Efter gårdagens artikel i Hd så har jag funderat…

http://hd.se/landskrona/2014/03/08/venbor-motsatter-sig-reparation-av/

*Detta är inte klokt, att några sommargäster som är på Hven ett par veckor om året vill sätta stopp för att
åretruntboende ska kunna leva och verka på ön. Hakenstigen bebos utav ett
flertal och räddningstjänsten har ingen möjlighet att ta sig fram. Det har
redan hänt att ambulans behövt rycka ut och då får begära bärhjälp av
brandkåren. När turistströmmen startar så kommer folk försöka ta sig fram till
fots och med cykel och många olyckor kan befaras. Jag vädjar därför till dessa
som jag förstått, två fastighetsägare, en i varje ände av stigen att tänka på
mer än sig själva…… Givetvis ska dessa sätta krav på att deras egna fastigheter säkras.

*Jag
ska tillägga att jag har inget behov av Hakenstigen för egen del…. Men känner
med de som bor där och vet att det är populärt turiststråk

*På frågan om jag sätter mig och rullar tummarna i denna fråga.. är mitt svar : Nej
det är inte så jag fungerar för jag vill hjälpa alla som bor på Hven 365 dagar
om året. Alla vi är otroligt viktiga för ”Hvens-fortlevnad” och jag stöttar och
gör vad jag kan för att det ska fungera för alla. Men visst är det otroligt det
finns pengar och vilja från Landskrona stad att göra vi den och så finns
bromsklossarna på Hven…. hur dumt är det på en skala 1- 10……. jag tycker 100 dumt!!!! Detta foto har jag fått av Björn Manglind

Jag vill klargöra att jag tycker man är Hvenbo om man bor på
Hven 365 dagar om året.

Sen förstår jag att man pratar om att man ska ha bott här i
3 generationer…… Men som jag ser det så kan man ha bott här i 5 generationer
och ändå inte ”upplevas” som Hvenbo…. Men man kan ha bott här ett år och vara
en klar Hvenbo….

Så vad är det då som jag tycker kännetecknar en Hvenbo… jag
har funderat mycket….. Det är ingen enkel nöt att knäcka…

Men för mig är det
att:

* man älskar sin Ö och vill leva och bo här i naturen och
lugnet

* Man bryr sig om de andra Öborna ( vissa lite för nyfikna
vid fel tillfällen)

* Man behöver inte vara överens om allt, men när de gäller
så ser man över ”läger- och partigränser”

* Att man accepterar att man är något isolerad och ser
fördelarna med det.

* Att man hjälps åt att kämpa tillsammans för det som är
viktiga samhällsfunktioner, även om det inte alltid berör en direkt – så gör det
de indirekt.

Jag kan nog komma på en del punkter till men nöjer mig för
tillfället……..

Jag vill tillägga att jag tycker sommargästerna är viktiga och turisterna också, men i detta fallet förstår jag inte hur de berörda tänker.