Kategorier
Sjöfart

NST måndagen 6 juni 1955

Stor invasion av turister och seglare på Hven.

Hven har haft en verklig sommar-weekend. det beräknas att omkring 3500 besökare har varit på Ön och det har varit synnerligen livligt i alla tre hamnarna.

De ordinarie turerna från Landskrona befordrade under söndagen ca 1200 resenärer till ön, däribland flera utflykts-sällskap. M/f backafall började sina turer mellan Bellevue och Kyrkbacken och de var många danska turister.

Dessutom kom M7F Agnete som sedan pingst började gå på routen Bellevue – Hven – Hälsingborg.

Redan tidigare har de första Danska seglarna i hamnarna på ön. det fanns ett 60-tal segelbåtar i Bäckviken och i Kyrkbacken, flera stanna över natten i sina flytande hotell. På badstränderna var det fullt av badgäster.

Fotot ej från NST

Lämna ett svar