Kategorier
Dagshändelse

Livräddning ordnas nu på Hven

20 juni 1935

Station upprättas av Falcks räddningskår.

Frivilligt manskap från ön sköter stationen

På initiativ av direktör Suensen i Öresundsbolaget kommer Falcks räddningskår att upprätta en räddningsstation på Hven i stil med vad som finns på flera platser förut i Danmark. Uppslaget är inte av i dag, men det har tagit sin tid, innan formaliteterna hunnit bli ordnade med de svenska myndigheterna. Nu har man emellertid erhållit vederbörligt tillstånd.

-Stationen kommer förmodligen att vara klar redan förstkommande lördag, förklarar inspektör Gottschalch hos Falcks. Det för stationen nödvändiga material måste först till Landskrona för att förtullas och en förberedande övning med en fingerad drunkningsolycka kommer också att äga rum före starten.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I dag har vi åter igen haft turen att Sjöräddningssällskapet RS Barsebäcks hamns båt kommit till undsättning vid ett sjukdomsfall på Hven

https://www.facebook.com/ssrsbarsebackshamn

http://www.sjoraddning.se/barsebackshamn/

Lämna ett svar