Kategorier
Dagshändelse

Litva 1964 del 2

Tulljakten
TV 17 fick gå ut och göra kaptenen på ena fartyget uppmärksam på att de ankrat
där elkablen till Hven låg. Nu var Hvenborna oroliga att även elen skulle
försvinna.

Men
redan dagen efter så ordnades provisoriska förbindelser med hjälp av radio och
extra kabel samt manuell växelbetjäning, då fungerade telefonen igen. Kablen
kunde inte lagas förrän fartyget kommit från grundet. Signalmanskap från P 7 i
Ystad kom till Ön dagen efter och hjälpte till att ordna den automatiska
telefonen igen.

2
dagar senare kom bärgningen ganska överraskande för observatörerna på Hven.
Under eftermiddagen hade allt arbete legat nere. Vattenståndet hade då sjukigt
ytterligare. Vid bärgningsförsöket och kanske genom inverkan från strömmar och
vågor hade Litva kommit att ändra läge så att aktern svängt in mot stranden.
Fartyget låg nästan parallellt med stranden.


kvällen låg bärgningsfartyget och ett assisterande lastfartyg och försökte med
mycket långa wirer, längre än de som funnits på plats tidigare, de försökte dra
fartyget med aktern före mot Hakens fyr.

När
fartyget kom loss låg de och väntade på orden en stund sedan lämnade alla
fartygen Hven och fortsatte sin resa.

Mellan Hakensfyr och Bäckviken stod Litva på grund.

Lämna ett svar