Vet ni var denna gården legat på Hven?

Den har legat där ”Smens” alla små hus ligger nu.

Alltså om du kommer på Östanlidsvägen och nere vid Östanlid på vänstersida. Där låg den. Om jag förstått de rätt så var det en kringbyggd gård från början som man höjde och gjorde tak över inner gård och allt.

Visst är de en vacker byggnad… men jag skulle aldrig trott den legat på Hven om jag inte fått berättat de för mig.

Arne och Ingrid Bengtssons foto