Kategorier
Dagshändelse

Stae till Kyrkbacken

En härlig promenad med mina två yngsta barn. En underbar natur och ett härligt friskt väder.

Kategorier
Sjöfart

1913 och i dag, så sorgligt

1913 , 22 augusti drabbades den svenska flottan av en olycka. Under en övning i sundet kolliderade pansarbåten ”Oden” med kanonbåten ”Urd”. Urd sjönk på 10 minuter, endast masterna stack upp.

I närheten låg pansarbåtarna ”Oscar den andra”, ”Thule”, ”Svea” och ”Oden”.

Vid skolskjutning med torped väster om Hven rammades ”Urd” och erhöll ett betydligt hål i styrbordssida.

Besättningen räddades och ingen blev skadad. Besättningens uppförande var mönstergillt.

Fartyget ligger på ca 23 meters djup omkring 1200 meter sydväst från Hvens nordvästra udde.

Kanon båten ”Urd” tillhörde vår flottas äldsta fartyg. Den var nämligen byggd 1877- den var moderniserad. Den mätte omkring 50 ton och var bestyckad med en 15 cm och 12 cm kanon samt två smärre kanoner och kulsprutor. Farten var blott omkring 12 knop.

Från Hakensfyr såg de ut som ”Urd” ändrade kurs och kör mot ”Odens” kurs.

_______________________________________________________________________

I dag ligger en segelbåt vid stranden, personerna klarade sig helskinnade om jag förstått det rätt och jag håller alla tummar för att dom får hjälp innan de blåser upp.

Kategorier
Hvens Kommun

Kommunalfullmäktigevalet 1946

Vid kommunal fullmäktigevalet i Sankt Ibb angavs samanlagt 337 röster, varav 7 blev ogillade för.

Av rösterna tillföll 152 Kommunens väl och 178 socialdemokraterna.

Valda från Kommunens väl Patron Gösta Alm, handlaren Fredrik Åkerberg, lantbrukaren Adil Bengtsson, skepparen Wilhelm Andersson, lantbrukaren Eric Ericsson, Fjärdingsman Anton Schönbeck, lantbrukaren Ernst Persson och skepparen Perry Persson.

Från Socialdemokraterna, kommunalordförande Erik Nilsson, tegelarbetaren Nils Bulow, Tullstationsföreståndaren Karl E Persson, tegelarbetaren Axel Carlsson, tegelarbetaren Viktor Rodin, Skepparen Viktor Olausson, tegelarbetaren Sigurd Persson, restaurang Albert Pettersson och lantbrukaren Oscar Olsson.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Halleda vad mycket enklare med bara två partier….. kanske vi får gå tillbaka till???? Då har dom bara ett parti att skylla på och måste själva precisera vad deras parti står för 😉

Kategorier
Hvens Kommun

Fjärdingsmännen på Hven

Fredagen den 21 juni 1946

Extra fjädringsmannen på Hven, Anton Schönbeck som innehaft förordnandet sedan 1907, har hos Länsstyrelsen anhållit om avsked från sin befattning på grund av åldern. Även den andra extra fjärdingsmannen på ön, Gotthard Rasmusson, har anhållit om entledigande från tjänsten.

Fredagen den 11 oktober 1946

Ny fjädringsman på Hven.

Sankt Ibbs kommunalfullmäktige har hållit extra sammanträde på Kommunalrummet under ordförandeskap av kommunal ordförande Erik Nilsson Wallnäs. Kommunalfullmäktige beslöt att till fjärdingsman inom Sankt ibb socken efter förre fjärdingsmannen Anton Schönbeck vilken anhåller om avsked. Bland flera sökande i enlighet med Landsfiskalens Rönnebergs distrikt, förord antogs bagaren David Lindell från Tuna 13.

Samtidigt beslöts också beträffande återberättandet av ävenledes den inom socken ledigförklarade extra fjärdingsmannatjänsten, den så kallade ordningstjänsten när så påkallas, antaga Tage Bengtsson från Tuna nr 4 Sankt Ibb ävenledes enligt landsfiskalens förord.

Kategorier
Dagshändelse

Höst 2014

För en vecka sedan var de dubbelt så varmt nästan ……. men var tid har sin stil… nu är de lite svalare….

Kategorier
Historia

Tyko Brahe-museum 1916

Måndagen 24 oktober 1966 ” Ur NST-PRESSEN för 50 år sedan”.

Ett Tyko Brahe-museum på Hven.

Sankt Ibbs Gamla ståtliga kyrka på Hven har länge stått tom och oanvänd. En ny kyrka uppfördes för ett tjugotal år sedan längre in på ön, vilken sedan dess använts af Hvenborna. Sedan dess har man icke rätt vetat vad man skall göra med den gamla kyrkan. Nu uppges emellertid vederbörande myndigheter ha kommit på en god ide för kyrkans användning till ett ändamål, som är densamma värdig.

Det är nämligen meningen att omdana den till ett Tyko Brahe-museum till minne av den stora Uranienborgs-austronomen

Kan tillägga att Gamla Kyrkan kallades Ödekyrkan fram till renoveringen 1938

Kategorier
Historia

Västra Fyren 1891

Jag har frågat många om när Västra Fyren flyttades… Men ingen har kunnat säga säkert…

I dag när jag satt och titta i de gamla tidningsklippen så hittade jag följande

6 oktober 1966 ”Hälsningborgs Dagblad för 75 år sedan”


Kyrkbackens Fyr på Hven har under sommaren undergått ombyggnad och flyttats något längre inåt. Den hotades med att undermineras af havets inskränkningar. I torsdags tändes fyren för första gången på den nya platsen.

Så med hjälp av gamla tidningsklipp kan jag säga att fyren flyttades sommaren 1891 och tändes på nya platsen i början av oktober samma år.

Någon som vet hur många meter som har rasat sedan dess….

Kategorier
Sjöfart

NST måndagen 6 juni 1955

Stor invasion av turister och seglare på Hven.

Hven har haft en verklig sommar-weekend. det beräknas att omkring 3500 besökare har varit på Ön och det har varit synnerligen livligt i alla tre hamnarna.

De ordinarie turerna från Landskrona befordrade under söndagen ca 1200 resenärer till ön, däribland flera utflykts-sällskap. M/f backafall började sina turer mellan Bellevue och Kyrkbacken och de var många danska turister.

Dessutom kom M7F Agnete som sedan pingst började gå på routen Bellevue – Hven – Hälsingborg.

Redan tidigare har de första Danska seglarna i hamnarna på ön. det fanns ett 60-tal segelbåtar i Bäckviken och i Kyrkbacken, flera stanna över natten i sina flytande hotell. På badstränderna var det fullt av badgäster.

Fotot ej från NST

Kategorier
Historia

Branden 1931 på Gamlegård

När man då läser ett klipp från 1931

Gamlegården på Hven finnes ej mer! Strax före klockan 4 i går eftermiddag observerade nämligen de badande vid stranden och de flanerande vid ”Linjen” väldiga rökmassor, som steg upp över den annars så fridfulla ”gröna ön” och då och då sågs eldflammorna blanda sig med röken.

Det var en av Hvens äldsta och mest bekanta gårdar som härjades av den röda hanen, nämligen gården n:r 7 Tuna även kallad Gamlegården, Ägare var Lantbrukare Anton Persson som övertog gården för 2-3 år sedan.

Av den stora , kringbyggda gården återstod vid vår ankomst endast murarna och de över 100 år gamla boningshuset, medan stall och ladugårdsbyggnaderna voro totalt nedbrunna.

De hela var överståndet på ca en timmes tid. Vid halv 4 tiden observerade gårdens ägare då han kom ut på gården, att en länga, där bland annat tvättstugan är belägen, stod i lågor och när han rusat upp på vinden och fått tag i en där hängande ”Custos-spruta” slog lågorna upp på ett flertal ställen.

Han ringde där på upp Kyrkovaktmästaren, som genom klämtning i klockorna samlade Hvens frivilliga brandkår. Innan denna blev samlad och de två sprutorna mestadels hästskjutsar transporterades till platsen hade dock åtskillig tid förflutit och då sprutorna började sitt arbete återstod inte mycket att rädda. Tvenne märgelgropar intill gården tömdes nästan på vatten, ty förutom de förstnämnda sprutorna deltog även 1 spruta från tegelbruket och en mindre från Kungsgården.

I dag finns http://www.alltomven.se/ här

Kategorier
Dagshändelse

Medeltidsmarknad…

Ja här kommer ett inlägg som inte är Hven, men de var en trevlig marknad, så titta och njut…

Synd att medeltidsmarknaden inte finns på Hven längre….

Kategorier
Dagshändelse

Mysig musik på Turistgården…

Fredag kväll på Turistgården. En härlig kväll med mysiga musiker, Kajsa, Frida och Peter som underhöll oss. Med andra ord precis som en sommarkväll kan vara.

Kategorier
Sjöfart

Banan-fiske

Sedan i tisdagseftermiddag komma betydande antal bananstockar drivande i Öresund söder i från. Under onsdag och torsdag samlade man ihop 25 stockar bananer vid Hvens östra och sydöstra kust. Varifrån dessa härstammar vet man icke ännu. Men man förmodar att de är från ett fartyg som förlist.

Daterat till 1940-talet