10 september 1932

Hvenseglare troddes förlist – reparerades blott….

Lämnade Landskrona sista aug och hördes sen ej av

Först i går meddelades att fartyget legat vid varv i Karlshamn.

Stockholm 9 sep

Man befarar , att motorseglaren Gunborg från Hven drabbats av någon olycka. Gunborg lämnade Landskrona den siste augusti med en last av 189 ton Korn för befordran till bryggerierna i Stockholm. Resan tar normalt tre dygn, men ännu har man icke hört av seglaren någonstans på vägen. Fartyget hade 5 a’ 6 mans besättning. Befälhavare var kapten Gunnar Persson.

På fredag kväll fick rederiet ett medelande från Karlshamn, att Gunborg legat där för motorreperation under den tid man trott fartyget vara försvunnet. Gunborglämnade Karlshamn tidigt fredag morgon….

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ja detta var innan mobiltelefonernas tid… tänk så många som fått undra i dagar och veckor när sjömännen varit ute i oväder….