Där finns ingen möjlighet att bli hemma blind….. en dag som i dag är en ren njutning…