Kategorier
Dagshändelse

Bra saker på en härlig Ö.

I dag har det kännts som vår ute, trots att jag är hema i vår ”sjukstuga”. Det är glädjande att få Turistgårdens program för våren hem i brevlådan, många trevligheter.

Och det är roligt att läsa i tidningarna om Whiskyns framfart. Tänk så mycket bra saker som händer på Hven.

Jag hoppas alla Hvenbarnen på Uranienborgsskolan har haft en härlig dag på Vallåsen. De känns som vädret har varit på deras sid, hoppas alla har haft en toppen dag 🙂

Lite inspiration från en vårdag förra året

Kategorier
Dagshändelse

Landskronadirekt.com

www.landskronadirekt.com

2013-02-25
Eva Pettersson är en Venbo som verkligen brinner för sin ö. Hon jobbar som
förskolelärare, är egenföretagare, bloggare och är engagerad i det mesta som
rör ön. Bland annat bildade hon företaget Hven i ord och bild AB och i samma
veva startede hon facebookgruppen med samma namn, en grupp som idag har 325
medlemmar.
– Jag hade ingen aning om att så
många skulle vara så intresserade och villiga att delge oss andra bilder och
kunskap om vardagslivet på Ven under 1900-talet. Företaget startade jag för att
ta tillvara kunskapen om vardagslivet under 1900-talet på Ven,

säger hon och informerar om att facebookgruppen är ”hemlig” vilket innebär att
man måste ansöka om att få bli medlem och ta del av innehållet.
– Detta är för jag var rädd att
det ska bli dålig stämning men dumma kommentarer. Så jag utsåg mig själv som
kontrollant och hittills har jag bara behövt ta bort två inlägg av alla
tusentals som är gjorda.

Framför
allt så är de som är med i gruppen venbor, sommargäster och folk som bott på
Ven tidigare, men alla är välkomna.
– Alla som vill gå med är
välkomna men sköter man sig inte så åker man ut helt enkelt,
säger
hon med ett leende.

Hennes
historiska intresse för ön har funnits länge och detta märks inte minst under
konstrundan.
– Jag var med på Konstrundan i
fjol och hade då med mig ett 10-tal fotoalbum från tiden tillbaks till
1900-talets början. De är foton som jag ärvt av mina föräldrar och äldre
släktingar. Det blev många minnen som kom fram och livliga berättelser. Jag
kommer vara med även i år tillsammans med min dotter Hanna 13 år som tar fina
foton från dagens Ven. Vi kommer finnas på Cavlingavägen 37 när det beger sig i
år,
avslutar Eva Pettersson.

Kategorier
Dagshändelse

Fiber nr 3

Nu kom där nytt brev om fibern…men de har ni kanske sett..

Hej

Här kommer nu brev
nummer 3 och det som förhoppningsvis blir det sista innan allt brakar loss! Det
som har hänt sedan sist är att vi skickat in en ansökan om stöd för utbyggnad av
fibernät på Ven och processen för ett beslut påbörjas inom kort. Landskrona
Stadsnät är inbjudna till årsträffen på Ven den 24/3 och vi hoppas då kunna ge
besked om ett positivt svar från Länsstyrelsen och det konkreta erbjudande som
det innebär för er boende. Anslutningspriset kommer att vara fast och inkludera
grävning på tomt men den bygger samtidigt på att vi får tillräckligt många
intresserade inom de specifika områdena för att leverans kan
ske.

Därmed har vi kommit
till nästa sak som skett sedan sist. Vi har delat upp Ven i ett antal
”fiberutbyggnadsområden” som syns i bifogad fil. Vi håller just nu också på med
att dela upp resten av kommunen i områden, det tar en faslig tid och får göras
på kvällar och helger för att hinnas med. Målsättningen är att vi i Maj skall
kunna ha webbplatsen redo för att ta emot anmälningar på ett samlat sätt och där
vi får redovisat intresse per område. Först till kvarn kommer först att bli
ansluten – helt enkelt. Vi kommer även att ta med blanketter till träffen den
24/3 så att de som vill kan anmäla sig direkt på plats.

I övrigt är allt på
plats: kommunstyrelsen har gett sitt klartecken och vi är nervöst redo för hur
många anmälningar som kommer att komma in (inte bara på Ven) och hur mycket jobb
vi kan se fram emot de närmsta åren för att uppfylla regeringens
bredbandsmål.

Med
vänliga hälsningar

Patrik
Gillsvik

Stadsnätschef
Tel:
0418-470790, 0709-470790
_____________________________________

Landskrona
Energi AB

Besöksadress:

Gasverksgatan 2, 261 23 Landskrona
Postadress: Box 226, 261 23
Landskrona
Faktura: Box 12, 261 22 Landskrona
Tel:
0418-473300 Fax: 0418-473627
info@landskronaenergi.se
www.landskronaenergi.se

Kategorier
Dagshändelse

Edvard och Johanna Segerlunds rötter

Bönderna på Ven ansågs som nämnts under dansk tid lyda under
kronan och inte under adelsmän. Under svensk tid betecknades de som
”skattehemmansåbor”, ”kronoskattearbetshemmansåbor” e d– de hade nämligen en
betungande skyldighet att utföra dagsverken på Kungsgården – 45 mans- och 22
hästdagsverken för huvuddelen av gårdarna. Den skyldigheten bestod ända till
mitten av 1800-talet trots upprepade protester.

Den svenska kungafamiljen, Oscar I med drottning och barn,
tillbringade sommaren 1846 en månad i Helsingborg. Kyrkoboken i St Ibb
berättar:

Förenämnda år, den 24 Juli kl 3 eftermiddagen, ankommo Hans
Majst Konung Oscar I och deras Kongl: Högheter Arf Prinsarne Gustaf och August
samt den Kongl: Prinsessan Eugenia, och landstego vid kyrkan, hvarest min Sohn
Agathon, då af en händelse var. Hans Kongl: Majestät lade då sin hand på
Gossens axel, och frågade om han var min son. Gossen ville då efter flera Högst
Nådige Frågor, gå och hemta mig; men Hans Majt sade: ”Det skall du icke göra,
ty det är för sent i afton. Jag vill komma igen, bortom 3 eller 4 dagar. Den
30:de Juli kl 4 eftermiddagen, anlände Deras Kongl: Majestäter Konungen
ochDrottningen jämte Högstbemälde Kongl: Högheter samt flere Herrar Statsråder
och -”

Vid detta besök uppmärksammades den kvarlevande
dagsverksskyldigheten och 1848 befriades bönderna härifrån och fick i stället
erlägga en årlig ”ränta” i spannmål. De tacksamma bönderna reste en minnessten
vid slottsplatsen med texten ”Till åminnelse af Hans Maj:t Konung Oskar I:s och
kongl. familjens nådiga besök här den 30 juli 1846, då grunden lades till
kongl. res. den 22 dec. 1848”. I många år skall man ha firat ”befrielsen” med
en fest vid minnesstenen de 30 juli (Sv. turistföreningens årsskrift 1900).

Detta
hittade jag på denna sidan http://web.comhem.se/bingefors/index.html Där finns
mycket för den som till hör släkten Edvard och Johanna Segerlunds rötter


Kategorier
Dagshändelse

Tegelbruket 2

Den sista skorstenen vid
Norreborg som tillhörde Olanderska tegelbruket fanns kvar in på 1960-talet. Då
ansåg Landskrona stads att den 42 meter höga och vid foten 16 meter breda
skulle rivas. Det fanns Hvenbor som ville ha kvar skorstenen som ett minne från
tegelbrukens blomstringstid. Den byggdes i början av 1880-talet. De var den
ända av de 6 skorstenar som fanns kvar.

Men från Landskrona stad
säger man att den är livsfarlig för där finns lösa stenar på toppen som kan
ramla ner och slå ihjälfolk i dess närhet. Det planeras göra campingplats och
tennisbanor runt om kring och då är den en fara.

Skorstenen var från början 39 meter hög och 1935
reparerades den och höjdes 3 meter. Ingen reparation är gjord på den sedan
dess. Det sista tegelbruket stängdes 1949 och där är ingen som vill genomföra
den kostsamma reparationen som behövs.

Detta foto är från början av 1940-talet, Norreborgs Hamn

Under krigsåren var det stor oro på Hven. Planen som lyfte från Danska sidan flög över över och de skulle vara mörkelagt mm. Samtidigt var det väldigt stränga vintrar och stora ismassor.

Kategorier
Dagshändelse

Trycka bok?

Sitter och tänker….. mer än 200 inlägg har jag gjort i bloggen, det är ganska många, jag förundras över att det är så många som följer mina inlägg. Det är jätte roligt och jag gillar verkligen att skriva. Det gör att jag själv också kommer ihåg saker jag läser och får berättat för mig.

Men när jag då sitter och väntar på båten och där är äldre Hvenbor som gärna berättar om livet på ön så tänker jag vilken oerhörd kunskap som finns på ön som aldrig kommer fram i historieböckerna om ön.

Jag håller på och samlar men är ju inte insatt i hur det där med att trycka en bok egentligen går till….. någon som har ett bra förslag, var en sån som jag som ej är erkänd författare kan trycka en bok med många foto och vardagshistorien från Hven, då får ni gärna höra av er, jag tar emot alla förslag med tacksamhet. eva.pettersson@hvenbo.se ( som ni ser har jag tagit tillbaka mitt flicknamn)

Pratade i telefon i förmiddags och fick höra hur det var att gå till skolan i början av 40-talet när det var enorma massor av snö på vägarna. Men fick gå på fälten och snön föll in i kängorna och man blev blöt och kall. Men det fanns dom som kom i förstora trätofflor och förkorta byxor. Det var många som förfrös sig under de stränga vintrarna under 2a världskriget.

Kategorier
Dagshändelse

Hjärtan

I dag är det Alla hjärtans dag och vi kan se Hvens förskolans barns, hjärtan på www.landskronadirekt.com

Och i dag har vi fått årets vackraste reklam gå in på hemsidan www.lyckligbarndompaven.se och titta på lite nyttig info för dig som inte bor här.

Vi andra kan njuta av bilderna 🙂

Kategorier
Dagshändelse

Tegelbruket

1949 lades sista bruket ner på grund av att man inte längre
kunde konkurera med fastlandet. Lasta och lossa båtarna, segla över teglet var
fördyrande kostnader.

Det har levererats mycket tegel till köpenhamn.

Det blev en stor förändring på Hven när så många
arbetstillfällen försvann. Det kämpades för att få hit en ny industri och folk
livnärde sig på små jobb. Många flyttade från Hven.

Resterna av bruken stod kvar i form av trälador, skorsten och
delar av Ringugnen de revs efterhand och i dag finns inga direkt synliga rester
kvar, mer än många vackra stenar i hus och på stränderna mellan Norreborg och
Haken.

På bilden är Från vänster:

Jan Olsson, Ture Ottosson, Erik berg, Nils Burkvist, Nils
Nilsson, Folke Jonshed, Gösta Welin, Erik Andersson, Einar Bengtsson, Arne
Bengtsson, Sverker Strandberg, Axel Nilsson & Verner Westerberg.

Kategorier
Dagshändelse

1- Årsdagen

Ett år går väldigt fort, ibland. För Ganska precis ett år sedan startade jag Facebooks gruppen Hven i ord och bild. Jag gjorde de för att jag tänkte alla mina vänner på facebook som inte känner till Hven mer än som turist börjar nog bli trött på mig och mina gamla foto från Vardagslivet på ön.

Sagt och gjort på 5 minuter bildade jag en grupp som var sluten och innebär att man måste ansöka om medlemskap och jag sa mig även ha rätten att ta bort ev dumma kommentarer. Detta har jag bara behövt göra ett fåtal gånger och hoppas verkligen att det inte behövs fler gånger. För alla andra har hållt en vänlig ton och många har delgett oss andra frikostigt av sina vackra bilder. Jag älskar foto och tycker så klart att en bild säger mer än tusen ord……….. men bild och text är heltklart det bästa och där är ca 3000 bilder och filmklipp som lagts upp på sidan under året och jag tror alla har fått kommetarer, och vissa har 50 kommentarer och mer där till.

Det är mycket kunskap som finns bland oss i gruppen och jag är jätte glad för de som delar med sig. Det finns många medlemmar som inte vill skriva på sidan men som kommer till mig när jag möter dom på vägen osv och berättar så jag kan lägga in.

Det är helt ok om någon vill ha hjälp att lägga in foto eller dokument att höra av sig till mej. Jag har hjälpt flera att scanna och framkalla och lägga in foto här.

Jag hoppas gruppen fortgår och att vi om ett år har ännu fler foto att njuta av. Som alla vet så är det inte ok att använda andras foto utan att fråga, var och en äger sin bild, glöm inte det.

Tack alla medlemmar i gruppen och alla som är inne på hemsidan här <3

Kategorier
Dagshändelse

Bordtennis 1954

Bordtennis

1954 den 28 november bildades Vens BordTennis Klubb, VBTK.
Vald styrelse såg ut så här: Ordförande Sverker Strandberg (min morfar), Vice
ordförande Arne Pettersson (min far)Sekreterare Torsten Nilsson/Kinnerfelt Vise
sekreterare Jan-Erik Bengtsson, Kassör John Persson.

Till revisorer valdes Ingvar Johansson och Hans
Pettersson/Piven

Spel fick inte förekomma underhögmässan på söndagar eller
under annan särskild helg.

Medlemmar delas i två
grupper. 12-14 år och över 14 år.Medlem som ännu inte fyllt 14 år, men som
visar ett gott och hyfsat spel, kan av styrelsen få lov att spela tillsammans
med de äldre.

Kategorier
Dagshändelse

Ny vecka

Jag önskar alla en go kväll och en härligt ny vecka. Se vad ljuset gör….. det är inte mörkt förren efter 5 på kvällen 🙂

Kategorier
Dagshändelse

Rester av bruket…..

1949 lades sista bruket ner på grund av att man inte längre
kunde konkurera med fastlandet. Lasta och lossa båtarna, segla över teglet var
fördyrande kostnader.

Det har levererats mycket tegel till köpenhamn.

Det blev en stor förändring på Hven när så många
arbetstillfällen försvann. Det kämpades för att få hit en ny industri och folk
livnärde sig på små jobb. Många flyttade från Hven.

Resterna av bruken stod kvar i form av trälador, skorsten och
delar av Ringugnen de revs efterhand och i dag finns inga direkt synliga rester
kvar, mer än många vackra stenar i hus och på stränderna mellan Norreborg och
Haken.

Kategorier
Dagshändelse

Stormen 31 jan -13

De var något som saknades när jag kom ut i morse…. Jag hörde hur tyst det var… alla små fåglar mm. Till och med solen tittade fram och det känndes nästan som våren är på väg.

Men i går i Vingestig var det att njuta av havets kraft och även då en sol som tittade fram. Men det var inga fåglar som lät, dom hade nog gömt sig i buskar och snår.

Men havetskrafter är mäktiga!