt Ibbs socken. Till val av Kommunalfullmäktige har de borgerliga beslutat gå fram med följande lista under beteckningen ”Kommunens väl” 1946

Patron Gösta Alm, lantbrukare Edvin Pålsson, Handlare Fredrik Åkerberg, skeppsredare Einar Persson, lantbrukare Adil Bengtsson, Lantbrukare Pinus Bengtsson, skeppare Vilhelm Andersson, Skeppare Gustav Kristensson,

Lantbrukare Erik Ericsson, lantbrukare Erik Schönbeck, fjärdingsman Anton Schönbeck, Fyrmästare Martin Myller, lantbrukare Ernst Persson, lantbrukare Gösta Persson, skeppare Harry Persson, sjöman Edvald Eliasson,

Lantbrukare Josef Pettersson, Lantbrukare Artur Andersson, Skeppare Hans Persson, snickare Ernst Assarsson, lantbrukare Efraim Nilsson, f. arrendatorn Sven Svensson, hamnmästare Ivar Weberg, Lantbrukare Robert Christensson, lantbrukare Gösta Andersson,

Lantbrukare Tor Persson, Hamnmästare Alfred Bengtsson, skeppare Emil Kristensson, Lantbrukare Josef Andersson, Lantbrukare Gottfrid Andersson, skeppare Johannes Jönsson, skeppare Harry Jönsson, Lantbrukare Gustav Westerlund och Lantbrukare Ragnar Håkansson.

Så här såg de ut vid valet i går. Öva och pröva om 13 år så kan han detta med val….

Jag kom att tänka på en sång Tant Lisa lärde oss på söndagsskolan..

”Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord,

röd och gul och vit och svart gör detsamma har han sagt……”

Passar på Prästgården och alla partifärger och mänskliga rättigheter

Kategorier
Dagshändelse

Kulturarvsdagen I krigets spår

På Hembygdsgården har man gjort en fin utställning om andra världskriget på Hven. De som arbetar helt ideellt där, har gjort ett fantastiskt jobb, som vanligt smiley

De är roligt när de åker människor i flera timmar för att komma hit och berätta för oss om hur de var på Hven då.

Vi fick även höra en bandinspelning från en som låg i förband på Hven.

Tack för en trevlig dag smiley

Kategorier
Ön närmst Kriget

Mappen bilder/ Kulturarvsdagen

Ni har väl inte missat mappen med bilder? Här på Hemsidan finns en flik som heter bilder och där är bilder som är i lite större storlek.

I dag finns en ny mapp ” I krigets spår…”

I morgon är det Kulturarvsdagen och på Nämndemansgården uppmärksammas Ön närmst kriget.

Kategorier
Hvens Kommun

1950

Sankt Ibbs polisdistrikt har gått till kungs för att få stadsbidrag med ytterligare 42kr för kostnader för omhändertagande av utlänningar. Under våren 1947 då Öresund var isbelagt anlände till Hven över isen från Danmark ett antal utlänningar som i avvaktan på hemtransport måste omhändertagas av polisen och beredas inkvartering. Polisdistriktets utgifter härför uppgick till 114 kr men länsstyrelsen ansåg sig förhindrad att utanordna högre statsbidrag än 72 kr. De personer för vilkas inkvartering länsstyrelsen vägrat lämna ersättning var danska medborgare. Enligt polisens uppfattning föreligger emellertid inte någon skillnad vare sig ur behovssynpunkt eller humanitär synpunkt mellan dessa och övriga till Hven ankomna utlänningar. Samtliga kom in illegalt och saknade i Sverige gångbart betalningsmedel för sina uppehållskostnader. Ett bryskt avvisande av danskarna torde med hänsyn till rådande mörker och isens beskaffenhet ha medfört alltför stor risk för olyckstillbud och förlust av människoliv. Hänsyn bör också tagas att en av danskarna var skadad, anförs de i besvärsskrivelsen.

Isen vid Norreborgshamn

Kategorier
Dagshändelse

Höst 2014

Kategorier
Historia

8 sep 1938 Kabeln till Hven

Ett inte precis alldagligt arbete har de som besökt Landskrona hamn fått se. Det är lossningen av en specialbyggd järnvägsvagn och inlastning på pråm av den Sieverts Kabelverk i Sundbyberg levererade starkströmskabeln, som skall läggas ut från Hildesborgs tegelbruk till Hakens fyr på Hven

En oljemotor har varit uppmonterad vid sidan om den stora sexaxliga järnvägsvagnen och genom en kedja har trumman med kabeln vevats runt och sedan har en hel del arbetare haft ett verkligt grovgöra med att få kabeln ned i en pråm, där den lagts i stora slingor. Det är den första starkströmskabel, som behövts omlastas på detta sätt i Sverige. Den från Sundbyberg hit bogserade pråmen ”Kåve” av Ramsö, som lastar ungefär 90 ton, hade vid Sivevets Kabelverk försätts med anordningar för kabelns utläggande i Öresund.

Kabelns vikt är 50,196 kg och längden 5,102 meter. I går kväll var hela kabeln lastad ombord, och om vädret tillåter skall man på fredags morgon börja utläggningen, som beräknas ta hela dagen i anspråk.

Särskilda anordningar måste vidtagas, innan kabeln kan föras iland vid Hildesborg, där kusten är mycket långgrund. Pråmen förankras så nära land den kan flyta, varpå wire kopplas till ena ändan på kabeln, vilken med ett spel på land släpas på flottar och rullar in på kusten. Nedgrävandet kommer att göras senare. Därpå bogseras pråmen sakta mot Hven, och kabeln lägges i svaga bukter på sjöbotten, vilken på det djupaste stället ligger 42 meter under vattenytan.