”Möllan på Hven blir muséum om pengar kan skrapas ihop.

Riksantikvarieämbetet har fått veta att ”Tullhuset” eller Möllaregården på Hven samt därmed också Väderkvarnen har utbjudits till försäljning. Nu är det förstås lite sent med själva Möllaregården, som en gång i tiden uppfördes av Kungliga Tullverket, ty den har redan övergått i annan privat ägo. Trots allt tycker ämbetet att Landskrona stad skall köpa den bit mark som finns kvar, även om själva ”Tullhuset” inte är aktuellt längre. Kvarnen äger dock betydelse för miljön inom de centrala delarna av ön Hven och har dessutom kulturhistoriskt värde.

Själva kvarnen är byggd på 1840-talet, medan tullhuset är byggt 50 år tidigare. Att detta skulle vara från 1400-talet och dessutom tjänat som Tycho Brahes instrumentverkstad anser museiintendent Harald Nilsson i Landskrona vara helt uteslutet. Enligt ett yttrande han själv lämnat, så är huset uppfört mot slutet av 1700-talet.”

Det blev många turer kring möllan men till slut revs den på 1980-talet. Det är otroligt synd att den inte finns kvar. Tänk om man fått göra den tillgänglig för Hvenbor och besökare.