Kategorier
Dagshändelse

Räkneverket….

Det går 25 Landskronabor på en HVENBO……

Ja visst vi kostar, men kostar vi 25 gånger mer per pers än
en Landskronabo???

http://www.landskronadirekt.com/arkivet/nyheter/1419.htm#140506_8

Glädjande kan man här läsa att Landskronas satsning på
600-jubileumet har gett resultat. 11% ökning inom turistnäringen.

Vill då påpeka att Hven inte hade någon direkt aktivitet
kopplat till detta.

Hvens
turistomsättning minskade med 10%

Jag gjorde en liten snabb räkning i går. Här följer
räkne-exemplet.

Läs detta och rätta mig om jag har fel

Hvens 360 personer
som är skrivna på ön, står för 99 miljoner

Landskronaborna 40
000 personer står för 440 miljoner

Alltså Hvenborna står
för 1/5 av turistomsättningen.

Hvenborna = 275 000:-
/ pers

Landskronaborna = 11
000:-/ pers

Så det går 25
Landskronabor på en HVENBO……

Ja visst vi kostar, men kostar vi 25 gånger mer per pers än
en Landskronabo???

Och ändå minskade vi med 10 % och landskrona ökade med 11% i
turistintäckter……….Hur ser de då ut om Hven återtar sina 10% och
Landskrona tappar sina 11% som de tror beror på 600-jubileumet???

Fiber projektet kostar inte Landskrona stad någonting….Priset
för anslutning av en fastighet kostar i genomsnitt ca 65000, av detta betalas
45000 av bidrag från PTS och jordbruksverket. Kvar för fastighetsägaren att
betala 20000. Detta ligger rätt bra till i förhållande till andra fiberprojekt
i Sverige, och det kostar inte kommunen något.

Ja det är inte alltid vi är dyra i alla fall….

Lämna ett svar