Blog Image

Vardagen på Hven

365 dagar om året.

Hven-gård som gått ur tiden….

Dagshändelse Posted on 2014-07-29 17:23:55

Vet ni var denna gården legat på Hven?

Den har legat där ”Smens” alla små hus ligger nu.

Alltså om du kommer på Östanlidsvägen och nere vid Östanlid på vänstersida. Där låg den. Om jag förstått de rätt så var det en kringbyggd gård från början som man höjde och gjorde tak över inner gård och allt.

Visst är de en vacker byggnad… men jag skulle aldrig trott den legat på Hven om jag inte fått berättat de för mig.

Arne och Ingrid Bengtssons fotoLivräddning ordnas nu på Hven

Dagshändelse Posted on 2014-07-29 17:12:49

20 juni 1935

Station upprättas av Falcks räddningskår.

Frivilligt manskap från ön sköter stationen

På initiativ av direktör Suensen i Öresundsbolaget kommer Falcks räddningskår att upprätta en räddningsstation på Hven i stil med vad som finns på flera platser förut i Danmark. Uppslaget är inte av i dag, men det har tagit sin tid, innan formaliteterna hunnit bli ordnade med de svenska myndigheterna. Nu har man emellertid erhållit vederbörligt tillstånd.

-Stationen kommer förmodligen att vara klar redan förstkommande lördag, förklarar inspektör Gottschalch hos Falcks. Det för stationen nödvändiga material måste först till Landskrona för att förtullas och en förberedande övning med en fingerad drunkningsolycka kommer också att äga rum före starten.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I dag har vi åter igen haft turen att Sjöräddningssällskapet RS Barsebäcks hamns båt kommit till undsättning vid ett sjukdomsfall på Hven

https://www.facebook.com/ssrsbarsebackshamn

http://www.sjoraddning.se/barsebackshamn/Gunborg från Hven

Sjöfart Posted on 2014-07-29 16:50:42

10 september 1932

Hvenseglare troddes förlist – reparerades blott….

Lämnade Landskrona sista aug och hördes sen ej av

Först i går meddelades att fartyget legat vid varv i Karlshamn.

Stockholm 9 sep

Man befarar , att motorseglaren Gunborg från Hven drabbats av någon olycka. Gunborg lämnade Landskrona den siste augusti med en last av 189 ton Korn för befordran till bryggerierna i Stockholm. Resan tar normalt tre dygn, men ännu har man icke hört av seglaren någonstans på vägen. Fartyget hade 5 a’ 6 mans besättning. Befälhavare var kapten Gunnar Persson.

På fredag kväll fick rederiet ett medelande från Karlshamn, att Gunborg legat där för motorreperation under den tid man trott fartyget vara försvunnet. Gunborglämnade Karlshamn tidigt fredag morgon….

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ja detta var innan mobiltelefonernas tid… tänk så många som fått undra i dagar och veckor när sjömännen varit ute i oväder….