Sedan i tisdagseftermiddag komma betydande antal bananstockar drivande i Öresund söder i från. Under onsdag och torsdag samlade man ihop 25 stockar bananer vid Hvens östra och sydöstra kust. Varifrån dessa härstammar vet man icke ännu. Men man förmodar att de är från ett fartyg som förlist.

Daterat till 1940-talet