Kategorier
Dagshändelse

Fiberns framfart

På Landskrona energis sida kan man se vilka områden som har 40% som anmält sig. De är bara tre stycken, är du med där?

Fiber på Ven http://www.landskronaenergi.se/foretag/stadsnat/adsl/

Öresunds pärla är sedan sommaren 2012 ansluten med fiberkabel till Landskrona Stadsnät. Det innebär att alla som ansluter sin fastighet med fiber får en god valfrihet på Tjänster och Leverantörer i Stadsnätet.

Vi kommer under 2013 att jobba vidare med att projektera och ansluta hushåll och företag ute på ön. Ven är nu uppdelad i 21 projekteringsområden. För att byggnationen skall bli av krävs att 40% av fastighetsägarna inom ett område tecknar avtal. När målet uppnåtts görs en detaljprojektering, och preliminärt byggstartsdatum meddelas de boende.

I PDF;en kan ni se vilka områden det är….

För närvarande är det bara område V05, V12 och V20 som kommit upp i över 40% anslutningsgrad.

Lämna ett svar