Kategorier
Historia

Vardagshistoria, del 3

Sjöfart runt Hven, 2018, Eva Pettersson

Jag har skrivit 3 böcker om Hven del 1-3. Dom är helt fristående och är mitt sätt att bevara historian till våra barn och barnbarn.

Dom två första handlar om olika delar ex brandkåren, tegelbruket mm. Jag är ingen författare men visar många foto och texter som jag fått berättat för mig.

Denna tredje är som de framgår om i inlägget, sjöfarten runt Hven.

Böckerna kostar 150:- styck + frakt

( på Hven kan de läggas i brevlådor, så slipper du frakt)

Kategorier
Uncategorised

Astronomen på Hven

Här följer ett tidningsklipp från 1944, om Lektor Bertil Berggren och hans bror Verner. De ägnande sig precis som Tycho Brahe åt stjärnforskning. Här fanns också Sveriges största stjärnkikare i privat ägo.

Kategorier
Uncategorised

Gamla Prästgården på Hven

Så här såg Gamla Prästgården ut en gång i tiden. I dag finns bara Linden som står mitt på gårdsplanen kvar.

Jag vet inte exakt när de revs men här följer 3 olika tidningsklipp och som jag tolkar de så stod gården kvar 1953, 1954 är rivningen påbörjad och 1955 byggs Lärarbostäderna på tomten där Gamla Prästgården en gång legat.

Här följer lite foto från innan rivningen och under rivningen.

Man plocka ner huset Sten för Sten… vad användes teglet till sen? Någon som vet?

Kategorier
Uncategorised

Återinvigning av Gamla Kyrkan på Hven 1938

I detta tidningsklipp skildras återinvigningen och kyrkan kan ej längre kallas Ödekyrkan.

Från återinvigningen
Kategorier
Uncategorised

Gamla kyrkan på Hven 1926

De här handlar om hur processen såg ut enligt tidningsklipp från 1926

Gamla Kyrkan sep 2020

Kategorier
Uncategorised

Målande och skrivande Venälskare 1955

Kategorier
Uncategorised

Konrad och Elsa

Kategorier
Uncategorised

Bland Backafalls Malvor 1946

Kategorier
Uncategorised

Tycho Brahes papperskvarn… 1933

Kategorier
Uncategorised

Då började lådbrevbärning 1947

Min Farfar Alvar Pettersson körde posten i många år, tror de var redan innan den officiella lådbrevbärningen kom igång och sen i tror de var 27 år, jag ska leta upp tidningsklippen där han avtackades, han hade inte haft en ända sjukdag under dessa åren. Först till fots, sen på cykel sen mopeder.

Kategorier
Uncategorised

När ljuset kom till Hven

Kategorier
Uncategorised

Sveriges bästa jordbruksmark

Kategorier
Uncategorised

Posten på Hven

Kategorier
Uncategorised

Is vinter…är de inte nu

Räven raskar över isen….

Kategorier
Historia Uncategorised

Hvens Mölla

Kategorier
Ön närmst Kriget

På gränsen till kriget låg Hven

Kategorier
Ön närmst Kriget

Hven bryts ur krigs isoleringen

Kategorier
Samhällstjänster

Invigning av Backafallsbyn 1988

Ett infoblad med inbjudan till öppethus

Kategorier
Historia

Gamla kyrkan

Ett gammalt tidningsklipp troligen 1938

Kategorier
Dagshändelse

Bok 2 och 3

Hej alla

Som de flesta vet så har jag skrivit Vardagshistoria del 1-3, jag har enhetspris 150:-/ bok

är du intresserad att köpa böcker så maila eva.pettersson@hvenbo.se

Här är några sidor från bok 2 och 3, de finns sedan tidigare från bok 1 i ett annat inlägg

Kategorier
Historia

Kyrkbacken 1953

Kategorier
Dagshändelse

Böcker jag skrivit

Hej alla

Som de flesta vet så har jag skrivit Vardagshistoria del 1-3, jag har enhetspris 150:-/ bok
nedan i pdf finns ett utdrag från del 1

är du intresserad att köpa böcker så maila eva.pettersson@hvenbo.se

Kategorier
Historia

Nov 1952 Ombyggnadsarbeten i Bäckviken

Kategorier
Samhällstjänster

Hvens Julmarknad 2017

I morgon så är det dax för Hven Julmarknad.
I år är det på Mildansväg, Nova Harmonia, 11-16

Jag kör rea enligt följande

Varmt välkomna

Kategorier
Dagshändelse

Årets almanacka 2018

Nu finns nya almanackan här.

Nytt för i år så finns där två varianter. En med bara gamla bilder och en med endast nya bilder.

I år finns almanackan endast i mycket begränsad upplaga, först till kvarn…

samma pris som de senaste 7 åren, 200:- st

maila Eva.pettersson@hvenbo.se om ni vill beställa. Jag skickar de gärna ca 25 kr frakt.

Kategorier
Historia

Biblioteket på Hven

BIBLIOTEKET PÅ VEN, 85 ÅR, ÅTER I
URANIENBORGSSKOLA
.

EN TILLBAKABLICK.

I Sankt Ibbs krönikebok berättat förre kyrkoherden Sigvard
Johansson om hur biblioteket på Ven kom till och om dess vidare öden.

Det var till stor del Oscar II:s förtjänst att biblioteket
grundades. Under hans regeringstid anordnades varje år en kunglig hovjakt på
Ven. Det var regel att jägarna för varje bomskott skulle böta 50 öre. Den 5
september 1899 överlämnade Oscar II 1000 kr av bötespengarna till Sankt Ibbs
församling, att användas till ett bibliotek på Ven. I en biblioteksmatrikel
läser man, att kyrkoherde Ihrén fick i uppdrag att inköpa böcker för 100 kr där
av och resten bildade ”Hvens biblioteksfond”, vars avkastning skulle
användas till bokinköp. Böckerna placerades i skolan, stadgar för utlåningen
gjordes upp av kyrkoherde Ihrén och godkändes av kungen. Så började ”Hvens
sockenbibliotek” sin verksamhet med kantor Nils Nilsson Zoilus som
bibliotekarie. Det var under många år framåt församlingens kantor som ansvarade
för skötseln av biblioteket.

Ett porträtt av Oscar II, skänkt till skolan av kyrkoherde
Ihrén, har nu tagits till heders och har sin självklara plats i det nya
biblioteket. Under tavlan står att läsa ett protokollsutdrag om konungens
donation.

Församlingen blev huvudman för biblioteket och ett årligt
anslag beviljades av kyrkostämman. Den kungliga donationen användes endast
delvis och fonden fick växa. Trots att biblioteket inte kunde erbjuda något
stort urval av böcker, blev det flitigt utnyttjat från början, vilket framgår
av gamla lånejournaler.

I dessa kan man också tydligt se vem som lånade vad, ty för
varje gång en viss bok lånades antecknades noggrant låntagarens fullständiga
namn

År 1924 ändrades namnet till S:t Ibbs folkbibliotek.

Av församlingen anslogs årligen 90 kr till bibliotekets drift,
därtill kom statsbidrag med samma belopp och avkastningen av fonden.
Bibliotekarielönen var ända till 1956, 40 kr per år

I början av femtiotalet försummades skötseln av biblioteket
och utlåningen skänk kraftigt. Ett tusental gamla böcker, inlåsta i stora skåp
på en oeldad, dammig vind, var föga lockande.

1952 utsågs pastor Sigvard Johansson att i kantorns ställe
sköta biblioteket. Nu ordnades hela bokbeståndet upp med hjälp av Malmö
Centralbibliotek. Föråldrade böcker rensades ut, nya köptes in och en
kortkatalog påbörjades. Biblioteket flyttades till nuvarande läkarmottagningens
lokaler och hade sedan öppet lördagar 15 – 16. Låntagarna återvände och
lånesiffrorna steg.

Pastor Johansson avslutade 1957 en korrespondenskurs för
folkbibliotekarier, vilket medförde att biblioteket fick högre statsbidrag och
mera litteratur kunde köpas in. Biblioteket hade öppet endast 1 1/2 timme i
veckan men var tillgängligt även på andra tider som referensbibliotek för
studiecirklar och andra intresserade.

1959 inkorporerades Ven i Landskrona kommun, varför
statsbidrag för Vens bibliotek inte längre kunde erhållas. Året därpå tog
kommunen över ansvaret och S:t Ibbs folkbibliotek upphörde till namnet och blev
en filial till Landskrona stadsbibliotek.

Sedan kyrkoherde Johansson pensionerats, skötte Gunhild
Andersson biblioteket fram till den 1 mars 1984, drygt 20 år. 1966 fick biblioteket
nya och större lokaler i Vengården. Med tiden for emellertid huset illa och det
är därför mycket glädjande att biblioteket nu kan flytta tillbaka till
Uranienborgs skola där det först grundades.

Då filialen vintertid tyvärr bara har öppet en timme i veckan,
är det desto lyckligare att biblioteket nu också kommer att utnyttjas dagligen
som skolbibliotek.

Ny filialföreståndare är Gunilla Welin, Sankt Ibb, och
söndagen den 6 maj invigs det nya biblioteket under Oscar II:s välvilliga
blickar,

Bodil Silwer

Filialchef på Landskrona stadsbibliotek

I dag används biblioteket flitigt av skolan och många besökare kommer dit. Under sommarmånaderna är där öppet två gånger i veckan och under vintern en gång per vecka och så är där sagostund för barnen en gång per vecka.

Kategorier
Samhällstjänster

Ambulans transport på Hven

Den 21/9 1976 kan man läsa i tidningen, att första ambulansen kom till Hven. Innan dess hade Jörgen Persson kört sjuktransporter i 12 år med Minibuss. Jag kommer ihåg när pappa bröt benet och Jörgen kom hem körande på gården och drog ut båren, där sätena normalt satt. Då fanna ingen ambulansutrustning och ingen sjuksköterska. Vid behov visste Jörgen vilka läkare som fanns på ön och de ställde upp och hjälpte till.

När följande brev kom så blev de fler som fick en utbildning i ambulanssjukvård. Jag vet Hans Piven och Jörgen, men vem den tredje var vet jag inte. Pappa var i ånga år med och körde ambulans på Ön.

Till befolkningen på Ven

Torsdagen den 24 september 1981 klockan 13.00 ansluts ambulanssjukvården på Ven till den för Skåne gemensamma larmcentralen LAC-LM i Malmö.

Detta innebär att ni som bor eller vistas på Ven i fortsättningen måste kontakta larmcentralen i Malmö då ni är i behov av ambulans.

Genom att Ven ansluts till larmcentralen i Malmö kommer taxiägaren/ambulansmannen Jörgen Persson EJ längre finnas tillgänglig via telefon i sin bostad. I stället kommer Persson och hans medhjälpare att kontaktas på radio från larmcentralen då begäran om ambulans inkommit. Även ambulansen på Ven har utrustats med kommunikationsradio för kontakt med larmcentralen, kustbevakningen, sjukhus, helikopter mfl

VID BEHOV AV AMBULANS RING I NÖDSITVATION 90 000

VID ICKE BRÅDSKANDE BEHOV 040-104500

För att personalen på larmcentralen i Malmö lättare skall kunna orientera sig på kartan finns på baksidan av detta blad en karta över Ven. Som ni ser är kartan indelad i olika numrerade rutor med vardera fyra siffror. Behåll gärna kartan lätt tillgänglig vid er telefon och anteckna gärna rutans nummer där ni bor på eller under er telefonapparat så ni lätt kan ange kortnumret om ni är i behov av ambulans någon gång i framtiden.

Karl-Erik Åberg

Sekreterare/ambulanschef

Detta är 36 år sedan de skrevs och 41 år sedan första ambulansen kom till ön.

i dag har vi en fantastisk ambulansvård, men kunnig personal och med folk som har förmågan att hjälpa oss alla. Det är ju ofta så att när de rycker ut så är det vänner och bekanta, nära eller kära som är de som behöver hjälpen. Det är oerhörd tur vi har personer som ställer upp och jobbar med detta. Där är man hemma i lugn och ro med familjen, eller på jobb mitt i en uppgift, piper telefonen så kastar de sig iväg för att hjälpa den som är i nöd… det är riktiga Vardagshjältar!!!
Ett litet utdrag från texten ovan

Kategorier
Historia

Hemvärnsövning 1965

Hvens
Hemvärn slog tillbaka angripare , NST 23/2 -65

En fientlig invasionsstyrka hade tidigt på söndagsmorgonen
landstigit vid södra sidan av Hven. Lokalförsvarsförbandet hade tidigare som en
säkerhetsåtgärd besatt respektive hamn på ön. Emellertid förelåg fara för att
försvararna skulle bli angripna i ryggen varför hemvärnschefen på ön,
skolvaktmästaren Erik W Nilsson omedelbart larmade öns hemvärn att skyndsamt
samlas vid förrådet och därifrån bege sig ut på ön för att söka förhindra
landstigningsstyrkan att gå till anfall mot lokalförsvarsförbandet. Drabbningen
kom också att utkämpas strax invid författarinnan Alice Lyttkens gård på
sydöstra delen av ön, där Hvens hemvärn kunde slå tillbaka angriparna och
därmed hjälpa lokalförsvaret.

Detta var förutsättningarna och förlopp för den realistiska
hemvärnsövningen som ägde rum på Hven på söndagsförmiddagen under ledning av
kapten Staaff, Hälsingborg, biträdd av fanjunkare Sandström från P7. Redan på
lördagskvällen satte man igång med teori på Västra skolan under ledning av
fanjunkare Sandström, som gav hemvärnsmedlemmarna en ingående kännedom om min-
och sprängtjänst. På söndagsmorgonen gick larmet till samtliga medlemmar inom
Hemvärnskåren. Alla kom snabbt till samlingsplatsen, där hemvärnschefen
utdelade sina order till mannarna som snabbt gav sig ut för att hejda den
angripande styrkan som bestod av en mål trupp ur hemvärnskårens medlemmar. Efter
övningen avslutade samlades man på Västra skolan där förplägnadslottorna bjöd
på varm buljong och smörgåsar samt kaffe, var under kapten Staaff frambar ett
varmt tack för undfägnaden samt tackade hemvärnet för gott intresse och god
uppslutning vid dagens övning. Efter förplägnaden fortsatte man med spräng
övning vid Backafallen utanför Prästlönebostället, en tillämplig av
lördagskvällens teoretiska min- och sprängtjänst.

Vid stridsövningen togs första gången i bruk en gåva som
skänkts av Hvens Lottaavdelning till Hvens Hemvärnskår i anslutning till
Hemvärnets 25-årsjubileum som infaller i år. Gåvan består av en Walkie-Talkie
d.v.s. en radio för ultrakortvåg, varigenom man kan ha förbindelse med
högkvarteret.

Kategorier
Historia

Hvens If

Den 4 september 1935 bildades Hvens IF på Cafe centrum.
Det kostade 50 öre att bli medlem och sen 25 öre i månaden.
I slutet på året var 32 pers medlemmar och inträdes Avg höjdes till 5:- och månadsavgift till 50 öre.

1936 började föreningen arrendera mark av Per Bengtsson, marken bakom de hus jag bor i nu. Denna åkermark förvandlades med ideella krafter till en fotbollsplan och friidrottsbana. Har plockade man sten, räfsade, och sådde gräs. Gräsfröerna skänkte Gösta Alm på Kungsgården.

Här är klubbtröja och flagga. Dessa finns på Nämndemansgården, Hvens Hembygdsgård

Kategorier
Historia

Folkskolan och Tystaskolan (Dövstumma) på Hven

I morgon på Kulturarvsdagen kommer Nämndemansgården ha en utställning om Folkskolan som blir 175 år i år

Men på Hven började undervisningen, långt innan det var lagstadgat. Här bedrevs skola i hemmen, med en ambulerande lärare. Det var vissa veckor i olika hem.

Här fanna även Tysta skolan/ dövstumma skolan som delvis fanns på samma ställe, fast fick inte blandas med de ”vanliga” barnen. Göran Skytte har gjort en fantastisk skuldran i sin Bok Brev från tystnaden. Huvudpersonenen i boken är hans mors morfar och de brev han skrivit och fått under andra delen av 1800- talet. Jag rekomenderar er som är intresserade att läsa den.

Mer om skolan finns att läsa i Rönneberga härads skolhistoria från 1942

Uppgifter från Sankt Ibbs församling 1790, här finns ingen skolinrättning med hus, dock neglicheras inte barnens undervisning, utan det finns en anställd skolmästare som går omkring i Byn. Var 8 onde dag flyttar skolan från det ena numret till det andra, tillika skulle skolmästare bo och äta där. Förutom detta håller han varje helgdag efter slutad gudstjänst läsmöte med ungdomen, om sommaren uppe i kyrkan om vintern där han bor.

Fru Petronella Beata Mildahn, född Taison, var änka efter Landskrona Sockerbruksområdet grundläggare Johan Jurgen Mildahn. De sista åren av sitt liv bodde hon på Uranienborgs kungsgård hos sin broder Per Otto Taison och dog där 1817. I sitt testamente hade hon bestämt, att fjärdedelen av hennes kvarlåtenskap skulle av kyrkoherden förvaltas och räntan användas till socknens barnskola.

Till år 1835 synas dessa räntemedel ha använts till att betala skolutgiften för de fattigas barn, så att även dessa skulle kunna få undervisning.

Plats för skolhuset hade redan vid enskiftet 1805 uttagits på den gamla slottsplatsen. Det bestämdes, att denna för framtiden skulla förbliva en orubbad allmänning, och i paragraf 13 heter det: ”Till skolelev- och fattighus undantages ingen plats; emedan Tyke Brahes Borg anses att därtill kunna användas.”

Den 5 juni 1836 antogs den första skolordningen….
1 punkten var Alla barn på ön emottagas i skolan och njuta fri undervisning i stavning, inanläsning, utantill Doctor Lutheri lilla Cateches och Doct. Svebelii förklaring; Bibliska och Svenska Historien samt Geografi, räkna och skriva.

Jag har min farmors Lilla catachesen tryckt 1906 och Regemente för Folkskolor och Småskolor inom S:t Ibbs skoldistrikt i min samling

Lars Joel Fältenborg kom till ön Hven den 21 nov 1861. Han hade tjänst som organist i S:t Ibbs lilla vita kyrka från 1100-talet. Efter en kort tid fick han tjänsten som lärare och föreståndare för skolan.

skolan var till för alla men Bonden Bengt Eliassons tre döttrar var döva. Två hade han träffat på Manilla skolan i Stockholm. Den tredje hette Petronella. När Fältenborg kom till Hven är hon 21 år gammal och saknar på grund av sin dövhet skolutbildning.

Fältenborg var anställd av invånarna på Hven för att undervisa öns barn i folkskolan. Han skötte denna syssla, men samtidigt började han privat undervisa två döva, 21 åriga Petronella Bengtsdotter och 6 åriga Annette Larsson, dotter till en vagnmakare i Landskrona.

Fältenbog instiftar en inrättning han kallar Tysta skolan på Hven 1862 i nov. Han skriver ett omfattande reglemente i 17 paragrafer och nämner sig själv som Direktör.

De döva barnen flyttar in i skolhuset i den delen där Fältenborg bor. Nu undervisar han alla i samma byggnad och sakta med säkert bryter han ner gränserna mellan de hörande och döva barnen. Men detta blir de stopp på.

Efter många turer så lossnar de 1867 för Fältenborg och Tysta skolan har nu 14 elever och Lars Nibelius anställs som hjälpläraren. Hörande och döva får använda skilda rum och skilda delar av gården.

1868 finns det 3 vuxna män
Nr1 Lars Fältenborg 34 år gammal. Hörande. Föreståndare för folkskolan och Tysta skolan
Nr2 Lars Nibelius. 30 år gammal. Hörande. Undervisar både hörande barn i folkskolan och döva barn i Tysta skolan.
Nr3 Carl Julius Dalmer.27 år gammal. Döv. Hjälpläraren för döva barn i Tysta skolan.

Jag rekomenderar er att läsa Görans Skyttes bok Breven från tystnaden.

Kategorier
Historia

Intermezzo på Hven

Kategorier
Historia

Ven beskrivning 1944

Kategorier
Egna tankar

Krönika: var finns en ledare som kan ena befolkningen?

Tänk om vi haft några med brinnande intresse för Hven, det har vi ju! MEN det måste vara någon som har intresset OCH förmågan att få många med sig. Visst är det så att vi kan säga att kommunen inte satsar, samarbetar, förstår osv…. men enligt MIG är de vi som bor på ön som är vår största tillgång…men även största hotet….mot vår egen utveckling.

Jag tror att vi har det för bra, vi har fortfarande alla viktiga samhällsfunktioner och det mesta av detta är frukten av de våra föräldrar var med och skapade genom att starta Hvens byalag 1977.

Då var skolan hotad, sista båten gick 17.15 från la första gick 7.00 från Hven och på helgen vid 9 på morgonen, vi hade inte vatten och avlopp, vi hade grusvägar, ambulansen var taxibilen, här var byggstopp mm. Allt detta har vi nu… men det tog 20 år att uppfylla… Då är frågan vilka samhällsfunktioner har vi gemensamt som vi vill bevara, utveckla och bygga nya, för att kunna bo kvar på ön 365 dagar om året, men även sommarboende och turister.

Det vi kan säga är att samma modell som Röstånga hade, hade vi på Hven 1977 när Hvens byalag skulle bildas. Mamma och Pappa var väldigt engagerade, hemma på skrivbordet fanns lister på alla som kunde tänka sig vara med i Arbetsgruppen för Hvens byalag. Sen fick folk ringa och lägga sina röster på de som de ville ha med i en sådan styrelse. Det var viktigt att alla fick komma till tals och alla uppmanades att lägga röster, otaliga timmar lades på att få Folk att rösta, de pratades i affären, på båten på öppna möten över kaffekoppar, syföreningar, kurser mm bara för att engagemanget skulle vara brett. Jag var ju inte så gammal då, 9 år, men jag hittade en hel del listor mm när vi tömde huset efter mamma och pappa. Det jag däremot kommer ihåg är glädjen, gemenskapen, när hoppet tändes om ex vatten och avloppet, grus i maskineriet när det blev negativa besked men med fortsatt malande så maldes sista gruskornen och de blev oerhört positivt och gemenskap när det väl kom på plats, lika med båtarna, ex när Hvens Bränsleservis köpte in Hvenhild och börja köra tur 18.45 tror jag de var, vilket lyft!

Det som ger extra smolk i bägaren är de åren vi hade Hven den gröna ön projektet… det blev så mycket delade meningar och tyvärr fortsatte detta.

Vi fick ett ökontor, Tomas Hylén och Per Remberg hade tjänsterna där. Jag tror att vi hade kunnat få en permanent halvtidstjänst där, om vi varit enade…vilket vi inte var.

Framtida Hven projektet gjorde två stora undersökningar där alla fick tycka till om vad just jag ville utveckla på ön…jag har båda böckerna och där finns många olika synpunkter, Terese gjorde en studie på detta projekt.

I nutid gjorde Byalaget en stor undersökning.

Så ”utredningar finns det gott om” och lösa försök till satsningar finns de många genom åren, de ena mer lyckat än de andra.

Så frågan är vem som kommer vara den person som har engagemanget och förmågan att ena ön. Och om övriga kan ge denna personen mandatet att leda…ej styra…för det är något man måste göra tillsammans.

För framtiden är full av möjligheter, ”dagens problem kan inte lösas med gårdagens metod” skall vi komma framåt så kan vi titta på det som har fungerat och ta de med oss i nya sätt att behålla och skapa nya möjligheter för att leva och bo på ön 365 dagar per år.
Med detta förringar jag inte vikten av sommargäster och turisterna. Men jag tror dock att kan vi som bor här hela året ena oss, så kommer alla tjäna på detta och attraktionen att dela vår underbara ö med gemenskap, lugnet öka betydligt.

Ja detta är bara mina funderingar efter ha läst artikeln nedan

AB Glesbygden

Kategorier
Historia

Möllare Gustav Bengtsson

Möllare Gustav Bengtsson

Han är även känd för att vara en påhittig man som hjälpte
bönderna med små uppfinningar, som gjorde arbetet enklare.

Han var på Möllan till en bit in på 1930-talet.

Han gjorde även en evighetsmaskin. Ritningarna på denna sägs
finnas på Tekniska museet i Stockholm.

Maskinen var tänkt så här: Ett antal kulor gick i en
snäckformadbana. Vid nedre ändan föll den ner i ett skovelhjul och när den
rörde sig, så föll nästa kula från toppen. Maskinen höll han på med hela sitt
liv. Ibland for kulorna sin väg, vilket var lite riskabelt.

1905 då flyget kom sa han -Att kan man flyga, så kan minsjäl
en evighetsmaskin gå!

Idag kan man se evighetsmaskinens kulor pryda toppen på vissa
grindstolparna på ön. Men Evighetsmaskinen såldes som järnskrot för 35:-, det
kom en skuta och hämtade den.

Han hade gjort en i mindre format uppe i Möllarehuset innan
han flyttade ner till huset som barnbansbarnen Rudberg

Kategorier
Historia

Perse’n

Perse’n

John
William Persson föddes 1872 på Hven. Han bytte efternamn till Perse’n.

Han
var duktig på dekorationsmålning. Han har målat taket på Tuna krogens tak.
Krogen var tidigare affär. Sofia Svensson som efterträddes av sin dotter Ulla
Svensson.

Han
försörjde sig som målare. På den tiden var inte konstnärer satta högt i kurs. Så
även om han var duktig och hade gått i skolan i Malmö och lärt
dekorationsmålning så var det svårt att försörja sig.

Han
målade även en hal del dörrar och skåp.

Han
målade en tavla som hängde i Missionshuset, den skänktes senare till Allhelgona
kyrkan och hängde där. Nu vet jag inte var den hänger.

Han
har gjort målningar på Östanlid.

Och
han har målat Appolo på Uranienborgs skolans vind.

Han
målade även taket på Nya Kyrkan, Allhelgonakyrkan som i dag är Tycho Brahe
musseet. Det är mycket vackert med det blåa valvet i främre delen av kyrkan där
altaret har varit. De är många små stjärnor i de blåa.

De
syns nu som en stjärnhimmel tillsammans med Tycho Brahes liv.

Kategorier
Historia

Tycho Brahe Museet

Museet
blev färdigt 1931 och invigdes. Där visades upp delar av Tycko Brahes liv på
Hven. Det har hela tiden utvecklats men gått väldigt sakta.

Tjugo
år senare grävdes Stjärneborg ut och blev försett med koppar kupoler. Då kunde
man utifrån genom fönster titta ner på utgrävningarna.

I
dag är där öppet för en interaktivvisning av Tycho Brahes forskning. Mycket
fint gjord och väl värt ett besök.

I
samband med att Allhelgona kyrkan avkristnades vid en gudstjänst i nov 2003 och
försäljningen för 1 krona till Statens fastighetsverk. Det börjades renoveras
och byggas om till ett museum. I dag kan Hven stoltsera med en mycket fin
utställning om Tycho Brahes liv på ön. Här finns föremål, texter och filmer som
på ett fint sätt visar historien.

Den
29 april 2005 inviger Kronprinsessan Viktoria de nya Tycho Brahe museet.

http://www.tychobrahe.com/

Kategorier
Sjöfart

Hamnar

Hamnar

I
Bäckviken fanns en stenpir som
bönderna gjort. I mitten på 1870-talet börjar Ångbåten Svea gå i trafik till
Hven. Tidigare har de bara varit diverse små segelbåtar som gått när vädret
tillät.

1901
är hamnen färdig. Den hade byggts till, om och fått en vågbrytare.

1908
är första året som man vintertid har dagliga förbindelser med Landskrona.

Ungefär
samtidigt i Kyrkbacken, mitten på
1870-talet, byggs hamnen till och de nya större båtarna – skutorna började bli
vanliga i hamnen. De ger god inkomst åt sjömännen och de börjar byggas större
hus vid Kyrkbacken.

Norreborgs hamnen byggdes i mitten
på 1880-talet var hamnen i full gång. Den kom i många år vara den viktigaste
hamnen för utskeppning av teglet som tillverkades vid Husvik och
Campingplatsen.

Kategorier
Ön närmst Kriget

Forten

Till de
försvarsansträngningar som gjordes i Sverige inför andra världskriget hör den
så kallade Per Albin-linjen. Den består av en serie strandbunkrar varifrån en
tänkt angripare från havet skulle beskjutas. Bunkrarna kan ännu i dag ses om
man vandrar längs skånska kusten. Värnen var Sveriges motsvarighet till den
berömda

I juni 1939,
ett par månader innan kriget startade, begärde försvarsmakten de första
statliga medlen till att bygga värn i Skåne och på Gotland. Man utgick ifrån sceneriet
att tyskarna skulle angripa söderifrån, varför de första värnen byggdes vid den
skånska sydkusten med början i juli. När kriget bröt ut var redan 260 värn
färdigbyggda. Sedan begärdes ytterligare ett antal miljoner till projektet. När
tyskarna invaderat Danmark och Norge i april 1940 inriktade man sig först och
främst på Öresundskusten. Men det upprättades också värn på andra håll, bland
annat i Blekinge.

Betongbunkrarna
byggdes av drygt tretusen arbetare som jobbade hårt och under vintertid i
sträng kyla. I juni 1940 var arbetstakten så uppdriven att hela 16 värn byggdes
per dag. Man bör betänka att man vid denna tid hade helt andra arbetsredskap än
nu; man fick jobba för hand, med skottkärror och hästskjutsar. Det var inte
ovanligt att arbetsdagen startade klockan fyra på morgonen och slutade tio på
kvällen.

Värnens
utformning skiljer sig åt. De anpassades för olika slags bestyckning och efter
hur terrängen såg ut. Ibland står de helt fria, men de sprängdes också in i
klippor eller bäddades in i sanddyner. Den vanligaste typen är kulsprutevärnen,
men det finns också värn som skylle hysa kanoner. En genomgående tanke var att
de inte skulle ligga längre ifrån varandra än att vapnen från ett fort kunde
bestryka den oskyddade framsidan av ett annat.

När värnen var
färdigbyggda gömdes de av ris- och avfallshögar, med kamouflagefärg eller så
att de kunde tas för hus eller fiskebodar. Hållbarheten kunde man inte klaga
på: de skulle som regel hålla för 15 centimeters fartygsartilleri och 50 kilos
flygbomber. Vid Öresund var de betydligt mer hållfasta.

Forten ser
fortfarande imponerande ut – men systemet hade många svagheter. För det första
var värnen mycket sårbara från landsidan. För det andra skulle de vid ett
angrepp bemannas enligt mobiliseringsprincipen vilket var en
fördröjningsfaktor. Det manskap som vid mobilisering skulle försvara värnen var
medelålders landstormare med ”karolinerhattar”. De hade inte hållit i ett
skjutvapen sedan värnplikten, kanske tjugo år tidigare. Det var verkligen ingen
särskilt kompetent personal.

Inte nog med
detta. Ett vapen som snabbt visade sig kullkasta hela tanken med Per
Albin-linjen var den tyska arméns allt effektivare eldkastare (särskilt
Flammenwerfer 41 med strålpatron). Om man skjutit med dessa handvapen mot
värnens öppningar skulle konsekvenserna för besättningarna – maximalt femton
man – blivit förfärliga.

Alltså övergavs
den ursprungliga tanken med dessa mödosamt uppförda befästningar. I
fortsättningen skulle de begagnas som skyddsrum och striden skulle ske utanför,
i cementkulvertar som ingalunda heller gav fullgott skydd

Utdrag från http://www.popularhistoria.se/artiklar/per-albin-linjen/

___________________________________________

Från boken ”Vardagshistoria” Hven i ord och bild

Där kom en pluton från Signalregementet och deras
huvudsakliga uppgift var att dra ledningar och installera telefoner i forten
som byggdes runt Hvens kust 1940. Man kallade dom Värn, Duvslag och Svalebo.

Redan när de kom till Hven fanns en mycket bra
radiostation på Torsgården.

Den hade en bra räckvidd och det var yrkestelegrafister
som hade en god språkkunnighet som arbetade där. Allt för att försöka knäcka
främmande lands koder.

Denna pluton installerade sig på Uranienborgsskolan. En
morgon när skolvaktmästaren Alfred Olausson kom till sitt arbete så stod där en
kokvagn uppställd där Tycho Brahe statyn står i dag. Dom hälsade på Alfred och
bjöd på en kopp kaffe.

De hade lastbilar att köra runt med. Det blev ju helt nytt
med bilar på ön. På vägarna tog man annars sig fram med häst och vagn eller
gående. Vägarna var inte gjorda för dessa tunga bilar, det blev förfärligt
kladdigt vissa delar av året.

Killarna som låg på Uranienborsområdet, Turistgården och
Annexet brukade gå till Vingestig på sommarhalvåret och bada. Fredrik Åkerberg
blev tillsagd att beställa hem badbyxor för det fanns ju inte med i den
militära klädslen. Det blev klagomål för alla nakna karlar som var vid
stränderna. Så hos Fredrik kunde de köpa badbyxor för en rimlig peng.

I dag utgör Forten ett bra strandskydd, de är plomberade och en del är sålda till privatpersoner.

Kategorier
Historia

Klockstapeln

Klockstapeln
som står i Möllebacken byggdes under 1720-talet.


låg alla gårdarna i Byn och det var viktigt att de hörde klockorna. Man ringde
vid gudstjänst, begravning och om det började brinna. När enskiftet gjordes i
början av 1900-talet så flyttade man ut gårdarna över ön.

Jag
vet inte säkert var klockan som först hängde i Klockstapeln kommer ifrån, det
går att läsa olika. Men troligen har klockan suttit i Gamla kyrkan och blivit
flyttad.

Men
i mittel på 1700-talet så bärgades ett fartyg ”Freden af Westervik” och då
bärgades en klocka som sattes i Gamla Kyrkan. I dag hänger den i Vapenhuset.

När
nya kyrkan byggdes 1898 så flyttades klockan från Klockstapeln dit. Den är
gjord av Andreas Wetterholtz i Malmö 1770 och väger 175 kilo. Så var klockan
som rimligen hängt i Klockstapeln 1720 – 1770 är vet jag inte. Är där någon av
er läsare som vet får ni gärna berätta.

I
dag i Gamla kyrkan hänger 2 klockor, Lillklockan från 1750 som varit utlånad
till Stora Hammars kyrka men köptes tillbaka efter kriget 1947 för 650:-

Storklockan
har Gamla kyrkans vänner köpt 1976. Den väger 150 kilo och har en inskrift ”Ära
vare Gud i höjden”

Kategorier
Historia

Minnessten på Vallen

Minnesstenen
på Vallen vid Tycho Brahe området

I
flera hundra år hade bönderna varit Kronoskattbönder under Kungsgården, de hade
en betungande skyldighet att utföra dagsverken på Kungsgården – 45 mans- och 22
hästdagsverken för huvuddelen av gårdarna.

Den
skyldigheten bestod ända till mitten av 1800-talet, trots upprepade
protester.

Många
gånger under åren framförde bönderna sin ohållbara situation.

Den
svenska kungafamiljen, Oscar I, med drottning och barn, tillbringade sommaren
1846 en månad i Helsingborg.

Kyrkoboken
i S:t Ibb berättar: ”Vid detta besök uppmärksammades den kvarlevande
dagsverksskyldigheten och 1848 befriades bönderna härifrån och fick i stället
betala en årlig ”ränta i spannmål.”

Det
berättas på ön om tre rådiga Hvenbor, nämligen Christan Jönsson, Hans Olsson
och Paul Olsson som åkte till Helsingborg och blev utlovade att pata med
Kungen, på Hven, vid hans besök några dagar senare.

När
Kungen kom till Uraniborg ruinerna så stod de tre Hvenborna redan där och
väntade. Oscar 1 lyssnade och sa att han själv inte kunde bestämma men att han
skulle verka för saken.

Senare
under året framförde bönderna sitt ärende till Riksdagen och nu ledde det till
att man började utreda ärendet.

De
tacksamma bönderna reste en minnessten vid slottsplatsen med texten ”Till åminnelse
af Hans Maj:t Konung Oskar I:s och kungl. familjens nådiga besök här den 30
juli 1846, då grunden lades till kongl. res. den 22 dec. 1848”.

Kategorier
Dagshändelse

Konstrunda 2017

Varmt Välkomna till Gamlegårds lada Torsdag-söndag 10.30 -16.30. Jag har med mig många album med gamla foto från Hven. Jag har även med Tidningsklippsalbum med klipp från hela 1900-talet.

På Utställningsfotona är temat hus och vyer i förändring. Sen är där en del varierande nya foto.

Rebecca Löwenthals Gubbar mm har flyttat in från verkstaden och förgyller besöket för oss.

Serveringen är öppen, fotbollsgolfen är igång och känner man för ett bad så finns möjligheten.

Varmt välkomna

Kategorier
Dagshändelse

Strandstädardag i dag

I dag var de den årliga strandstädardagen på Hven, härligt att se så många komma. De yngsta är barnen är 3 år och sen är alla generationer representerade. Om inte förkylning stoppat, hade även 85åring varit med. Förutom att detta är ett härligt socialt tillfälle att träffas, de var de som är relativt nyinflyttade, de som vill flytta hit, de som är sommarboende och de som bor här åretrunt. Härligt tillfälle att mötas med nya bekantskaper och över generationer.

MEN de viktiga är trots allt att vi får bort ganska mycket skräp från stranden! Varje frigolitbåt som inte hamnar i en mage, varje garnrest som inte fortsätter spökfiska, varje burk som inte kan skada någon, varje kork, flaska, dunk, plåtbit osv osv som kommer bort är ju så bra… INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT!!!!

Det glädjer mig att Hvens barn och ungdomar var ca hälften av de närvarande, vår framtid tar hand om de skräp vi och tidigare generationer slängt. Med tanke på att 80% av skräpet som hittas på stranden kommer från land, de finns i texten nedan så ni kan läsa, så får vi vuxna verkligen skärpa oss!

Jag rekommenderar varmt följande hemsida från Håll Sverige rent, där får du många tänkvärda och relativt lätta sätt att vara en större del av att rädda klotet från skräp.

http://www.hsr.se/fakta/fakta-om-skrapet-i-havet

Plastpåsen din mormor slängde från segelbåten 1967 ligger fortfarande kvar

Vet du hur plast i havet bryts ner? Det delar sig i mindre och mindre bitar och försvinner inte på flera hundra år, troligtvis aldrig. Plast är det vanligaste skräpet i alla världens hav. Ofta är skräpet produkter som bara använts en gång, som olika sorters förpackningar, och som kommer från enskilda konsumenter. Mycket av det marina skräpet är ett resultat av vår tids produktion och konsumtion. Plast är ett material som håller väldigt länge men som ändå används till engångsartiklar.

Djur trasslar in sig och misstar plast för mat

Konsekvenserna av marin nedskräpning är många. Sjöfåglar och marina däggdjur fastnar i rep och övergivna fiskeredskap och drunknar. När djur äter skräp istället för mat blockeras tarmar och djuren hindras i sin tillväxt eller förgiftas och kan svälta

Kategorier
Dagshändelse

Bärgarlönen

Det var ofta båtar som gick på grund och för att få vara med och jobba på de båtarna så fick en ha en aktie i hamnen. Och så skulle man vara över 16 år. Det kallades för Bärgarlaget det var genom Switzers i Köpenhamn som de var med på bärgningen.
Ibland var de lönsamt, men ibland var de dåligt skall du tro.
Ring, affärens båt, gick ut med folket.
Jag vet en gång då det stod en finne på grund lastad med koks. Vi var ute i två dygn, skiftades om. Arbetade 8 Tim och sov 8 timmar. Var de lite folk var vi inte fria mer än 4 timmar. Där gjorde vi inte mer än 18:-.
När de kom styckegodslastare då var det lite bättre betalt. Det var assuransen och så som gick emellan.
Vissa båtar blev de bra pengar på och de var välkommet tillskott.

Ur en intervju med Algot Bengtsson

Kategorier
Egna tankar

Tidningsklipp

Jag sitter och funderar över den otroliga mängd av tidningsklipp jag har, det hade varit så fantastiskt roligt att kunnat digitalisera och lägga i min databas, så alla som vill kan söka där, som min man gjort till mig. Men de tar för lång tid, jag skulle behövt vara ledig från jobb, ett antal månader och scanna in och lägga upp.
tänk så fantastiskt de skulle vara för framtida generationer att ha historien samlad och kunna ta del av. När farfars far har startat en verksamhet, när mormors, moster gått i skolan, min födelse annons, när farmors far fyller 50 år och så klart alla vardags händelser.

kan man få stipendium eller fond pengar för sånt?? De borde ju finnas…. ja ja jag får fundera…

Kategorier
Egna tankar

Vad kan vi göra för att turisterna ska trivas?

Det är intressant att Hven oftast förknippas med kostnader.

Jag är långt från ekonom, men ser mänskliga värden som en naturlig vinning.

När man tittar på Hvens tillgångar och dragningskraft är de fantastiska, det är ju otroligt många som åker till Hven, framför allt under sommaren, men även resten av året. Vi stirrar oss blinda på rekordsiffror och därigenom ser oss själva och vår ö som en svikande attraktion.
Men jag håller inte med och jag tror vi måste se på de här med turism på ett annat sätt.

Jag är ju som de flesta vet, aktiv på facebook med mina grupper ” Hven i ord och bild” och ”Ven i bilder”. Jag lägger även ut foto från Hven i flera lite större foto-grupper på F.b. Jag ser vilken otrolig dragningskraft där finns i fenomenet ”en Ö mitt i Öresund”.
Jag får många frågor och funderingar om Hven och om hur det är att turista och bo här.

Jag tycker det är för dyrt att åka med båten hit, jag tycker det är för dyrt att komma in på Tycho Brahe museet osv osv. MEN jag tycker även vi är för dåliga på att hålla helhetsintrycket vackert! Vi kör kritik öppet på våra f.b, vilket är varje människas rättighet, de ligger skräp lite överallt, det är inte välskyfflade gångar och fina gräsmattor folk möts av, ej heller vackra blomrabatter och fina portaler. Det är ingen kritik, bara en reflektion över vad vi förändrat över tid. Givetvis berör de inte alla!

De offentliga platserna är inte heller välklippta och kantade, även ställen man betalar för att gå in på ser illa ut. Jag vet inte om det är av besparings skäl eller för att det inte känns viktigt som de inte prioriteras.

Många vägar har varit mycket dåliga, även om de är utmärkta med cykelvägskyltar, de är ju åtgärdade på de flesta ställen nu. Och träd, buskar och grönska som hänger ut över vägarna gör till viss del att de ser grönt och ”lummigt” ut, men även blött när det regnar och att de blir jobbigt att se möten. Det är även hos privatpersoner som häckar och träd hänger ut över vägen och är i vissa fall trafikfara, för man ser inte och ses inte från mötande.

Jag vet det är ”enkelt” för mig att kritisera. Men efter 10 veckors sjukskrivning och ledighet så har jag sett de flesta bitar av ön, gående och cyklande. Ofta har jag min 6- åring med på turerna och nästan alltid min kamera. Men helt ärligt så väljer jag att inte ta foto på ganska många ställen på Ön.
Visst jag tar många foto och en del tycker att jag inte borde ta så många, så det räcker med dom jag tar. Men de borde inte vara för att jag inte vill visa upp ön, som jag väljer att inte ta dessa foton.
Alla ni andra som rör er på Ön har kanske en annan uppfattning, och då är jag glad över att ha fel!
Cykla med barn och med den växtlighet som skymmer på vägarna är inte enkel, jag har ju ganska bra koll på hur vägar svänger och var bilar och folk kommer ifrån, men för annat folk måste de vara svårt.

Det är inte meningen att vara negativ, utan mer att var och en kan fundera hur man kan hjälpa till att få helhetsbilden att bli mer välskött. Jag tror att betalar man en båtbiljetter, en cykel, buss eller traktorsläp, en museebiljett och går på resturang, då har man redan lagt mer pengar än man skulle vilja och är det då inte ett bra helhetsintryck så tänker en del nog att….det är inte värt att åka till Hven även om vyerna är fantastiska och naturen lika fantastisk.

Men de jag egentligen skulle komma till är att Hven är den bästa reklampelarna för Landskrona stad! Tänk så många tidningsklipp de finns om Hven, radioprogram, tv-program, film, whisky, Tycho Brahe, hamnar, restauranger, författare, skådespelare, konstnärer mm som på många sätt gör reklam för Hven. Det som också är härligt är att nästan alla är positiva! Det är också så att de görs reklam på så många olika områden som når ut till så otroligt stor krets av människor. Det är ju olika om det är i tidningen om Whiskyn fått utmärkelser, restaurangerna rekommenderas, Tycho brahe beröms, jakttidningen skriver, Oscars nomineringar, Radiopratare osv osv

Så Hven drar in massor av folk till Landskrona stad och vi kostar en hel del, men jag tror ändå vi ligger på +.

Efter att ha skrivit detta så måste jag erkänna att jag lever inte av turismen, mer än indirekt. Utan turismen hade jag inte haft en affär att handla i på ön, sjukvård, skola mm.

Jag har en ide som jag inte vet hur den skulle kunna genomföras, jag skulle behöva ha alla företagare som delsponsorer, för att göra dagen till en aktiv dag för intresserade turister och ge vissa morot att komma tillbaka…..

http://www.landskronadirekt.com/2016/07/28/venbo-mest-lyssnad-pa-sommar/

http://wownews.se/senaste-nytt/5-svenska-smultronstallen/

http://www.skd.se/2016/07/25/milan-tillbaka-i-ny-papparoll/

http://visithven.dk/?lang=en

http://visitskane.com/artikel/cykla-pa-ven

http://www.svd.se/ven-den-idylliska-cykelon

http://www.svd.se/sommarsnaps

http://www.whiskykritikerna.se/spirit-of-hven-tychos-star/

https://www.theguardian.com/holiday-in-sweden/2016/may/11/top-10-things-to-do-in-skane

http://www.landskronadirekt.com/2016/07/22/juggekorv-goes-discostyle-pa-ven/

http://www.minjakt.se/ven/

Ja och de finns så många, många fler

Kategorier
Dagshändelse

NY grupp

Jag har startat en ny grupp på Facebook, den heter, Ven i bilder, där lägger vi upp nya foto från Hven.

Jag har sedan flera år tillbaka en grupp på Facebook som heter Hven i ord och bild, där lägger vi upp gamla foto och minnen från Hven.

Jag kommer därför ta bort den sidan på Facebook som heter Hven i ord och bild AB, den är svårare för mig att hålla reda på.

Tack för att ni följer mig och hjälper mig med så mycket kunskap.

Konstrundan är lika givande varje år och inspirerar mig att fortsätta detta viktiga jobb, att bevara Hvens Vardagshistoria.

Kategorier
Dagshändelse

Gamla tidningsklipp

här följer några klipp från början av 1930-talet

Kategorier
Dagshändelse

Foto

Lite foto från året som gick smiley

Kategorier
Egna tankar

Ett litet samhälle utvecklas

När jag var liten bodde är nog som minst 260 personer på Hven. Det är bottenrekordet för befolkningen på ön, i alla fall de senaste 150 åren…… Nu är här 100 fler som bor här.

När jag cyklade till skolan så fanns de bönder som fortfarande plöjde sina åkrar med häst och enskärig plog. Nu har väl plogarna 7-8 skär?

Viktor och Buster var bra Volvo märke på traktorer, en sån cool som Gunnar i Mossen har, pappa hade Masse Ferguson och jag kommer ihåg när han köpte en nyare med skopa, den var stooor…..Men den var ju inte mer än en fjärdedel av de störste traktorerna på ön i dag.

Vägarna var grusvägar med alla hoppehåler i mitteln, Nils Burkvist och Bertil Rasmusson hade den omöjliga uppgiften att hålla vägarna i skick, dom gick där med spaden och fyllde hålor. Dom var alltid trevliga vid oss ungar som kom på våra cyklar, dom tog paus och snacka lite, cyklade vi och ramla så hjälpte dom oss…. Det var långt innan asfaltsvägar och de fanns inga mobiler. Så dom var viktiga vuxna för oss.

Vi hade Ven-båten som gick första turen 7.00 från Hven och sista 17.15 från Landskrona, Den gick förvisso i alla väder, men bara med passagerare. Någon enstaka gång med en bil, vagn eller annat. Grisarna stod lösa där framme på båten och när vi fick hit våra hästar, då stod dom där framme, lösa och med en flage utanför. Givetvis gick hästarna på och av på landgången precis som oss…. Sen dess har vi hunnit med några olika båtar, 1973 tror jag de var som Sankt Ibb började gå, den var toppen 20 minuter över om det var lugnt väder, annars ville jag inte åka med den. Sen kom revolutionen 1980 den första godsfärjan som kom till Ön, den gick en tur om dagen på helgfria vardagar och tror de var två dagar den gick eftermiddagstur också. Man fick backa på och köra av. De var då vi hade Hvens Bränsleservic på ön och mycket fraktades i containrar. Sen 1990 kom Stjärneborg, vilken lyxbåt, då kunde vi börja åka över med bil vilken tur vi ville, bokade du innan så kunde du bestämma själv. …… Nu har vi Uraniborg med turer 5.30 till 21.30, båten sväljer så många bilar att man kommer med för det mesta, och bokar du kommer du med.

När jag var liten körde Görgens taxibilar ambulanstransport, de som körde hade ingen sjukvårdsutbildning, men var de akuta grejer så ställde de sjukvårdskunniga alltid upp , om de fanns på ön. Antingen fick man vänta tills båten kom eller så kom kustbevakningen över och hämtade. Vi var glada över den servicen. Men tänk när ambulansen började köra, från början med Görgen som chaufför men efterhand med sjukvårds kunniga…. I dag har vi ett fantastiskt team som tar hand om oss på ett proffsigt och yrkesmässigt bra sätt.

När jag föddes fanns brandkåren men hade en bil som stod uppe i gamla finkan, 1971 började bygget av dagens brandstation… I dag har vi en brandstation med utrustning och som samarbetar med ambulans vid utryckningar.

Förr hade vi Polis och de var jätte bra, det minskade fyllekörandet… Det har vi inte idag, vilket är synd för fyllekörandet fortgår.

Vi hade två banker på ön, först la den ena ned och sen den andra…….men i dag sköter vi det mesta med fibern vi fått till ön.

Vi hade ett postkontor, när det la ned så fick vi Lantbrevbärare

Vi hade utedass till att börja med….men efter gemensamma påtryckningar fick Hven vatten och avlopp. Som jag skrivit innan så var det Arbetsgruppen för Hvens byalag som drev igenom detta. De knackade dörr och lobbade för detta och fick de flesta öbor med sig. Jag kommer ihåg när mamma och pappa höll på och prata och planera för detta tillsammans med övriga engagerade.

De ”slogs för att få fler båtturer så man kunde pendla till ett heltidsarbete i Landskrona.. I dag kan vi jobba i Danmark och bo på Hven.

De slogs för att ambulans och brandkår skulle få utbildning och betalt…I dag har vi tom Svärdet som gör sjuktransporter, tom barsebäcks sjöräddning som uppbackning när så behövs.

De slogs för bevarandet av skola, de var nere på 8 barn ett tag. De kämpade för att barnomsorg skulle komma till ön, och de kom dagmammor, nu mera är det förskola och fritids.

De kämpade för bättre vägar och de fick vi, med utmärkt väghållning.

De kämpade för att vi skulle få ha bensin och diesel på ön, när det inte gick att skicka över de på fat längre.

De kämpade för att affären skulle finnas kvar, och än i dag har vi en utmärkt affär.

I många år har vi haft gemensamma ”yttre fiender” som vi Hvenbor mfl kämpat mot för att få bra sjukvård/ambulansvård, vatten och avlopp, bevara skolan, bättre båtar, bättre båttider, ha kvar en affär på ön, bensin mm mm mm
Nu har vi fått de så bra, vi har ingen ”gemensam yttre fiende” som kräver samarbete och engagemang åt samma håll.

Vissa vill ha ändrade båttider, andra vill ha multisportplan, andra vill ha längre öppet på krogen, andra vill ha gemensamma samlingslokaler, fritidsgårdar, festivaler, badbryggor, billigare biljetter, gratis bussar mm mm mm Jag tror att de flesta egentligen inte har något emot dessa olika önskningar, men samtidigt så har de inte någon egen vinning av dessa och då blir det ”krockar” för vad man ska begära/önska pengar till.

Då på 1980 talet fanns alla dessa ”livsnödvändiga” saker att jobba för, ön var nere på minsta invånarantalet i mannaminne och de var tvunget att vända och utveckla för att barnfamiljerna skulle kunna bo kvar, de äldre skulle kunna handla mat, bönderna skulle kunna lämna sitt spannmål, få likvärdig ambulans mm mm mm

I dag får Hvens byalag knappast några medlemmar, förästen de vet jag inte, men skulle vara intressant att veta hur medlemsantalet sett ut från år till år sedan start. Men de finns inga givna arbetsområden som ”alla” står bakom och då upplevs hela Byalaget som svagt och får inte medlemmar.

På 1980-talet behövde de aldrig ifrågasättas vad Arbetsgruppen för Hvensbyalag skulle jobba med, det fanns aldrig någon tvekan, de var för öns överlevnad.
Jag är stolt över att varit med på denna ”resan” från botten till idag. Från början var jag så ung,men mina föräldrar var så engagerade och när Byalaget skulle startas hade vi huset fullt av lister med namn på personer på ön, jag tror man fick föreslå namn och sen rösta på 5 personer, eller kanske fler för att redan innan byalaget bildades få fram vilka Väljarna ville se sittande i arbetsgruppen för Hvens byalag.

Jag har varit med i arbetsgruppen för Byalaget i många år, jag var tom ordförande något år i min ungdom, vilket inte var min grej. Det ska vara en ordförande som är en bra samtalsledare och engagerad och folket har förtroende för. Ingvar Östling är i mina ögon en fantastisk person som har gjort en otroligt massa för Hven, tillsammans med de andra, genom sitt enorma ledarskap.

Jag har under vintern spelat in gamla kassettband till digital form för att hjälpa Hvens hembygdsförening. Här får man höra hur engagerade Hvenbor har varit i alla år och så fort något gemensamt hinder dykt upp har man gått ”man ur huse” och på enad front hjälps åt.

Min konsekvensanalys är att vi har det himla bra och ser fram mot en härlig vår och en bra sommar, så har alla lite annat att fundera över och till hösten har vi fått nya tankebanor och andra sätt att hantera vårt Goa liv på Ön.

Jag vill bara förtydliga att för mig är Hvenbor de som bor på Hven och sommargäster de som har hus på ön men inte bor här hela året. Alla är viktiga för livet på Ön, men jag blir klart gladast för de som väljer att bo på Ön 365 dagar om året.

Ja, inte för jag vet om någon är intresserad att läsa detta, men för mig är det viktigt att i bland se i backspegeln och se hur allt utvecklats.

Kategorier
Dagshändelse

Min ”årsredovisning”

Det är sista dagen på året och de ger chans för en titt i backspegeln. Det sägs i och för sig att man ska se framåt och ta en dag i taget. Ja det kan vara så… Men för att jag ska må bra så vill jag gärna fundera över livet och dess vändningar. Hur förändrar ett år mig? Vilka tankar förändras? Hur förändras min syn på saker och ting? De yttre förändringarna runt mig, min familj, ön jag bor på Sverige och världen? Jag är en ”flygskit” på vår jord, precis som du…

Alla dessa miljoner ”flugskitar” som ska samsas och ha det gott tillsammans, glömmer det ibland. Vissa vill vara en större flugskit än andra, stor-skit som tror sig mer världa och tror sig ha större makt och bestämmande rätt än andra. Det gäller både länder, städer, och folk runt om en.

Men jag satsar inte på att bli en stor flugskit.

Folk tycker nog jag är ganska tråkig, jag trivs så bra hemma med mina nära och kära runt mig, mina fyra barn och min man och övriga nära och kära. Jag känner mig ibland ganska ensam om att tycka det bästa som kan hända en helg, är att inte ha något planerat utan bara njuta av dagen som den kommer. Umgås med familjen, promenera, greja med mina foto, det är en toppen helg för mig.

Jag accepterar att jag kanske upplevs som tradig och enkelspårig, men ett kan jag lova att enkelspårigt har aldrig mitt liv varit… Även om jag önskat det många gånger.

Tyvärr har alldeles för många lämnat jordelivet för tidigt. Min pappa och mamma var inte så gamla när de dog, sörjda och saknade, tänk så förnuftiga föräldrar jag har fått förmånen att växa upp med. Så många kloka råd och tankar jag fått med mig! Jag hoppas mina barn kommer känna att jag funnits där för dem och gjort så mycket jag kunnat. Alla har ett val och att inte välja är också ett val. Jag är ingen perfekt mamma, om jag ska säga det själv så är jag kanska opedagogisk på min fritid, då är jag mamma, med alla känslor, toppar och dalar.

På mitt arbete som förskollärare är min roll högst pedagogisk och jag trivs utmärkt med den rollen , där. Ingen är fullkomlig och fullärd, att utforska livet med barnen är fantastiskt. Det gäller både på jobb och med mina egna barn. Känns varmt i hjärtat när barnen på förskolan säger, tur du är här, du är så bra på att uppfinna med oss. Just orden ”med oss” är de som värmer mest. Jag vill att barnen ska få påverka, uppfinna, vara delaktiga, glädje, busigt och utvecklas tillsammans. Jag är gärna den pedagogiska ledaren, men de ska utgå från barnens intressen

Vad har detta året lärt mig? Ta inte livet föregivet! Två av mina barn har varit väldigt nära döden under året. På mycket olika sätt men med samma fruktansvärda oro och sorg för mig. Då inser jag vad annat är viktigare för mig i livet? Inget!!! ”Blott de tama fåglarna har en längtan, de vilda flyger”. De ordspråket har funnits i mitt huvud många många många gånger under året.

Jag vet att vissa saker kan jag inte påverka och de gör mig förtvivlad och sorgsen, men även stark i min tro att det finns hopp och nya vägar. Jag tänker jag måste ha mod att förändra det jag kan men samtidigt inse att vissa saker ligger utanför min möjlighet att förändra. Jag måste låta var och en göra egna val i livet, det är inte säkert jag tycker de är kloka val, men jag kan inte bestämma över andra. Jag försöker finnas som en stötta, jag vet att jag inte alltid tagit kloka beslut. Det finns många saker jag ångrat, många saker där jag skulle lyssnat på mina föräldrar, många saker som påverkat mina nära på ett icke positivt sätt… Men jag är bara människa. En människa som gärna gjort rätt, alltid, men inte lyckas. Alltså högst mänsklig.

Jag engagerar mig i de jag gör och ibland för mycket för mitt eget välmående. Jag vill utvecklas, på jobb, med mitt kunnande om foto, fotograferandet mm. Under året har jag startat instagramkonto @evahven, de gjorde att jag fått äran att sköta Landskrona Stads instagramkonto under vecka 50. Där försökte jag visa på hur Vi som bor på Hven 365 dagar om året lever vårt liv. Det var första försöket och jag skulle gärna göra om det, vid en annan årstid, ett annat år. Hven är ju olika efter årstid, både i naturen och folkmängden. Men det är just detta som gör att jag trivs så fantastiskt bra här.

Jag fick frågan om jag ville skriva i min ”Idol-tidning” Folk och bygd. Jag visste inte vad jag skulle skriva men fick rådet att skriva om min uppväxt på Hven. Det blev en spännande resa, med fotoalbumet framme och datorn igång. Jag är tacksam för hjälpen jag fick av redaktionen med stavfel mm. Det kommer kanske fler inslag från mig efterhand.

Min mista son började F-klassen och min dotter Gymnasiet, det är stora omställningar. Roligt att se och följa deras vägar och hjälpa dem där jag har möjligheten. Min äldsta son fick en fruktansvärd första del av året med sjukdom och flera operationer. Mellan sonen tog dåliga beslut som resulterade i härligt klokt beslut. Minstingen kom på att det var roligt att vara med i ”spring-tävlingar” och starta i 3 olika lopp och kom 4 i alla. Hans kommentar var, jag ville inte springa först, då hittar jag kanske inte. Min dotter gick ut grundskolan med bra betyg och var med på flera olika golftävlingar, hon stod upp för rättvisa och ordning och blev framröstad av sina medspelare i golfklubben som bästa kompis.

Golf har varit en stor del av detta året, jag spelade tom en familjetävling. Det var kul! Det är ca 7 år sedan jag sluta spela, men de blir kanske igen. Mina två yngsta har spelat en del tävlingar runt om i Skåne under säsongen, det är så mysigt att följa med och stötta i med och motgång.

Flera i bland mina närmsta har och är riktigt sjuka, jag är så tacksam för varje dag jag mår bra, jag önskar att alla mina nära och kära också ska må bra och de känns jobbigt när det inte blir så. Jag har ständigt en oro över vad som komma skall, även om jag försöker ta tiden som den kommer. Invand oro är inte enkel att styra över! Medberoende är ett ord jag inte gillar, för jag ser mig inte som beroende mer som invanda beteenden. Men jag hittar inget annat bra ord för detta. Jag har de senaste 25 åren haft någon form av missbrukare runt mig och de sätter spår i tilliten till människor, hur jag vågar planera och hur jag väljer att leva mitt liv, på gott och ont. Numera är de runt mig en bra bit på väg, men då blir mina invanda mönster helt ologiska, även för mig själv…

Jag har en fantastisk man som står ut med mig, när jag är stressad pratar jag fel, när jag är engagerad i ett projekt pratar jag ganska enkelspårigt om de, när de är orättvis mot folk i min närhet tar jag väldigt illa vid mig jag vill hjälpa till, jag oroar mig för mina fyra barn på olika sätt i olika perioder i deras liv…. Allt detta stöttar han mig och finns där för mig. Jag hoppas han förstår hur mycket jag uppskattar detta och jag hoppas jag finns där på samma sätt för honom.

Det finns dagar på året skulle jag vela dra täcket över huvudet och slippa gå upp, men mitt driv att finnas där för mina ungar och min man gör att jag går upp varje morgon och sprallar på. På mitt jobb får vi ny chef och nya rutiner, sen beslutet är tagit, så får jag göra det bästa av den nya situationen, spännande.

Men ibland är jag rädd att tiden hinner ifatt mig och jag får en order av livet själv, att dra ner på engagemanget och inse att jag inte kan ändra på de personer/situationer som inte vill ändra på sig. Hjärnan förstår det men inte hjärtat.

Jag ser fram mot ett nytt år, nya möjligheter och ny klokskap. Jag ska försöka leva efter de jag vet med hjärnan. Jag älskar mina ungar och gör allt för dem, ibland för mycket kanske, för både deras och mitt välmående. Jag älskar min man och han är min trygghet. Vi ska göra färdigt vårt nya hus och rensa ut i vårt gamla. Sen ska de gamla huset säljas och vårt liv ska kretsa runt vårt nya hem, ett hem räcker. Nu har vi haft 2-4 hus i vår ägo under de åren vi varit tillsammans, så det ska bli skönt.

Ja det där med att ta dagen som den kommer känns bra men jag tycker det är viktigare att dela den med min familj, som jag älskar ❤️

Kategorier
Egna tankar

Bedöm inte andra….

Nadja var den mest begåvade eleven på konstskolan. Genom hårt arbete, hängivenhet, fantasi och stor konstnärlig begåvning hade hon tagit sig genom den hårda utbildningen, och nu var hon snart färdig.

– Nu återstår bara en lektion, sa hennes lärare en dag. Din uppgift är att måla en tavla, som ska bli ditt hittills mest framstående verk.

Nadja arbetade dag och natt och tillslut var tavlan färdig. Detta var sannerligen hennes bästa verk.

– Mycket bra, berömde läraren. Ta nu tavlan till torget och häng upp den där så att alla kan se den. Häng också upp en skylt som berättar att du ställer ut ditt verk till allmänt beskådande, och att du vore mycket tacksam om den som hittar ett fel i tavlan skulle vilja markera det med ett kryss.

Nadja gjorde precis som läraren sa, och väntade sedan otåligt några dagar. Sedan skyndade hon till torget, spänd av förväntan. Skulle hon klara testet? Skulle tavlan vara fri från kryssmarkeringar? Men hjärtat blev alldeles tungt i bröstet när hon fick syn på tavlan. Redan på långt håll kunde hon se att tavlan var alldeles överklottrad med kryss. Nu skulle hon säkert bli underkänd.

Bedrövad återvände hon till skolan, och visade tavlan för sin lärare. Denne sa inte så mycket, utan bad Nadja göra en ny tavla – om möjligt ännu bättre än den förra.

Den här gången arbetade Nadja ännu hårdare. Hon ville ju så gärna lyckas! Läraren berömde även den nya tavlan och förklarade att också den skulle ställas ut på torget.

Men den här gången skulle meddelandet bredvid tavlan vara lite annorlunda.

Nadja lyssnade på instruktionerna och skyndade sig sedan till torget. Där hängde hon upp tavlan tillsammans med en ny skylt. Också den här skylten uppmanade folk att märka ut eventuella fel. Men nu fick åskådarna också chansen att korrigera felen, med hjälp av penslar och färg som stod intill.

Och tänk – när Nadja återvände några dagar senare hade ingen hittat ett enda fel. Glädjestrålande återvände hon till skolan och visad upp tavlan för sin lärare.

– Du har nu lärt dig den sista läxan du behöver, sa läraren med ett leende. Och lärdomen är denna: Det kommer alltid att finnas människor som bedömer dina verk. Den första tavlan var fylld med kryss, eftersom många gärna vill vara med och tycka när de får chansen – även om de inte har några kunskaper i ämnet. Den andra tavlan var fri från kryss, eftersom bedömarnas egna kunskaper och skicklighet stod på spel.

Så när du lagt ner din själ, din begåvning och ditt hjärta i ett verk, var din egen domare. Du ger verket dess värde – det kan världens betraktare aldrig ta ifrån dig. Och glöm inte att detta också gäller när du själv ska bedöma någon annans livsverk.”

Berättelsen ur: ”Det är aldrig kört! Samlingsvolym”, av Kristina Reftel

Kategorier
Dagshändelse

Jag sköter Landskronastads instagramkonto V50

Denna veckan sköter jag Landskronastads instagramkonto. Är du intresserad hur Hven ser ut under denna veckan är du varmt välkommen in.
Du kan även följa mig på mitt instagram och där finns jag under namnet @evahven

Kategorier
Dagshändelse

September 2015

Mer foto från vår vackra Ö

Kategorier
Dagshändelse

Augusti 2015

Underbart väder

Kategorier
Historia

Många slantar satsas på Ven-industrin

Nyheterna 5 februari
1955

Många slantar satsas på Ven-industrin

Att intresset på Ven för den planerade industrin är stort
kan utläsas av den raport som arbetsutredningskommiten på Ven under torsdagen
överlämnade till kungliga Ö-utredningskommitten. Av den framgår, att på de
teckningslistor för aktieköp, som cirkulerat på ön, många venbor efter råd och
lägenhet tecknat belopp varierande mellan 100 och 5000:-, vilket mer ännågot
visar det breda intresset.

På detta vis har inkommit ett belopp på omkring 35000:- De återstående
15000:- kronorna finns det gott hopp om att kunna anskaffa. Industrimannen
satsar själv 50000:-. Sankt Ibbs kommun har vi som tidigare omtalat beslutat
att bygga en lämplig industrilokal för högst 50000:-. Vens tegelbruks AB har
för avsikt att upplåta tomtmark.

Vid industri mannens besök här i torsdags enades man om en
välbelägen tomt på Tuna nummer 13,således mitt i den s.k byn. Nu avvaktar
venborna regeringens beslut i ärendet angående stadsbidraget. Det är
venbefolkningens livliga förhoppning att regeringen stöder detta projekt. Man
kan säga att stora uppoffringar gjorts av många venbor. På teckningslistorna
finns många namn, som för tanken på ordspråket många bäckar små etc.

Vid Nyheternas samtal med arbetsutredningenskommittens ordf.
polisman Lindell, framkom även, att planerna på storhotellet går stadigt
framåt. Ärendet vandrar fortfarande mellan myndigheterna, så det är för tidigt
att uttala sig ännu, men vi får säkerligen anledning att återkomma. Att det är
ett storstilat projekt med ett exklusivt storhotell och tidsenlig restaurang
kan fastslås, och planerna avancerar snabbt. Det är vår förhoppning att ganska
snart få sätta igång ombyggnadsarbetet vid de gamla Maskinhuset vid Norreborg,
slutar hr Lindell

Du som tycker detta är intressant, håll ögonen öppna och boka inget annat, söndagen den 13 september. Då kommer där finnas möjlighet att ta del av hur Plastfabrikens uppgång och fall blev på Hven.

På Nämndemansgården kommer finnas föreläsare, foto och en utställning med tidningsklipp och foto som jag gjort.

Varmt välkomna, håll utkik efter tiderna för denna dagen.

Kategorier
Dagshändelse

Sommar-golf på S:t Ibbs GK

Här följer en hel del foto från Golfbanan. Det är från Juniorgolf och Ven-veckan till största del. Som ni ser så är det oftast ett glatt gäng som är med och det är så roligt att se att man umgås över generationer och alla är välkomna.

Det finns inte så många sporter att utöva på Hven, men jag blir glad över att min snart 6-åring säger mamma kan vi inte ut och spela golf? Vi kan vara där ute i timmar och han puttar och är på ranchen, vill han går vi ut på banan. Jag sitter ju mest och pratar med de andra som är där ute och supportar främst juniorer, jag har inte spelat på 6 år men funderar på att börja igen…. Min 15 åring har tillbringat stora delar av sin lediga tid med kompisarna på golfbanan, dom är med på klubbens tävlingar men även på machligan och bästbolls-ligorna runt om i Skåne. Det är härligt att se så engagerade barn och ungdomar och som tur är finns Maria Zellen som ”navet” för juniorverksamheten.

Kategorier
Dagshändelse

Nya boken, Vardagshistoria del 2

Vardagshistoria Del 2

Förord

Jag har bott på Hven i hela mitt 46 åriga liv.

Jag har de senaste åren samlat på Hvens ”Vardagshistoria”.
Det är genom foto som mamma och pappa hade och genom att jag fått låna foto av
privatpersoner på Ön….

Jag är mycket tacksam för alla som hjälper mig på olika sätt
och berättar och delar med sig. Det är på det sättet jag lär mig och kan delge
andra som är intresserade.

Jag blir mycket glad när Enzio Pettersson låter mig
publicera ett fantastiskt tidsdokument som fanns i hans farfars, Albert
Petterssons, block.

När Lena Dein låter mig ta del av Lennart Peterssons
forskning om affärer och caféer mm på Ön.

När Britta Gripmark ger mig sin fars, David Lindells,
Tidningsklippsalbum mm.

Det är tack vare alla som läser min blogg
www.hveniordochbild.se och min Facebook sida, Hven i ord och bild, som jag får
inspiration och glädjen att fortsätta.

Desto mer jag lär mig, desto mer inser jag hur lite jag vet.
Så där finns mycket kvar att utforska i Hvens ”Vardagshistoria”, här kommer en
del av den.

Hoppas du får en trevlig lässtund.

Hälsningar Eva Pettersson

Hven i ord och Bild AB

Innehållsförteckning

Bland Backafalls Malvor 1946 15

Brandkårens 100 år 48

Ambulans 92

Polis 96

Litva 98

Tegelbruket 104

Affärer, Bagerier, Caféer 155

Hanna Larsson 169

Turistgården 180

Folkomröstning 192

Pensionsnämnden 197

Om du är intresserad av att köpa Vardagshistoria del 2 finns
två alternativ. Möllebackens Livs 249:-

Eller Framnäsvägen 6 och här har du möjlighet att välja ett
foto på köpet, samma pris 249:- (Hos mig finns även några ex kvar av del 1)

Kategorier
Dagshändelse

vackra vyer 11 juli 2015

Kategorier
Egna tankar

Tycho Brahe minnena

Jag tror det är en hel del som inte brukar vara inne på området runt Tycho Brahe. Men jag tycker det blir trevligare och trevligare för varje år. Trädgården är så vacker med sina fina kryddväxter och blommor, Nora håller fint där och ser till att dom trivs.
Där är stora grönområden som inbjuder till spring och bus, och där är många olika gammaldags lekredskap. Jag vet inte vad alla heter men det är lekar som du kan utmana dina vänner i både om dom är 6 eller 60 år. Man jan välja ut 3-5 eller fler som verkar passa och ha skoj med. Rulla kula på bräda, skjuta puckar som ska stanna så nära kanten som möjligt utan att ramla ner, bowling, slå ner varandra från bom med säckar mm mm
eller helt enkelt bara inspireras av om givningarna. Givetvis ska man gå in och titta i Museet(allhelgona kyrkan som jag blivit konfirmerad i) där finns tychos liv i text, bilder och filmer. Det är vackert och informativt, jag måste ju erkänna att jag aldrig varit vidare intresserad av Tycho, men det är väldigt vacker utställning. Inne i kyrkan som Perzen målat taket och där framme altaret var, målade han stjärnhimlen som fortfarande är så vacker och passande.

Till helgen ska där vara aktiviteter uppe och jag läste man går in två till priset av en, så passa på och låt er inspireras och ha roligt, de ska jag i alla fall.

Här följer lite foto från den senast månaden där uppe.

Kategorier
Historia

Vår socken – Sankt Ibb

Delar av klipp från NST 7 okt 1968.

Sankt Ibbs socken omfattar ön Ven. Ven ligger ungefär sex kilometer nordväst om Landskrona. Avståndet från ön till Glumslövs backar är 4,5 kilometer och till Själland 8,5 km.

Ön höjer sig på alla sidor brant ur havet upp till 45 meter. den består huvudsakligen av moränlera.
strandbranterna, som kallas för ”Backafallen” är minst framträdande på norra sidan. På några ställen har befolkningen försökt odla branterna genom att anlägga små terasser och trädgårdar. strandbranterna innehåller en ypperlig lera. i forna tider lär bönderna på ön här ha haft en mängd små tegelbruk.

enligt uppgifter från sekelskiftet omfattade ön 7,51 kvadratkilometer fördelade på 640 ha åker och odlad jord, 3 ha trädgårdar. Naturlig äng och skog saknas. Kreatursstocken omfattade vid samma tidpunkt 134 hästar, 429 nötkreatur, 175 får, 206 svin, 820 fjäderfän och 10 bisamhällen.

Befolkningsutvecklingen visar följande
1805:404
1810:378
1860:714
1870:736
1880:853
1900:1104
1931:1014
1955:657 invånare

den gamla kyrkan på Hven var under åren 1899-1936 ödekyrkan. 1926 blev den utvändigt satt i stånd och 1936 skedde en behövlig restaurering av kyrkans inre. Dopfunten med snidat lock är från 1600-talet. Altartavlan är utförd av Tobias Gemperle 1578. Bänkinredningen är från 1500-talet och predikstolen från 1700-talet. I koret finns senmedeltida kalkmålningar.

Kategorier
Historia

Minnesstenen över havets offer avtäckt på Hven 1954

NST 8 nov 1954
en högtidlig ceremoni ägde rum på Alla Helgons Dag rum på Hvens kyrkogård invid den gamla kyrkan. Det var avtäckningen av en minnessten, som tests på det område av kyrkogården, där stoftet efter de personer jordats vilkas kroppar under årens lopp flutit i land vid öns stränder eller påträffas i vattnet kring ön.
en ganska snål och skarp höstvind blåste över kyrkogården men solen bröt igenom diset och förgyllde de i höstskrud stående träden, vilka ännu icke helt hunnit att bli avlövade. Kyrkklockorna i den gamla kyrkan sände sina spröda toner ut över de mångomsjungna Backafallen och över den talrika menigheten, som hade samlats för att övervara denna högtid på kyrkogården och hedra de okända döda av skilda nationaliteter, som vilar där i främmande jord. Högtidligheten inleddes med att Hvens kyrkokör under ledning av fru G. forsätter sjöng ”Vilken är den stora skatan” varpå följde unisont PS 579:1. Kyrkoherde Sigvard Johansson, talade därefter i anslutning till några bibelord ochberörde anledningen till stenens tillkomst samt förklarade den invigd för sitt ändamål. Sedan stenen blottats följde PS 144:7, varpå ceremonin anslöts med att kyrkokören sjöng ”Saliga äro de som ifrån…”
på stenen finnes inskriptionen: ” minne av dem havet tog och återgav” . Joh.11:25 – Sv PS 403:9 sistnämnda citat är Wallins psalm.
stilla också mitt stoft må gömmas
i den tysta jordens famn.
må det rum av världen gömmas
där jag vilar utan namn:
rum och namn väl Herren känner,
då han ropar sina vänner.

Under bilden i tidningsklippet står :
den stora stenen, som påträffades vid nedrivningen av gamla prästgården på Hven, har fått en värdig användning som minnessten över havets offer.


Från i dag.

Kategorier
Historia

ur Jubileumsbladet 1935 tredje och sista delen

forts….
på Hven är man förargad. För det första tycker man att ålfiskarena från Ålabodarna och Råå, som satt ut sina bottengarn på mycket olämpliga platser, borde förstå att man icke anser sig ha anledning att hälsa dem välkomna till ett annat åt. Utbytet av ålfisket är sannerligen icke glänsande, och vad som fångas vid öns kuster bör stanna i de egna ryssjorna. Det är att hoppas, att utbölingarna avlägsna sig efter det andra mörkret och aldrig komma åter till fiskevatten, där de inte höra hemma. Man är också förargad över att Alfred Persson i Vadensjö begär 7,000 riksdaler för Backafallen, vilket anses mycket för mycket. Vännen Alfred hyser emellertid en annan uppfattning. Han finner det rent av löjligt att erbjuda honom 1,000 penningar för detta område, som sannerligen icke är så värdelös, som man på sina håll vill göra det till. Alfred Persson har varken lust eller skyldighet att utöva välgörenhet. Vidare tycker man att hamnstyrelsen i Landskrona gärna kunde se till att ångbåtsförbindelserna förbättras i stället för tvärtom. Man anser sig ha orsak att klaga. Ingen nonchalans i fortsättningen. Det är inte bara brudgum och bröllopsgästerna och postsäckar och födoämnen som får vänta. Einar Persson slår näven i bordet och tycker en hel del, och han är ingalunda den enda, som yttrar sig med Höganäs röst. Efter detta torde det stå klart för vännen Ludwig Lindholm att man gärna vill att det skall vidtagas åtgärder från Styrelsens sida….. Naturligtvis tycker den gode Hvenbon åtskilligt annat ; o och får jag bara leva och ha hälsan skall jag återkomma till detta nästa gång vi träffas. Och så lovar vi varandra att-göra-listan det bästa möjliga av nästa år….
undertecknat av Good morning

Kategorier
Historia

Fortsättning :ur Jubileumsbladet 1935

fortsättning från gårdagen:
nyss nämndes de arresterades boplats. Under sommarens strandhugg på ön har jag skådat densamma. Hvens arrestlokalen är ingalunda något Sing-Sing, men det oaktat har den något gemensamt med det beryktade ststsfängelset på Hudsonflodens västra strand: den är otidsenlig, och på grund härav har länsstyrelsen sagt ifrån att det skall byggas ett nytt sinkabirum. Men kommunen vill ha kvar sin gamla kurra, som gör ett så hemtrevligt intryck, och mot vars olika anordningar missdådarna aldrig haft något att andraga. I sitt nuvarande skick framstår lokalen onekligen som en sevärdhet av rang, och därför bör den bevaras, utgöra en pärla i det kostsamma smycke, vars klaraste strålande juvel är Stjärneborg, för att tala med seminarieeleven Ansgarius Petersson-Blomsterbädd. Det är en oskriven lag att övertramp får förekomma på Hven blott under sommaren, av den enkla anledningen att finkan icke kan uppvärmas. Man kan sålunda tala om sommartid på ett visst område därute. Inga internationella förbrytare ha försmäktat inom detta häktelses halvtumsbräder, och på denna plats har man också sluppit se fjärdingsmannen ta blodprov på Andersson för att få klarhet i den dunkla frågan, om fylleri vid ratten kan anses föreligga. Men har fått nöja sig med ett antal rymlingar från fartyg på väg genom Sundet, var jämte överförfriskade intagits för översyn.

fortsättning följer

Kategorier
Historia

Ur Jubileumsbladet 1935

Under de 12 månaderna har en del inträffat på Hven. Magister Thorsen i Köpenhamn och Fysiografiska sällskapet i Lund, representerat av professorerna Hanström och Gissle’n, komma att konkurrera på det havsbiologiska området. Den förstnämnde har hunnit ett par hästlängder före sina medtävlare, idet att hans station redan står färdig, under det att Lundensarna ännu icke avslutat diskussionen i frågan. Den ovanligt snillrika idén att här bygga en miljonrestaurant väntar fortfarande på sin lösning. I våras gick genom hela svenska pressen det sensationella meddelandet att ett funktionalistiskt vidunder, benämnt motorfordon, varit synligt på öns vägar. Vid närmare efterforskning visade det sig emellertid att man icke hade att göra med en bil utan att det gällde en av sockerbolagets gamla traktorer, som köpts in av en lantbrukare. Om en auto kommit farande, hade man nog kunnat säga med Snoilsky i Stenbocks kurir: ur huset tittar bonden med undran och med skräck.
under årens lopp har många optimister sökt tillstånd att här anordna trafik med motordrivna åkdon, men länstyrelsen har besvarat samtliga ansökningar med ett bleklagt nej. Jag tycker att styrelsen är bra hårdhjärtad. Varför inte göra ett försök? Visar det sig att människor och fänad reagera alltför kraftigt, kan man ju dra in licensen. Ingen kan inbilla mig att häst- eller nötkreatur blir skrämt av en framkrypande bil att detsamma galopperar över markerna och till slut störtar sig i havet. Det är naturligtvis inte meningen att bensindrivna fortskaffningsmedel skola susa omkring i dussintal och göra tillvaron olidlig för allmoge och andra. Det får vara nog med kommunal bil eller buss, som kördes stilla och fridfullt, oberoende av terrängförhållandena och vars förare ryter ut sevärdheterna, från Brahe-ruinerna till arrestlokalen. Det synes mig som om kommunalnämnden borde, icke minst av ekonomiska skäl, ingå till Länstyrelsen med hemställan om medgivande till en försökskörning. Resultatet skulle helt säkert icke bli negativt.
fortsättning följer…..

Kategorier
Dagshändelse

Golftävling

I dag var det par tävling på golfbanan. Mixade lag och äktamakar km.
Peter och Cecilia Kinnerfelt stod som vinnare.
här följer lite blandade foto….

Kategorier
Dagshändelse

Instagrambilder

Jag har äntligen kommit igång att använda mitt instagramkonto. Vill ni följa mig har jag ”evahven” och där tar jag många foto på stort och smått. Välkomna ?

Kategorier
Dagshändelse

Midsommar 2015

Nu känns det som sommaren är igång, midsommar har varit och jag är ledig. Vädret är ju inte precis sommarvarmt, men det kommer. Så vi njuter av dagen som den är.

Kategorier
Dagshändelse

Hvenbilder

Hven är så vacker vid denna årstid också. Svårt att göra rättvisa på foto.

Kategorier
Dagshändelse

Plötsligt händer det…. igen

Denna helgen har det varit stor aktivitet på S:t Ibbs Golfbana.

Fredag klockan 5 Juniorernas Ella-Golf.

Lördag Juniorernas Match-liga mot Rya – Hvenlaget vann näst på tur att möta är Eslöv och Öresund

Lördag var det även Dam och Herr golfen

Söndag avgjordes Handelsbankens tävling. Efter den startade Stora Bästbolls-ligan med spelare från, Hven, Söderåsen, Glumslöv, Landskrona och Vasatorp

och efter det kom Lilla Bästbolls-ligan.

Dagens resultat är inte klara än….

Kategorier
Egna tankar

Bensinen försvinner

På torsdag skall politikerna ta beslut om det årliga bidraget för att hålla igång bensin och diesel försäljningen på Hven skall finnas kvar. För markägaren ligger redan en ganska stor investeringspengar som ett hot.
Enligt kommunens egen utredning så är det inte längre ett bekymmer att ta med bensin och diesel på Uranienborg. Men för de som har verksamhet på ön som affär, taxi är det ett stort problem, även för hemtjänst, ambulans och brandkår, att Hven är en ö mitt i Öresund och båtar kan köra slut på bensinen är klart inte kommunens ansvar men och andra sidan tjänar vi och dom pengar på turisterna, även för mopeder och gräsklippare blir det svårt……
Här kommer Ett exempel…. En pigg och frisk dam som bor i Kyrkbacken på Hven, hon klarar sig själv, kostar inte samhället något. Hon håller hus och hem fint och sin trädgård är alltid räfsad och fin, gräset klippt och inga ogräs får gro.

Hon har ingen bil och inget körkort…. Nästa gång hon behöver fylla sin bensindunk får hon först ta den i handen eller i en rullekass, hon skulle aldrig utsätta någon för fara och ha med dunken gömd på bussen. Hon går dom knappa 5 kilometrarna till Bäckviken där båten lägger till, startar i god tid så där två timmar innan för rullekassen är tung upp för Kyrkbacksbacken även om dunken är tom. Hon vilar några gånger på vägen. När hon väl är i bäckviken köper hon sin biljett 150:- tur och retur. Hon pustar ut på båten, nu är hon en bit på väg. När båten lägger till i Landskrona tar hon sin rullekass med dunken i och börjar gå. På linjebussarna får du inte ha en dunk varken tom eller full, hon har ringt och frågat. Vägen känns lång, närmst är ute på Q8 på Föreningsgatan, men hon valde dagen med omsorg och vädret har hon i alla fall tur med. Men tanken på att hon ska gå hela vägen tillbaka gör att det är svårt att njuta av vädret. Hon sätter sig på en bänk och tittar på bygget vid gamla Infarten. Det är nu tre timmar sedan hon gick hemifrån och magen kurrar, hon äter sina smörgåsar och dricker lite av vattnet hon hade med, det hade varit gott med en kopp kaffe, men termosen väger ju en del så det får bli när hon kommer hem. Hon kan ju inte gå in på resturang med en bensindunk och utanför restauranger är där många som röker så dit vågar hon inte gå.

När hon kommer fram till macken är dom vänliga och hjälper henne. Man får ju bara ha 5 liter lös bensin så när väl dunken är på plats i rullekassen igen börjar vandringen hemåt. Det känns bra, det tar nästan en timme ner till venterminalen. Hon behöver stanna och vila sin armbåge, den gör ganska ont nu. Den är ju opererad för 75 år sedan och då blev det inte alltid så bra, sjukvården var inte så bra då.

Hon kommer ner till båten och får vänta ca en timme. Skönt att vila benen, men hon kan ju inte ta in dunken i vänthallen. Hon skulle behöva gå på toaletten men vill inte riskera att någon tar hennes dunk, det är ju trots allt 5 timmar sedan hon gick hemifrån och hon känner inte för att ta en runda till. Oh vilken tur nu kom där en herre hon känner, hon ber honom hålla koll på dunken och får möjlighet att gå på toaletten. Hon äter sin sista smörgås och fyller på sin vattenflaska. Hon funderar över hur synd det är att hon inte kan gå på Apoteket och hämta ut sin medicin när hon nu har betalt 150:- för biljetten, men hon får åka in en dag senare i veckan och fixa medicinen.

Nu är det dags att gå ut i kön, armen värker och benen känns tunga, men vädret är som tur var fint fortfarande. Nu är det skönt att sitta på båten och vila, hon slumrar till men de vid grannbordet hostar till och hon sträcker på sig. Nu är det bara vägen hem kvar, 5 km som startar med en uppförsbacke och följs av ytterligare 2 backar uppför. Sen är det raksträcka och där ser hon Hvens vackra gamla kyrka, men det är knappt hon orkar njuta av den. Armen värker och andra armen är inte så stark, hon försöker ha rullekassen framför sig i de kommande nedförsbackarna. Det är tungt att hålla mot och i mellanår känner hon nu tappar jag snart taget. Men efter många små stopp för att vila och en innerlig önskan om att snart vara hemma så närmar hon sig sista backen, ned för Kyrkbacksbacken prövar hon att gå baklänges för att orka hålla mot tyngden av rullekassen, hon snavar några gånger men tillsats är hon nere. Nu är det rak väg hem. Nu har hon varit i väg hemifrån i 7,5 timme och har svårt att orka sista biten. När hon ser sitt hus så känner hon en oerhörd lättnad över att äntligen vara hemma igen och vägrar tänka på att bensinen inte kommer räcka hela sommaren.

Nu sätter hon sig i sin stol och somnar gott, vaknar så småningom och värmer lite mat och hoppas hon har ork att klippa gräset i morgon.

Till de som bestämmer skickar hon en tanke. Är det så det är att bli gammal och klara sig själv? Hur är det då om du behöver hemtjänst, vem ska då köpa bensinen och klippa till dig? Hennes sista tanke innan hon somnar är…..jag hade i alla fall tur med vädret.

Jag vet inte om det har någon betydelse vem som driver macken på Hven? Jag slänger då in en ”brandfackla” ( kanske illa valt ord med bensin ), men jag struntar i vem som har macken på Hven!!! Låt Landskrona stad, kungen eller Q8 ta över…. Detta är större än att någon enskild företagare driver macken på Hven, detta är en samhällsfunktion som är nödvändig för säkerheten på ön. Vi vill inte ha båten full av fulla och tomma dunkar, vi vill att ambulansen är på ön när vi blir sjuka – inte på fastlandet och tankar, vi vill att brandkåren har obegränsad tillgång till bensin och diesel om det skulle bli en brand av större mått, vi vill att hemtjänst ska kunna köra till våra äldre-varje dag året runt i alla väder, vi vill att affären ska ha nya varor och tidningar som de behöver bilen för att hämta vid båten, vi vill att folk kan ta taxi – så vi slipper fyllekörning, vi vill att fritidsbåtarna ska kunna tanka på ön för att inte riskera ligga och driva till sjöss, vi vill kunna tanka våra mopeder- så minskar biltrafiken på ön mm mm mm

Så detta är inte en fråga om VEM som driver macken UTAN ATT den drivs av någon!!!!!

Kategorier
Dagshändelse

Utställning på Prästgården

4 härliga dagar är till ända. Foto från -60-70 & -80 talet har funnits i Hvens Prästgård under Kristihimmelfärdshelgen.
jag hade bestämt mig för att inte vara med på årets konstrunda…
Jag har inte haft riktig ork och inspiration under våren. Men när Ewa och Thomas frågade om jag kunde tänka mig att hänga foto på Prästgården under Kristihimmelfärdshelgen så tänkte jag, det är klart. Jag tänkte på gamla foto men Thomas föreslog -60, -70& -80 tals foto, jag tvekade för att jag trodde inte jag hade så många intressanta foto. Men när jag började leta så hittade jag snabbt ganska många foto. Det blev att välja ut ett varierat urval av bilder.

jag tackar för allt positivt jag fått höra dessa dagar, många har sagt att de tycker om min Facebook och hemsida. Att jag inspirerar andra känns som en ära som jag hoppas kunna fortsätta leva upp till.

387 besökare på 4 dagar, för mig är de stort! Av dessa så är eller har varit minst 325 stycken Hvenbor och sommargäster. Alla besökare är viktiga för mig, men det blir så många härliga pratstunder och minnen med de som upplevt delar av de utställningen visar.

förutom fotona så har det funnits ett bildspel med gamla bilder från början av 1900-talet och två pärmar med tidningsklipp. Allt detta från mina egna samlingar.

helgen inleddes med Högmässa och avslutades med musikcafé där Ven-kören sjöng vackert för oss.

jag hade tänkt att sätta upp fotona bara och sen inte själv vara där….men så blev det klart inte, för jag har varit där hela tiden…. Det är ju så roligt.

här följer några foto från helgen, några av dessa är det Ewa Björnberg som tagit.

Stort tack till alla som deltagit ?

Kategorier
Dagshändelse

vecka 19

Tänk vad mycket som händer på Hven under en vecka.

Här följer en liten del…

I onsdags kom flera hundra 7-de klass elever inbjudna av Svenska kyrkan och fick utforska Hven. Där var en hel del av dem, som var på Hven för första gången.

Affären utöka sina öppettider.

Båt och buss skötte sig bra, som alltid.

Ella-golfen spelades på fredag kväll för juniorerna på golfbanan. På lördagen hade herr och damgolfarna sin golf, men innan dess hade de träning med Anders Olsson.

På söndagen var det Bästbolltävling och Knatteligan var på Vasatorp och spela seriespel.

Mulle och Friluftsfrämjandet hade sin avslutning för våren.

Bäckviks cafét har öppnat, likaså Nova Harmonia caféet som nytt för i år även har Belgiska våfflor.

Gamlegårdslada öppnade upp för året med värmd pool, gratis fotbollsgolf för barn upp till 12 år, vilket Hvenbarnen var mycket glada för.

Det fanns till min stora förtjusning möjlighet att flyga helikopter från Gamlegård, runt Hven.

Hvens förskola och Uranienborgsskolan hade skräpplockar dag och gjorde fint längs kanterna på vägen. De avslutades med go fika i Mossen.

Spirit of HVEN går numera även att köpas i Canada

Kusträddardag i Hvens Byalags regi vid Stae-strand blev en härlig upplevelse med mycket ihopsamlat skräp, mest frigolit och plastflaskor
Wilmer 5,5 hitta största skräpet…. En stor bit heltäckningsmatta som för länge sedan hamnat i slänten upp från stranden. Grodan som bodde under den tittade lite misstänksamt på oss.

Nämndemansgården hade sitt årsmöte.

Gympagänget som tränat två dagar i veckan på Turistgården hela vintern hade sin avslutningsmiddag på Turistgården i lördagskväll.

Alla cyklarna är ute på cykeluthyrningen.

En kväll drog ett väldigt åskoväder in över ön, det kändes som man fick huka sig i trycket av de.

Ja, detta är mycket,

men de finns mycket mer som händer under en vecka på ön….

Kategorier
Samhällstjänster

S:t Ibb’s GK

På Hven kan man bland annat spela golf. En trevlig och vacker 9 håls bana. Nu under våren blommar alla fruktträden så vackert i vitt och rosa. Djuren som finns på ön trivs utmärkt i denna lugna miljö. Gräsänderna har sina ungar i dammen, de störs bara av en och annan boll som missar banan. Harar, fasaner och rådjur spatserar över banan eller sitter/står lugnt under träden och tittar på dom som går förbi. Strandskatorna, tofsvipor och småfåglarna gör en sällskap på rundan, ofta finns dom på fälten runt banan. Vackra gula rapsfälten kantar banan på ena sidan, vete, korn, havre växer på någon sida och Öresund finns som vacker bakgrund på en del hål. Detta gör att banan ser olika ut vid alla årstider och beroende på vind och väderlek.
På sensommaren och hösten finns många körsbär, plommon och äpple på träden och lyser upp tillvaron.
Jag spelar inte golf själv, men resten av familjen gör det och de gör att jag får komma ut på banan och njuta av de lugn som finns där och den otroligt vackra miljön med rikt djurliv som jag tycker så mycket om.

Här finns foto från alla hålen på banan….. Visst ser det inbjudande ut smiley

Kategorier
Egna tankar

365 ?

Funderar över hur det kan vara….

I förra veckan fick jag höra två kommentarer som faktiskt i efterhand fick mig att tänka ett varv till.

Den ena var när Inger Vernersson berättade när jag var och tog blodprov att i dag har vi bott på Hven i 27 år!

Den andra kommentaren var…. Men av dom som kallar sig Bofasta på Hven, är där ju många som bor på annan ort stora delar av höst och vinter….

Ja så är det ju numera, bara för man är skriven på en ort så bor man kanske inte där dom där viktiga månaderna under lågsäsongen, då när alla behövs som bäst. Affär, skola/förskola, sjukvård, brandkår, båttrafiken, bussen, hemtjänst och alla aktiviteter som håller liv i ön, Åretrunt, då behövs det folk som bor här 365 dagar om året… eller nästan så många dagar i alla fall.

Det är ju snudd på att en del sommargäster tillbringar fler timmar på ön än en del åretruntboende.

Jag säger absolut inte att något är rätt eller fel…. men funderar över hur saker förändras över tid….

I dag är det ju så att människor kommer och går och en del känner att öliv passar och stannar medan andra provbor och finner det inte möjligt att leva sitt liv här, av en eller annan andledning.

Tur att det finns dom som vågar pröva att bo här, en del stannar inte så länge, men har förhoppningsvis en härlig upplevelse med sig här i från, och vem vet kanske återkommer när livet ser annorlunda ut. Andra stannar och finner sitt liv på ön, deras barn och kommande barnbarn blir kanske också kvar….

I vilket fall som, ALLA är välkomna att dela vår Ö för kortare eller längre tid smiley

Just nu är ön som vackrast med blommande rapsfält och en och annan turist börjar dyka upp, trädgårdarna lyses upp av blommor och ”sommargästerna” är här så ofta det går.

Själv går jag och hoppas på vackert väder på Lördag för då kommer det bli möjligt att flyga helikopter på Gamlegård! Tänk vilka härliga foto det kan bli med blommande rapsfält !!!! 1000:- för tre personer…och det är värt vart enda öre smiley

Kristihimmelfärdshelgen är det Konstrundan på Hven, i år kommer jag inte ha egen utställning. Men jag har lånat ut foto från -60, -70, -80-talet till Prästgården, så besök gärna prästgården där är öppet 11-17 tors-söndag.

Min senaste bok finns att köpa i affären. Givetvis finns de här hemma hos mig också, både Vardagshistoria 1 ( inte så många kvar ) och Vardagshistoria 2.

Varmt välkomna smiley

Kategorier
Dagshändelse

Golf-tävling

I dag var det Barsebäck Resort HPR som var sponsor och ett friskt gäng hade anmält sig till tävlingen som spelades i en klass.

Vinnare i dag var min dotter Hanna, strålande 43 poäng. Hon fick precentkort på Barsebäcks GK, Master Course banan och övernattning och frukost för två personer!

Kategorier
Dagshändelse

Mulle

I dag bjöd Friluftsfrämjandet, genom Sara Nilsson, in på träff på ön.

De samlades, som de gör på Hven, barn i olika åldrar och ganska många vuxna. Vi träffades vid Backafallsbyn och fick vägledning av barnen som varit med innan till ”Hemligadalen”.

Där hade Sara och Hedvig förberätt för vad barnen skulle få göra i dag. Och de var mycket och spännande. Insekts”jakt” med luppar, utforskande av skogen, lekar och stormkök. De äldre barnen fixa vindsskydd till alla.

Efter att ha kokt nyponsoppa på stormkök så var det dags för att äta sin medhavda matsäck och när alla barnen ropade Hej Kolickock tre gånger så kom självaste Mulle fram ur skogen! Han berättade om naturen och bad alla att vara rädd om den och alla hans vänner, djuren.

Kategorier
Dagshändelse

Fin gåva till Tycho Brahe-museet

Tycho
Brahemuseet på Hven har fått enligt vad Landskrona posten erfarit i dagarna en
intressant gåva, nämligen en kalkstensstolpe krönt med en glob, härstammandes
från den store astronomens observatorium Stjärneborg. Resterna från Tycho Brahes
Uranienborg och Stjärneborg äro fåtaliga men de som finnas äro av så mycket
större värde.

Stenstolpen
har bevarats på Hven och har nu av fru Ruth Nilsson, Östanlid, överlämnats till
K. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademin till minne av hennes
framlidne fader Nämndemannen G. A. Bengtsson, Östanlid, Hven i vars namn gåvan
antecknats.

I
stjärneborgsanläggningen som Tycho Brahe uppförde 1584, ingingo två dylika med
glober prydda pelare, vilka båda synes på perspektivritningen över Stjärneborg
efter Tycho Brahes arbete ”Epistoleä på Charles Christensens rekonstruktion men
äro här ritade alldeles för höga.

Av
Stjärneborg finnes som bekant intet synligt över jord, då de bevarade kryptorna
efter utgrävningen i början av 1900-talet fylldes med sand för att skyddas från
förstörelse och förvittring.

-Vi
äro mycket glada över denna vackra och unika gåva, säger vid samtal med L. P.
landsarkivarien Harald Olsson, Lund.

Ännu
är det inte riktigt bestämt hur pelaren skall placeras men att den skall få sin
plats på Tycho Brahe museet är givet och den kommer där att bli en av de
största sevärdheterna. Eventuellt kommer någon lämpligt arrangemang göras för
att sätta upp den mot museets yttre fasad eller också får den stå i mittsalen.
Den andra stolpen skall finnas i Danmark och det är naturligtvis ett önskemål
att den måtte bli återbördad till Tycho Brahes ö och uppställd där.

15
maj 1946

Kategorier
Hvens Kommun

Föräldramöte på Turistgården

Föräldramöte på
Turistgården

Gymnastiksal
och inlärandet av trafikvett för skolbarn, voro några av de önskemål som framkommo
vid ett på initiativ av öns skolstyrelse på måndagskvällen hållet gemensamt
möte med föräldrar och målsmän samt lärarpersonal och skolstyrelse å
Turistgårdens biograflokal. Iden till detta möte rann för någon tid tillbaka
upp inom skolstyrelsen, och syftet var att söka få en fastare och bättre
kontakt med hemmen. Intresset för mötet var stort. Då skolstyrelsen ordförande,
tullöveruppsyningsman Carl Persson, Kyrkbacken, hälsade de närvarande välkomna,
voro samtliga biograflokalens platser besatta. Ordföranden erinrade först i
sitt välkomstanförande om betydelsen av att ett föräldramöte hade kommit till
stånd samt uttalade sin tillfredställelse med att så många av skolbarnens
föräldrar och målsmän hade hörsammat kallelsen och infunnit sig. Efter
ordförandens hälsningsframförande överlämnades ordet åt folkskollärare kantor
Karl Johansson, som i en utförlig skildring beskrev skolväsendet ordnade,
skolreformen och dess klassindelning samt berörde därvid den klass Hven
tillhör, B 1. Därefter gavs tillfälle till en allmän diskussion under vilken
bland annat framkom till behandling några inlämnade förslag om vissa ändringar
jämte andra önskemål. En förslagsställare ansåg, att man i likhet med tidigare
år borde ha skoltider lagda på ett sådant vis att middagsrasten kunde hållas.
Detta förslag avslogs, då man ansåg att de nuvarande tiderna för skolbarnens
läsning äro att föredraga.


ingen egentlig gymnastiklokal finnes att tillgå för skolbarnen utan deras
gymnastik får försiggå i en mindre lämplig lokal, beslöt mötet att uppdragas åt
skolstyrelsen att hos Sankt Ibbs kommunfullmäktige förhöra sig om möjligheterna
för anskaffandet av en bättre gymnastiklokal.

I
och med att biltrafiken har blivit tillåten inom ön för såväl taxibilar som för
andra bilar och efterhand allt fler motorfordon komma till ön måste
uppmärksamheten på allmänna vägen skärpas i synnerhet för skolbarnen under
deras färd till och från skolan. De måste lära sig att färdas i enlighet med
allmänna bestämmelser för färd å allmänväg. På förslag av en mötesdeltagare
beslöts att man skall i skolan såväl som i respektive hem inpränta för barnen
vägvett för att därmed i görligaste mån förebygga olyckor till följd av
oförsiktighet eller oförstånd.

Kyrkoherde
Sigvard Johansson höll därpå ett medryckande föredrag om Robertforsskolan och
dess egentliga innebörd, varefter uppdrogs åt kantorn Karl Johansson att i
händelse intresset för en dylik skola på ön skulle visa sig vara tillräckligt
stort inom närmsta tiden kalla till ett möte för dryftande av denna sak.

Efter
en kaffe paus visades tre olika skolfilmer, den första hette ”Stege för Steg”,
en film om bildandet ab Sparklubben, vidare ”Det er et yndigt land”, en
intressant film från Danmark och så ”En resa längs Göta älv”, en skildring från
Mellansverige. Samtliga filmer uppskattades livligt av de närvarande.
Kyrkoherde Sigvard Johansson höll därpå avslutning och man enades om att ett
nytt möte av ovannämnda art i en icke alltför avlägsen framtid kunde åter
upprepas. Som avslutning sjöngs unisont psalmen Herre signe Du och Råde.

Torsdagen
den 11 april

Kategorier
Hvens Kommun

Till Herr Landshövding

Brev från Hvens arbetare
till Herr Landshövdingen.

Arbetare
och andra invånare på Hven samlades på möte för att diskutera möjligheterna
till arbete med utkomst för framtiden, hälsar med mycket stor tillfredställelse
Eder, herr landshövding, välkommen till vår ö.

Vi
tror oss veta att ni kommer till Hven bland annat för att på ort och ställe bli
informerad om de arbetslöshetsproblem och inkomstmöjligheter som en del av öns
invånare har att brottas med. Vi tar oss därför friheten att genom Nyheterna informera
Eder och allmänheten om dessa våra problem.

Tidigare
har vi haft en industri på Hven. Denna industri bestod av ett tegelbruk där ett
stort antal arbetare var anställda och hade sin utkomst. Denna industri har
lagts ned och arbetarna har av denna anledning blivit utan fast sysselsättning.
En del av öns arbetare har varit nödsakade försälja sina hus och hem och flytta
till fastlandet. De har tvingats lämna vad de med svett och möda byggt upp och
hållit kärt.

För
närvarande äro vi endast omkring tjugofem arbetare kvar på Hven. Vi försörjer
oss genom att vissa varierande tider vara behjälpliga med jordbruksarbete samt,
samt fast i ringa mån, med beredskapsarbeten. Den inkomsten vi uppnår är
emellertid liten – mellan 3 å 5000:- kr –att den knappast håller den värsta
nöden från våra hem.

Det
synes oss vara på sin plats framhålla att den Erkända Arbetslöshetskassa under
de senare åren som resultat härav anlitats i så stor utsträckning att det
medfört undersökning och väckt uppmärksamhet.

Genom
ombudsman Johan S. Thore i Helsingborg har socialministern Gunnar sträng i två
olika skrivelser blivit informerad om den prekära situation vi befinner oss i.
Även stadsministern Tage Erlander har i skrivelse informerats om läget, samt
officiellt interpellerats beträffande möjligheterna till återuppbyggandet aven
industri på Hven. Genom uppvaktning för byråchefen Skogh vid dennes besök i
Helsingborg har också arbetsmarknadsstyrelsen gjorts underrättade om situationen.
Som resultat härav har regeringen tillsatt en kommittén med uppgift att bland
annat penetrera Hvens problem. Vi förväntar oss mycket av denna kommittés
arbete och vädjar vi även Eder Landshövding, att Ni må ställa Eder välvillig
och hjälpa oss på sådant sätt, att vi kan ges möjlighet till arbete och få
känna oss som nyttiga medborgare i vårt samhälle.

Det
är oss angeläget framhålla att den vinter som nu lider mot sitt slut har varit
lik föregående vintrar. Arbetstillfällena har varit ytterst få . Endast en
liten del av arbetarna har givets tillfälle till beredskapsarbete och inkomst.
Vi noterar dock att i dag, måndagen den 5 april 1954, flertalet arbetslösa,
kanske alla, erhållit arbete. Vi känner dock oro att detta ovanliga
förhållanden kan ha samband med Edert besök. Det skulle därför glädja oss om Ni
ville ta fasta härpå och för de institutioner, som har inflytande över
beredskapsarbetena utförande, framhåller vikten utav att vi behöver arbete även
efter landshövdingens besök.

Vår
önskan och förhoppning är att sådana åtgärder vidtages, som skapar möjlighet
till beredskapsarbeten under tiden intill dess den av regeringen tillsatta kommittén
framkommit med eventuellt förslag om industriprojekt på Hven.

Vi
vill även betona, att om mängden av övriga problem vår kommun står inför ska
kunna lösas tillfredställande, ter sig en sammanslagning med Landskrona
nödvändig. Det tidigare fattade beslutet att låta Hven vara egen kommun har
redan visat sig ohållbart.

Detta gick att läsa i SD-nyheterna 5 april 1954

Kategorier
Egna tankar

Hur mycket bidrar du själv egentligen??

Ja det är frågan! Hur mycket bryr du dig egentligen själv? Hur engagerad är du? Vem ska göra saker åt oss? Vem kommer först? Är du beredd att jobba tillsammans för att få det bra? Vet du var du lägger ditt krut, på det positiva och utveckling eller det negativa och avveckling???

Visst är det jäkligt enkelt att se felen hos de som är frontfigurer?? Ja det känner jag igen mig i! Men jag har ganska lätt för att se de positiva i ett gemensamt engagemang, jag gillar tanken att man strävar åt samma håll… men jag vill så klart ha det på mitt sätt…. Eller??

Ja det är en nackdel, man stannar i ett visst läge och viss riktning om man inte är beredd att se utanför sin egen lilla värld, eller?

Jag vet inte för jag är i min lilla värld…. men för mig handlar det om prioritering och där är min familj alltid högst upp på listan!!!! Så hoppas jag det är för alla!! Det är kanske önsketänkande men i alla fall min önskan.

Men om vi nu är 50 familjer som tänker att Hvens bästa, är nummer två på listan, då har vi vekligen en brädd på vad som är bra för Hven. Tänk om vi hade skrivit upp de 5 viktigaste punkterna för mig och min familj när de gäller Hven. Sen synkat dessa 50 listor, då hade vi fått fram en hel del punkter som hade varit gemensamma och viktiga.

Då hade vi haft ett gemensamt mål med att arbeta mot…. men handen på Hjärtat är DU då beredd att engagera dig för positivt och utvecklande eller skyller du på att andra ex Byalaget skulle gjort de??? Visst det är så mycket enklare att låta någon annan stå där med misslyckandet, men är de vår rätt att döma vad som är rätt och fel när vi inte kandiderat till platserna i Arbetsgruppen för Hvens byalag????

Handen på mitt hjärta… jag är inte ens medlem i Byalaget, jag har inte kandiderat till arbetsgruppen… för 20 år sedan var jag med några år, jag var till och med ordförande någon period…. Då satt jag där och tänkte så mycket enklare det hade varit om fler var engagerade… alla hade hjälpt till på sitt sätt för utvecklingen, nyttjat sina kontakter och mött upp enhälligt. Visst de var 75 pers på första årsmötet för Byalaget som jag höll i och det är något av de värsta jag utsatt mig för i dessa samanhang…. Men det var också ett engagemang som fick rösterna att höjas och en gemenskap att födas… Jag har ett uttryck som jag använder i många samanhang och de föddes för mig under dessa åren ”Yttre fiende förenar lägret”. Jag menar inte de bokstavligt utan mer som ”att i ett gemensamt problem finns gemensam utveckling”

Så vad säger ni gått folk ska vi alla som tycker något positivt eller negativt engagera oss och gå på Hvens Byalags årsmöte den 12 april?? Valet att gå är klokt för vi får reda på de vi vill, vi kan ställa frågor och vi kan jobba mot de mål vi tycker är viktiga. Valet att inte gå dit ger oss ju bara mandat att inte prata om Byalaget tycker jag, för kan man inte tycka där det gör skillnad så ska man vara tyst….

Kvar är ju att arbeta för Hvens bästa på sitt eget sätt som många av oss gör. Jag håller på med denna hemsidan en facebook grupp och en facebook sida så jag har att göra och det är positivt rätt igenom med alla härliga människor som är så engagerade och delger mig och andra av Hvens Vardagshistoria.

Men jag väljer en enkel väg, känner jag ibland…. jag jobbar inte mot politiker och tjänstemän, jag slåss inte för att alla ska få fiber, jag dividerar inte med Ventrafiken.. möjligen skriver några inlägg till de som bestämmer där, jag ligger inte i för att vi ska få en uttagsautomat mm… men de gör de som är i arbetsgruppen för byalaget på sin fritid utan ett öre betalt jobbar dom för oss….

Det är inte så att jag inte gjort ett medvetet val att inte vara med i Byalaget…. för det är medvetet… men efter att tänkt till och skrivit detta så känns det som att jag får tänka ett varv till… det är ju inte dom andra, när de gäller Hven, utan de är VI… om jag vill vara med och tycka så får jag göra min röst hörd…..

Hhhmmmm hur tänker jag nu???

Hur tänker du????

Hvens Byalag har plusgiro 968448-1 , För enskild 100:- och Familj 150:-

Årsmötet är 12 april på Backafallsbyn 12.30

Jag måste medge att jag tycker de flesta föreningar på Hven tenderar att bli ”Hemliga klubben för inbördes beundran” med de menar jag att jag känner mig tryggare om jag vet vad som händer i föreningarna och där kommer upp protokoll efter alla arbetsgrupper/styrelsers möten.

Då kan jag följa arbetet och kanske kommer där en fråga som engagerar mig som jag har en special kontakt eller ett special engageman i , då kan jag hjälpa till. Jag kan på mitt sätt stötta föreningens arbete även om jag gett arbetsgruppen/ styrelsen ansvarsfrihet… så känner jag, att vill styrelsen/ arbetsgruppen ha mitt engagemang så måste jag få en stor inblick i arbetet. Jag vet jag ska gå på mötena som finns också, men känner jag inte mig betydelsefull som medlem så tenderar arbetsgruppen/ styrelsen bli ointressant för mig…

Så gott folk, tänkt till, gör om och gör rätt…. så det känns rätt för dig.

Kategorier
Dagshändelse

Stjärnparty

Visst låter det härligt, och de var det. Det var Tommy Lilja som bjudit in alla barnen till en kväll på museet. Jag var där med min 5,5 åring. Jag funderade på om han var lite för ung, men det var han inte. I går kväll lyssna han men jag var inte så säker på att han intresserade sig för allt. Men i dag har han berättat om Tycho Brahe var duktig men inte så snäll, Sofie var hans lilla syster och hade gjort något med fingret, solen står stilla men de gjorde den inte från början trodde dom som levde då, men kan hitta gammal sten som varit något innan men då får man gräva.

Ja, jag som var med inser att nya kunskaper har nått min son och jag förstår vad han menar med sina korta påståenden. De visar att de var ett klokt val att han gick dit och fick berättat om hur man sett på himlavalvet och hur man ser på det i dag och ”Fickuret” Tommy visade oss. Hur man kan se på stjärnor och planeter, han vill ut och titta i kväll igen.

Vi har tittat på min fars stenåldersyxa som han hittat på Hven och på fosiler från sjöborrar och många nya frågor har uppstått. Jag är inte så bra på detta utan är medupptäckare. Tack Tommy för du berättade så bra för barnen i går smiley

Kategorier
Dagshändelse

Golf-läger

Nu har de varit de årliga lägret, ca 45 barn och ungdomar har varit samlade och en hel del vuxna har ställt upp och tränat och servat barnen och så givetvis föräldrar, mor och far föräldrar mm som tagit hand om sina barn mellan aktiviteterna.

Det är fantastiskt dessa tränare med Anders Olsson i spetsen som ställer upp och tränar våra barn, flera har inga egna barn där. Verkligen roligt!

Där finns fler foto på Facebook sidan Hven i ord och bild AB

Kategorier
Dagshändelse

Påskafton

Vilket underbart väder 🙂 Gömma påskägg, måla ägg och rulla ägg och massa skratt och stoj. Själv har jag städat altanen och grejat med Hven-Sten. Det blev till och med dopp i Öresund…. men inte av mig 😉

Kategorier
Dagshändelse

Hven runt

Långfredagen har vi genom året gått runt Hven. Långt från alla år, men trots allt en tradition.

Det var min pappa som drog i gång detta igen när vi var små. Han och Hasse, hans bror gick runt Hven på Långfredagen när de var små.

Farmor och farfar, Hanna och Alvar Pettersson var med i Missionsförbundet och Långfredagen var en av de heligaste dagarna på året, så inget lek och stoj då.

Pappa och Hasse var inte så glada för att sitta stilla så då passade det dom bättre att gå runt ön.

I fjol tänkte jag att de skulle vara roligt att gå runt och eftersom jag hört flera som sagt de skulle vilja gå runt men inte ville gå själv så gjorde jag en ”allmän inbjudan”. Vi startar vid Kiosken i Kyrkbacken 10.00 och går mot Norreborg, var och en ansvarar för sig , men vi går i gemenskap.

I år var de samma tid och samma plats och vi var ca 30 stycken som deltog, vissa en kortare bit och andra hela varvet.

Oscar och Wilmer 4 & 5 år är ”Gå-hjältar”, dom tog sig runt hela ön! Men de var tack vare ett antal ungdomar som vi kom hela varvet, utan dem hade vi inte blivit så peppade.

Kategorier
Dagshändelse

Allt om vens golftävling

Efter Golfläger i dagarna tre, kom Tävlingsdagen. Alltomven.se som sponsor där alla fick pris.

Fribiljetter på Fotbollsgolfen mottogs tacksamt bland deltagarna och vinnarna fick vars ett säsongskort där de får ta med sig en vän.

Vinnare i A-klassen Oliver Ericsson

Vinnare i B-klassen Lovisa Aldén

Foto Håkan pettersson

Kategorier
Dagshändelse

Långfredagen går vi….

Vackra Hven. På Långfredagen kommer vi gå runt Hven. Vi startar i Kyrkbacken vid Kiosken klockan 10 och går mot Norreborg, och sen vidare så långt var och en vill.

ALLA är välkomna att följa med! Var och en ansvarar för sig och har med sig sin matsäck…. men vi går i gemenskap!!!

Tänk på om ni har hund med er så ska de vara kopplade, det finns så många djur och människobarn som trivs bäst då.

Kategorier
Dagshändelse

Affären. Tack och Lycka till

Jag kommer ihåg för 19 år sedan hur orolig jag var att där inte skulle bli någon affär på Hven. Men så kom Ann och Lars-Göran till ön och tog över affären. Inte nog med de hela familjen flyttade hit. Lars-Göran är ju uppväxt på Ön så det var kanske inte lika stort steg för honom att bli Hvenbo igen, men för resten av familjen blev det en stor förändring.

I dag var sista dagen som affärsinnehavare, och i alla fall jag tackar för dessa åren.

De sägs att affären är en av byggstenarna i ett litet samhälle och på Ön är det affär, skola och båt som är de allra viktigaste. För att kunna bo på ön, även när man inte kan åka till stan och handla, så är affären ett måste.

Nu har vi Hvenbor den stora fördelen att Ann och Lars-Göran valt att söka köpare till affären, för oss vanliga, på ett smidigt sätt. Ingen vidare oro har spridits om ”att tänk när de stänger och ingen vill ta över” utan de har sagt när vi har köpare slutar vi. För min del tycker jag det är en STOR grej att de har haft denna tanken med sig under tiden de funderat på att sälja!!

Tänk om vi läst till nyår i Tidningen ”Affär på Hven till salu, övertagande 31/3” Fy fasen vilken oro det skapat på Ön. Tänk dig för de som inte själv kan åka till stan och handla, i många fall de äldre som redan har behov av hjälp. Nu slapp de denna oro och det tycker jag är värt ett högt betyg till säljarna. smiley

De nya köparna som öppnar upp sin affär på tisdag morgon är varmt välkomna och alla tre har tillbringat mer eller mindre tid på Ön. Tufft vågat att ta över öns ena ”stöttepelare”. Jag hoppas de kommer trivas och önskar de all lycka till med sin affär och sina liv på Ön.

Tack till Ann och Lars-Göran och

Lycka till Emmie, Andreas och Richard

Kategorier
Dagshändelse

Sjöräddningen & Hvens Byalag

Bildspel från dagen i dag 🙂

http://film.hveniordochbild.se/#!album-36

Kategorier
Dagshändelse

Knytte, Mulle och Strövare….

I Friluftsfrämjandets regi ordnar Sara Nilsson familjeträffar under våren. Tillsammans utforskar vi naturen, äter matsäck, busar och leker. Mycket trevligt och barnen roar sig, vi vuxna pratar och har trevligt.

I dag var vi i Lergraven, se och njut och kom gärna med nästa gång 🙂

Kan säga att efter 2,5 timme i dagens snålblåst så var mamma i det här huset nöjd men sonen har karat av några turer till i dag 😉

Kategorier
Dagshändelse

Film Mars 2015

Klicka på länk och njut av bilder från ön och Andreas Flinths musik

http://film.hveniordochbild.se/#!album-35

Kategorier
Egna tankar

Service på Hven

Ibland får man tänka till! Vad är viktigt för mig? Vad är
viktigt för att vi Öbor kan bo på Hven, med en fungerande service?

Vi har i flera år funderat över vad händer den dagen Ann och Lars-Göran
inte vill driva affären längre? Nu har de fått en lyckad lösning, Några unga
personer som ser framemot att bo och driva affär på Ön. Vilken tur vi Öbor har.
Vi borde klappa händerna och verkligen njuta av att vi får behålla vår affär.

Visst de flesta handlar i stan mer eller mindre ofta, men de
finns en hel del som i princip aldrig är på fastlandet och inte så säkert att
de har någon som kan handla till dem. Framför allt är de dessa personer som
hade blivit lidande, men även många av oss andra. Affären är en samlingspunkt
och de som är där handlar. Visst det är sommarhalvåret handlaren tjänar pengar
och så fredag & lördag på vintern….

Hven har fått en ny ambulans, det är nog den första helt nya ambulans
som kommit till Hven. Med tanke på att den första kom 1976 och då var det Taxi
som skötte larmen, innan dess var det möjlighet att sätta in en bår i
småbussarna som Jörgen hade. Utvecklingen går framåt…

Men när denna nya fina ambulans är så mycket större så går den
inte in i Rembergs garage, då löste de sig med att Kinnerfelt gör ett garage
till den. På Hven hjälps man åt att lösa saker.

Inger Vernersson är en ovärderlig person, min familj har haft
en massa hjälp av henne genom åren. Jag har mycket svårt att tänka mig Hven
utan Inger som sjuksköterska. Hon har flera delar inom sjukvården och
ambulanssköterska, hon har även ett enskiltvårdavtal.

Så småningom kommer även hon dra sig tillbaka…. Hur gör vi
då?? Kommer en lika engagerad person som efterträder henne? Finns det då en
lokal som lämpar sig för detta?

Hemtjänsten på Hven är nog Sveriges tryggaste, ungefär samma
personalstyrka och inga okända vikarier. Personalen byts ut så sakteliga, de
som blir pensionärer jobbar lite då och då som kända vikarier.

Skolan, i den finns idag upp till 5 te klass. Vad behövs det
för att den ska behållas? Med hur få elever kan man bedriva en utmärkt
utbildning? Visst är det konstigt att läsa hur FÅ? Byggnaden finns, det är
pedagogerna som är det viktiga. Kan man ”importera” elever från fastlandet?
Starta skolan 8.15 i Landskrona och sluta 15.30 i Landskrona någon dag och
13.10 någon dag.? På så sätt kan man utöka personalen till minst 2 lärare. Kan
man med samarbetsskola samarbeta så att viss lärare kommer en dag och en annan
någon annan dag? Visst måste de vara drömmen att få komma till en lite skola
med vår unika miljö, det ger ett lugn som ingen stor skola kan ge.

Förskolan är till för att ge barnen möjlighet att utvecklas i
grupp och givetvis för föräldrar ska kunna arbeta. Första båten är inne på Hven
6.40 så det räcker inte med personal som pendlar hit. Det är helt nödvändigt
med personal som kan öppna förskolan 6.00 och då måste du bo på Hven.

Bussen på Hven var det många som var rädda skulle försvinna
när Jörgen slutade. Men det löste sig ju också bra. Familjen Persson med
Skånetrafiken blev en utmärkt lösning. Buss till alla turer och möjlighet att
hoppa på var man vill längs vägen.

En lösning med skolmaten som nu åter lagas på Turistgården som
den gjorde på Östlingstid, när jag gick i skolan. Nylagad mat som barnen kan
vara med och påverka. Det finns även mat för den som vill ha sällskap eller är
på ön och jobbar. Måndag till fredag 12.00–13.00.

Väghållningen sköts av familjen Ericsson. Vi
behöver aldrig vara rädda för halka och ytterst sällan är vi insnöade.

Den bästa Taxi Pelle som finns, om du planerar, han tar dig tryggt vart du vill. Flygplatser, Norge mm

De som sedan mer än ett halvår är krisen för ön är Bensin och diesel
försäljningen. De som brukar åka till stan med bil kan ju tanka där och ha en
reservdunk med tillbaka till ön. Man kan som förr i tiden ha en dunk med i
väskan på båten. Men Uraniborg som ”flytande krutdunk” är inget jag vill vara
med om.

Dom andra som inte kan tanka till sin gräsklippare och moped,
hur ska dom göra? Givetvis är det äldsta generationen som blir mest lidande….

Vi andra kan tänka det löser sig…..

Men när Brandbilen ska rulla vill vi att den ska ha bensin i
tanken….. svårt att tänka att den är i Landskrona och tankar så elden kan du
vänta lite??? Nej de gjorde den inte….

Ingen vill att ambulansen ska vara i Landskrona och tanka när
du blir sjuk…..

Alla vill vi att Hemtjänst ska ha bensin till mopederna, visst
dom kan cykla… men på vintern när det är halt och snöstorm så vill i alla fall
jag att dom ska komma säkert fram….

När brandlarmet ljuder är jag väldigt glad om de 15 frivilliga
brandmännen har bensin i tankarna på sina fordon så de kommer fram i tid, varje
minut är dyrbar och till fots eller cykel går det långsammare.

Lika så med ambulanslarm.

Handlaren som servar ön på sommarhalvåret har dåligt tid att
åka till Landskrona och tanka titt som tätt, vi vill ju gärna att han ska ha
bullar på morgonen, tidningar med nästa båt och gärna blommor på eftermiddagen…

Det är intressant att det ofta finns nya lösningar, men det är
oerhört viktigt att vi jobbar för att bevara vår service på ön.

Mitt råd är… tänk inte på person, utan på servicen, det
kvittar om det är Kalle, Gösta, Hilmer, Asta, Rut eller Greta som har företaget….
Det är själva servicen vi behöver!!!!! Och vi måste vara väldigt glada för att
någon vill göra livet drägligt för oss ALLA.

För att ett Ö-liv ska funka så behövs minst detta (utan
inbördes ranking):

Affär

Ambulans

Brandkår

Skola

Förskola

Buss

Båt

Bensin/Diesel

Sjuksköterska

Hemtjänst

Väghållning

Allt annat är + som förgyller vår tillvaro….. allt detta
enligt mig!!

Håller du med mig???

Kategorier
Sjöfart

Ankaret

Fristad på Hven för havets offer

Vila under fullriggarens ankare

Strandvaskare? Är du inte Hvenbo , så är de knappt troligt att
ni vet vad det betyder. När man väl kommit underfund med innebörden, så frågar
man sig först om inte Hvenborna är vile väl hädiska och okänsliga. Med ”Strandvaskare”
menar man en person som man funnit drunknad vid stranden. Hven ligger ju mitt i
strömmen, mellan Östersjön och Nordsjön och det är naturligt om det då och då
ligger ett” lik och vaskar i strandkanten”. Uttrycket är så gammalt att det är
osäkert hur det har uppkommit.

Många berättelser om ”Strandvaskare” florerar på ön. De
berättas öbor emellan och på den gamla kyrkogården har de fått sitt sista
vilorum, en del identifierade, andra inte. På den graven står en sten med
inskriptionen ”för dem som havet tog och åter gav” samt de gamla Stockankaret,
som genast drar besökarnas ögon till sig.

Det kraftiga ankaret har sin särskilda historia. Vid
sekelskiftet, då tegelbruken på ön hade ”ångan uppe” fraktades de hit kol från
England. Lasten kom ombord i fullriggare och lossades vid Norreborgshamn.

De här fullriggarna var alldeles för stora för den lilla
hamnen och fick därför förtöjas ett stycke från land med trossar, medan man
läktrade kolet i land.

För en av de här Fullriggarna gick det illa. Den strandade
under en storm och gick ej att bärga. Stockankaret låg sedan länge kvar vid
Norreborgs hamn innan professor Emil Johannsson-Thor tog hand om det och
placerade det i sin trädgård. När man sen någon gång på 20-talet på den nya
delen av Kyrkogården skapa ett särskilt område för ”Strandvaskare” skänkte han
ankaret som en speciell havets symbol.

Endast tre träkors med namn berättar synligt om den som
kastats upp till sista vilan på den främmande ön i Öresund. Två av dessa
utmärker tyska soldater, som fann sitt öde vid en minsprängning i sundet. Krigsåren
blev något av högkonjektur.

Det tredje korset bär ett Estniskt namn. Han hittades under de
kalla krigsåren i början av 40-talet på isen utanför Kyrkbacken. Han hade haft
sällskap med ytterligare ett par Ester under sin färd över isen. Hans plånbok
och värdesaker saknades, andra tecken tydde på brott, men man lyckades aldrig
bevisa något. De två kamraterna försvann åt sitt håll, medan mannen på isen
stannade hos ”Strandvaskarna”.

De flesta har dock hittats ”vaskande” i strandkanten sedan
måsarna skrik gjort människorna nyfikna.

Berättelserna blir gärna markabra, när de gäller främmande
människor utan identitet. Som tillexempel den person som man fann stående i
vattnet i Bäckvikens hamn, han hade drunknat utan för Malmö.

Det välansade gravområdet gör ingen skillnad på vän eller
fiende, granne eller främling.

(Skrivit av Bernt Broström 1966)

https://www.svenskakyrkan.se/landskrona/st-ibbs-kyrka

Kategorier
Dagshändelse

Nu är det vår…enligt metrologerna….

Metrologerna säger att våren kommit för två veckor sen men vissa dagar är det ömsom sol och regn och i dag snöblandat.

Men Hven är vacker alla årstider…. i alla fall i mina ögon smiley

Kategorier
Hvenbor

Magnus Berättar….

Magnus

Jag är född på Ven och
Gamlegård är mitt föräldrahem.

Jag gick i skolan på Ven
tom årskurs sex.

Börja 7an i stan på
Dammhagsskolan

Tog över syrrorna
lägenhet i stan redan i 8-9 någon gång, och var där det mesta mån-fre redan då
som ca 15 åring.

Men på den tiden om man
jämför med dagens ungdomar, så levde vi tvärt om. Idag bor de flesta
hemma så länge de pluggar och flyr Ven så fort det blir helg.

Vi levde däremot som
sommargästerna, vi lämna ön söndag kväll och kom fredag eftermiddag för det var
mer festande på Ven än Landskrona.

Jag jobba som en tok på
somrarna på Ven.

Jobba några år för
Hvens bränsleservice och gjorde ta mig fan det mesta. Skötte Campingplatsen,
körde tång, tog emot flygbåten i Kyrkbacken och detta var innan vi hade
bilfärja, så alla varor som skulle till affären och restauranger kom på
Backafall, jag fick traktorkort när jag var 16 och börja då köra lagligt :O

Jag hämta alla varor
vid båten och körde ut det till div ställen.

Här i 15-18års åldern
hade vi också typ av ”svartklubb” i båthusen (dagens Ellas restaurang) Vi fick
låna båthusen och båten av båtklubben med 2 förbud.

-Vi fick EJ köra till Danmark med båten

-Vi fick EJ dricka
alkohol i lokalen

Första helgen vi fick
nyckeln så byggde vi en BAR och jag och Björn Eriksson fyllde lokalen med våra
DJ prylar, och blinkande lampor m.m. Och sen den andra ½ av
ungdomarna åkte till Danmark och höll på sänka båten med all öl m.m. Sen festandes där rätt
mycket och det är ETT UNDER att inte ”Kyrkbackarna” satte stopp för oss, inte
ens seglarna sommartid gnällde allt för mycket, trots hög musik, mopeder i
mängder och massa spring på hamnen då toa var andra sidan hamnen. Kan säga det var en
FÖRDEL att det var jag som städa stränderna på den tiden, för så många flaskor
och dunkar som jag städa upp ibland innan man gick hem var bra, innan annan såg
det.

Sen början på
nittotalet drev Lena, Lennart och Kim, Tuna krogen och då kom jag på den ljusa
idéen att jobbar jag i baren så tjänar jag 400-500kr/ dag i stället för att
göra av med dom. + Att det var dubbelt så lätt att ragga på brudar.

Men dok körde jag
fortfarande allt jobb för Hvens bränsle men då hade ju Stjärneborg kommit igång
så varu-utkörningen var ju över, och Campingen hade Berne med familj tagit
över, men då gav Uffe och pappa mig nya jobb där.

Så då städa jag mest
toaletterna på Ven, klippte gräs över allt, körde den mesta tången själv och
tog hand om div. andra jobb. Fram till ca 16-17 på eftermiddagen.

Sen körde jag hem på
”flagan” kasta mig i soffan sov en timme, in i duschen och på med vita skjortan
och stod i baren hela natten.

Jag jobba runt
250-300tim / mån då under de 2 somararna och levde sen som en KUNG på vintern
och sket fullständigt i skolan, om det ej var praktiska ämne som var kul.

Använde skolan lite som
vila upp mig inför sommaren.

För få lite perspektiv
så städa jag toaletterna och stränderna VAR DAG hela sommarlovet inkl. helgerna
maj-sep INNAN 10.30 i 14år. De sista 5-8år var jag ju egenföretagare och gick
dock ej i skola, MEN VAR DAG. Skulle vilja se en
ungdom göra detsamma idag EN sommar? Men undantag finns alltid, har själv haft
en handfull sommarjobbare som varit uppe i 300-350tim/mån jun-aug.

Som förmån som ”bonna
påg” så är det ju föräldrarna som flyttar hemma ifrån och barnet som ska ta
över och stannar kvar. Dock i 99% av fallen
skiljer ju här 10-20år när barnen flyttar hemma ifrån och gör annat i väntan på
förädlarnas pension. Så blev dok ej fallet
för mig då min far Arne blev sjuk redan när han var 54år och 10 dagar innan jag
skulle in i lumpen som hundförare i Ystad. Det var 1992.

Ända fördel med denna
tragiska tid och historia var jag slapp lumpen för jag behövdes hemma. Jag tog över gården
redan när jag var ca 21år gammal, när vi i familjen insåg att pappa aldrig kom
att återgå till arbetet. Jag var inte ett dugg
intresserad av lantbruk och hade ej hellre gott ”bonna linjen” i skolan, MEN
ger sällan upp och ville ej förlora gården och jakten och då fick man ta även
den tråkiga biten.

Med MÄNGDER med stöd
från de andra bönderna på Ven så löste jag det. Troligen med en
helvetes massa tur på det.

Det gick ju så klart
inte många år innan jag sakna baren och ville göra mer.

Jag var med i brandkåren ca från ca 1995 +- några år fram till
ca 2010.

Jag var med i Byalaget ca 10år med slut runt ca 2005.

1996 byggde jag om
ladan och satte in en bar och klädde väggarna med panel.

Sen börja jag bygga om
gården från lantbruk till Turism, byggde hägn till hjortar m.m. m.m. Ca 1998 börja jag med
liten skala 3 kamp.

Något år senare gick
Arne Bengtsson i pension och jag fick nya entreprenaden av LSR.

Vi gick med i EU- här
någon gång också och det var det bästa hos hänt mig som var ointresserad av
”bonneri” men älska jakten. Helt plötsligt
tvingades bönderna i Sverige att lägga ca 10% i träda. Jag tog 25%, hihihi

1999 på juldagen öppna
jag Tuna Krog, efter jag arrenderat det av familjen Hansson.

2000 på våren lämna jag
lantbruket och Kungsgården tog över det.

2000-11-23 var ingen
kul dag, då jag skulle hjälpa en dovhjort som fastnat i rep och i ett träd,
denna hjort var inte lika samarbetsvillig så den stånga mig och träffa så klart
mitt skjut öga en torsdag när Kungsgården skulle ha sin årliga jakt lör-sön.
MAX Otur. Låg på sjukhus i 16 dygn, och det är det längsta jag lämnat Ven
sammanhängande under mina snart 42år.

Men våren 2001 köpte
jag Hamnkrogen av Fam. Molin och då sadla om Tuna krogen till en ren pub och
öppna inte från 21. Jag och Anna Ferm stod
där då 1-2 somrar.

Sen flytta ”Pizza
Bosse” till Ven och då körde vi Tuna krogen ihop och något år där i mitten var
ju BOIS uppe i Allsvenskan och då var där bra drag på krogen. Vi visade matcherna på storbild.

Jag köpte Hvens
bränsleservice AB av Ulf Olsson, pappa och Lasse (rörläggare) Nilsson.

Sen här någonstans har
dålig koll på år, men då träffa jag min FD fru Alexandra. FAKTISKT riktigt skönt
att släppa singellivet, men det tog 2-3 år att släppa det och tur var väl det
att ”Alex” stod ut med mig så länge.

Förutom ett kortare
romans med Ulrika ”Jålle” Alm i 20års åldern så hade jag varit singel i hela
livet. Våra (Alm och
Pettersson) föräldrar var inte helt imponerade av ”små bonne och storbonde”
relationen, men men.

Vin planterades runt 2000.

Efter att Ulf Olsson gav mig en broschyr där det stod
fotbollsgolf, och han sa BYGG DET. Så gjorde jag det utan att ha åkt och tittat på en enda banan
innan. Detta hände runt 2003-2004.

Typ 2004 köpte jag
traktorsläpen av Jörgen Persson

2005 byggde jag och
frun om gården ORDENTLIGT med stugor, swimmingpool, en överdel i ladan m.m.
”Alex” börja även jobba i företaget detta år.

Ca 2007 arrendera vi ut
Hamnkrogen till Johan Östergren och Fredrik Tiitus

Sen typ 2007-2010 satsa
jag på jaktarrangemang på fastlandet, som var kul MEN förbannat dyrt både
ekonomisk och känslomässigt.

2007 fick jag frågan om arrendera jakten på en stor mark på 1
1/2 x Ven nästan 1300ha.

Jag var körkorts lös och tog taxi till Barsebäcks gods, skrev
under direkt och då fråga dom ska du inte ens titta på marken först innan du
skriver under 225000kr/år. Nä går på intention och rykte om marken.

När jag åkt taxi hem, kom jag på att beställa taxi en gång i
vecka ’A 5tim för utfodra djuren i marken blir nog väldigt dyrt. Så jag skrev in mig på en intensiv kurs på tog körkort.

Jag åkte taxi för 30-40 000kr /år på den tiden och ALLA fråga
hur har du råd till det ? Ja ni sa jag, räkna ut värdeminskningen, drivmedel, servis,
skatt och försäkring på er bil, så är det billigt att åka taxi.

Jag skötte all jakt på
Barsebäcks gods, bara det att 70% av alla kunder där var Danskar och
bostadsbubblan ca 2007-2008, så att alla danskar i stort försvann och där stod
jag med typ 150 000kr/år i förlust under 2-3år.

En av många anledningar
blev det för mycket jobb för oss bägge och det sluta även med skilsmässa dessa
åren. Vi han vara gifta i 1½,
var väl ihop typ 8-10år och med facit i hand tur vi ej han skaffa barn.

Här ifrån till ca 2010
låg jag väldigt lågt, dels reda upp företaget utan ”Alex” och även
lågkonjunkturen börjat slå över på Turismen och även nå Sverige.

Sen var det kul att
vara singel igen, och konstatera rätt fort att 8-10 hundar är både roligare och
billigare än en fru. Hur mycket man än är borta viftar dom på svansen när man
kommer hem.

Sen hösten 2011 kom
Henrik Vernersson och Viktor Flensburg till mig och ville ha råd för dom hade
lite planer på att starta eget. När dom planerna kom
igång, så dök Turistgården upp som bägge jobbade på och dom ville köpa det, och
fråga om råd, för det var ju väldigt stort att börja på som ny företagare m.m.

TROTS ett eget beslut
att jag ej skulle blanda mig mer i korglivet, mer än det jag hade med Ladan och
ägandet av Hamnkrogen, så dök idéen upp efter ett tag långt ifrån i starten att
jag också kunde vara med, då vi såg vinsten i samarbete mellan Gamlegård,
Turistgården och Traktorsläpen. + att dom tog ju den
praktiska biten att vara krögarna och jag blev på mitt skrivbord. Så våren 2012 köpte vi
3 Turistgården.

2013 fick vi tillbaka
Hamnkrogen

Och med då så klart
ännu mer skulder och en ännu djupare lågkonjunktur, så har vi bara jobbat med
att hålla näsan över vattenytan.

2014 satte jag
Hamnkrogen till försäljning av 2 anledingar, dels behövde jag/vi ha loss pengar
och dels vill Viktor hoppa av, pga. gå vidare i livet. Krogen blev dock ej
såld, och vet ej idag om vi driven den i sommar eller ej.

Det jag vet är det är
förbannat tomt på våra konton nu och hoppas på både försäljning av Hamnkrogen
och lite bättre konjunkturläge, men det sista är långt borta.

Här i mellan, har ingen
koll på årtal, har jag hållit ambulansen på Ven igång, antingen med mina gäster
som skadar sig på aktiviteterna eller jag själv som har ju som sagt förlorat
ett öga, brutit ett ben, smällt ett ledband, svalt klorgas när jag skulle vara
effektiv och fixa till poolen och gått i mellan 2 hundar som slogs då har jag
konstatera att jag har billigare sjukvård än hundarna.

Så förutom allt det
tråkiga har jag haft det förbannat kul liv och ena året har inte sett ut som det
andra, så vardagen har ej riktigt landat i mitt liv i nu, men det kommer
kanske.

Men det får fan gå undan då min mor blev bara 66 och min far
68 och bägge dog av hjärtat la av, så mina odds ser ej lovande ut, men det
kanske också förklarar varför jag lever som jag gör idag.

Min far uppfostra mig
som man skulle, jobba som fan och försöka ta det lugnt redan när man blev ca
60år, och då börja jaga på ALLVAR, han hamna i rollstol när han fyllde 54 år.

Här var mitt liv!

Hoppas syrran
rättstavar och formulera om lite så Ni kan läsa detta, för stava och formulera
mig är inte min starka sida, pga. bland annat så var skolan ej min grej.

____________________________________________________________

Tack för vi fick ta del av ditt liv, det är härligt att läsa
smiley

Önskar dig all lycka till.

Fotona är jag som lagt till

Gamlegård i vinterskrud

Varit med i Brandkåren ganska många år

Turistgårdens invigning

Flygfoto över Gamlegård

Baren i Båthuset i Kyrkbacken

I vardagsrummet på Gamlegård med mamma och pappa

Tycho Brahes invigning i renässanskläder

Kategorier
Hvenbor

Pelle berättar…

Berättelsen
om Café Bäckviken, Paviljong 1916 och Ven Taxi

Jag (Pelle)
och Gunilla träffades 2001 på en blind date och tycke uppstod, ja vi blev
förälskade riktigt kära.

Vi flyttade
ihop 2002 och efter ett tag så köpte vi ett nytt radhus på Skogsmusgården i LA.
Vi bodde fint, gick på vandringar i naturen, friskis o svettis och gjorde vid
trädgården på 30 min. Kändes som något saknades!!

Jag fick en
födelsedags present (2005 tror jag det var) Whiskyprovning, supé och
övernattning.

En lördag i oktober
kom vi till Ven för whiskyprovning, underbar dag med sol, vindstilla och helt
tyst. Denna tystnad som vi hade upplevt när vi vandrade Kungsleden mellan
Abisko och Nikkaloukta och som vi hade börjat söka. Undrade varför vi inte
bodde här? Eller jag kan säga att då bestämde vi oss att här vill vi bo.

2007 hittade
vi vårat drömhus i Bäckviken och till påsk 2008 flyttade vi till denna
underbara ö.

Denna
underbara ö som är helt unik med sitt läge mitt i Öresundsregionen som är en
glesbygd och som bjuder på så mycket. Bo i en glesbygd och samtidigt kunna se
lampskenet från Nordens största stad Köpenhamn. En ö med 2 ansikten, ”vilda
västern” på sommaren och ”Röstånga i skogen” på vintern. Hur unikt är inte
det???

Första 3 åren
jobbade vi i LA och pendlade varje dag. Jobbiga dagar på jobb som inte längre
gav utan mest tog var som bortblåst när man steg av färjan och kände lugnet o
tystnaden.

Nilla slutade
rätt fort i banken och drev företag på fastlandet som massageterapeut

Vi
märkte att turisterna tyckte om vår lilla paviljong och brukade stanna och
fotografera den. Det gav oss idén om en liten sommarbutik.

2011
slog vi upp portarna (efter helrenovering)till butiken som enl. mig är en butik
”som har allt det där som ingen behöver men alla vill ha”. Här finns
vackra burkar, marockansk porslin, sommarkläder, smycken, presenter, blommor
och krukor i vacker trädgårdsmiljö. Paviljongen ligger intill hamnen där båten
till och från Landskrona lägger till och är bara 15 kvm stor. När vi flyttade
in var det bara ett fallfärdigt förråd för fiskeredskap, men i folkmun kallades
det paviljongen och äldre Venbor har berättat hur de brukade sitta och fika i
den lilla paviljongen som barn.

Under
de ruttna golvplankorna hittade vi tidningar från 1916, där av butikens namn
Paviljong 1916. Isband med

En dag kom
Kaj Weberg och undrade om vi inte var intresserade att driva Café Bäckviken
(som ligger precis där färjan lägger till) så kunde han ha sin glassförsäljning
där då han var tvungen att riva sin kiosk för hamnbygget.

Vi? driva café??
Ja kanske eller??. Gunvor som äger caféet var glad att någon som bodde på Ven
ville driva det.

Vi
diskuterade det ett tag, ja i den vevan hade jag tagit taxikort och
trafiktillstånd för att ha när jag gick i en tidig pension.

Sagt och
gjort jag sa upp mig 2012 på mitt välbetalda jobb med pengar som kom varje
månad mot en vadå?

Jo mot Café
Bäckviken, Paviljong 1916 och Ven Taxi och vi har fått jobb som ger mer än vad
det tar.

Vi jobbar
dygnet runt i princip from Maj tom Sept. Resten av året vill vi gärna vara
lediga men helt ledigt går inte. Vi försöker vara halvpensionärer jobba lite
och vara lediga mycket. Jag kör lite taxi till flygplatser, hjälper till med
mindre trädgårdsjobb, bygge och tippen. Nilla jobbar lite (med en leverantör
till Paviljong 1916) med mässor o lagerarbeten. Ja och sen går ju lite tid till
att renovera och hålla det gamla huset fräscht.

Vi försöker
också ha After Work sista fredagen i månaden under lågsäsong, vilket har varit
uppskattat

Man ser vad
tillfälligheter gör. Om någon sagt året innan vi startade att vi skulle göra
detta så hade man undrat om han var riktigt klok.

Vi hoppas att
vi kan fortsätta ett antal år till med verksamheten och att vi fortfarande
får/kan bo kvar på denna underbara ö så länge vi lever.

Jag hoppas
också att staten/Skånetrafiken tar över färjeförbindelsen så att kommunen (vi)
och vi på ön hamnar på samma sida.

Så att ett attraktivt äldreboende,
vattenlekland eller liknande byggs på ön för att öka invånarantalet till ca
500st.

Allt för att
behålla året runt ön med skola, affär, sjuksyster, bibliotek, mm mm

Jag vid
pennan / Pelle. Må Bra

Tack för vi fick ta del av ert liv, det är underbart att läsa om de positiva smiley

Önskar er all lycka till.

Här följer några foto, hälften är Pelle och Nillas och hälften har jag fyllt på med.

Kategorier
Egna tankar

En av 360, det är jag!

En av
360, det är jag!

Jag har förmånen att vara en del av detta lilla samhälle,
geografiskt helt avskärmat från allt annat land. Men en mittpunkt i ett stort
område. Hven är mittpunkten för mig! Jag är en stolt Hvenbo! Jag bor och
arbetar på ön, och jag trivs med det!

Jag har levt i princip hela mitt liv på ön, gått i skola,
sommarjobbat på olika ställen, jobbat i Hemtjänst några år, för det var till det
jag utbilda mig först.

Sen som det är på en ö med begränsat antal personer så börja
jobbet tryta inom Hemtjänst men då behövdes en Dagmamma till. Då fanns ingen
förskola på ön. Jag började jobba 1990 i barnomsorgen på Hven så det är
faktiskt 25 år! Det känns som en lång tid men under dessa år har jag även fått
4 härliga ungar som är mitt liv!

Jag har utbildat mig till Barnskötare sen Förskollärare med
inriktning miljö så 25 poäng av min utbildning var miljöarbete med utemiljö och
en stor del av utbildningen hade vi Thomas Hylen som lärare som senare höll i
Ö-kontoret på Hven. Jag har även gått två Förskolelyftskurser på vardera 15
högskolepoäng. Dessa kurser har utbildat mig i Teknik och Naturkunskap, Språk
och Matematik samt dokumentation. Jag har även deltagit i skolverkets PIM
utbildning, (Praktisk it- och mediekompetens) Jag tycker det är viktigt att
aldrig tro att jag är fullärd, det finns så mycket nytt att lära!

Under dessa år jag har jobbat i Barnomsorgen har det kommit många
nya råd, men framför allt har vi fått en ny Läroplan 2010 som visar på vikten
av hur mycket barn lär sig under sina Förskoleår och som ger mig en styrka att
utveckla verksamheten. För min del handlar det om att ”se dit barnen ser” med
de menar jag att om jag har kunskapen om vad barnen har rätt att uppmuntras
lära sig, så ska jag kunna göra det genom det som intresserar barnen, oavsett om
det är Natur, Prinsessor eller Raketer. Detta sätt att arbeta är en utmaning
för mig, men betydligt roligare arbetssätt. Nu deltar jag i Skolverkets
Mattematiklyft för Förskolan som löper under tre terminer och det är en
spännande resa.

Jag har ju även ett företag som heter Hven i ord och bild AB,
detta har jag haft några år.

Det började väldigt tragiskt, mamma dog hastigt. När vi skulle
tömma huset så fanns där en stor låda med foto. När jag stod där i dörren mellan
rummen i huset och frågade de andra – Vad gör vi med dessa? Det var då det slog
mig, att här finns hela 1900-talets ”Vardagsliv” i en låda. Jag tog hem lådan,
jag visste ju inte så mycket om fotona för tyvärr har jag aldrig lyssnat på
mammas och pappas berättelser. Det ångrar jag så klart, men som tur är finns
det snälla människor som vet.

Jag är otroligt tacksam för ALLA ni som har hjälpt mig och
fortsätter hjälpa mig, utan er hade det inte varit hälften så roligt.

Men för att återgå till lådan så började jag lära mig scanna
in foto och det var ju kul att lägga upp på Facebook, men efter ett tag kom jag
på att mina andra vänner som inte har någon Hvenanknytning blev ganska trötta
på mitt foto. Då en eftermiddag föddes
iden att göra en Facebook grupp och då den eftermiddagen ploppade namnet Hven i
ord och bild upp i mitt huvud, sen dess har de följt mig. På ett par dagar var
vi 150 medlemmar och nu är vi snart 600 medlemmar som delger varandra foto och
klokskap.

Jag fick frågan om jag inte kunde lägga upp bilder så även de
som inte har Facebook kunde se dem. Som tur är har jag en snäll och tekniskt
man som gjorde en hemsida till mig www.hveniordochbild.se blev
namnet och från början hade jag bara en blogg där, den bloggen har 525 inlägg i
dag, med bilder från Hven och gammal och ny vardagshistoria. Jag fick önskemål
om att fotona skulle vara större och då skapa min snälle man utrymme för det
och sen även ett utrymme för filmer.

Men jag återkommer till Facebook för det är så smidigt, jag
har nu gjort en sida på Facebook som heter ”Hven i ord och bild AB” om ni
trycker det verkar intressant så gå in och tryck att ni gillar sida, så får ni
alla uppdateringar där ifrån.

Jag har nu skrivit 4 böcker. Den första var bara en liten
fotobok med kort text och den andra var även den en fotobok, lite större i
formatet och lite mer text. Den tredje är en bok på ca 180 sidor där jag
skriver om det jag i första hand fått berättat för mig från andra som vet mer
än mig om ön, den heter ”Hven i ord och bild, Vardagshistoria” och sen nu den
nyaste ”Hven i ord och bild, Vardagshistoria, del 2”. Det finns många foton som
berikar texten, jag är ingen hejare på att skriva, har alltid fått höra att jag
är ”ordblind”. Men det hindrar inte mig från att berätta det jag får lära mig,
efterhand snälla personer delger mig. Jag önskar att mina barn och kommande
barnbarn någon gång läser mina böcker och tittar på bilderna och ser hur Hven
har utvecklats genom åren. Jag tror att ens historia gör viss skillnad i ens
vardag. Den påverkar vem vi blir som personer och vilka beslut vi tar. Vissa
bra och andra mindre bra, men det finns ju alltid ett val att välja en ny väg.

Jag är som ni förstår väldigt nöjd med att vara Hvenbo, för
det mesta. Jag trivs och har ingen tanke på att flyta från ön.

Jag kan bli väldigt irriterad på beslut tagna ovanför mitt
huvud, men jag är inte intresserad av att bli politiker och jag har prövat vara
med i ett antal föreningar på ön. Men jag känner att jag inte riktigt kommer
dit jag vill…

Men vart vill jag då? Jo jag tror alla har en betydelse för
hur Hven ”marknadsförs” jag tror inte på föreningar som är bara för fastboende,
kulturföreningar, företagarföreningar, m.fl. Missförstå mig inte, det är jätte
bra föreningar för sin sak! Men för mig är det större än så, jag vill att varenda
en av oss som på något sätt har anknytning till ön tänker på följande:

Hven är och blir det vi som bor här ”odlar”… Det finns
många yttre faktorer, det är jag fullt medveten om. Men det är VI som bor har
365 dagar om året som är stammen på trädet, sommargäster och helgboende är
grenarna och löven är givetvis turismen. Vi klarar oss inte utan någon del.
Vattnet som trädet behöver är Landskrona stad och rötterna är de vi har med oss
från tidigare generationen. Men det är viktigt med en balans ”av vatten
och löv” för att stammen och grenarna ska kunna utvecklas

Om jag tänker så, så tänker jag även att varenda
en av alla oss som berörs av Ön på ett eller annat sätt har ett ansvar för att
sprida den positiva bilden av vår fantastiska ö!

Ja visst det är lätt för mig att lämna över det
på alla andra och inte engagera mig i varken föreningar eller politik. Men hur
tänker jag då? Jo jag tänker att jag på mitt sätt bidra med mina foton, nya som
gamla på både hemsidan och Facebook. Jag
delar bilderna i olika Facebook grupper ex ”skånebilder” där jag varje vecka
får kommentarer hur vackert vi bor och ofta en önskan om att folk vill åka hit.
Några gånger har jag varit med i tidnigen, jag är ofta känd som Hvenbon i olika
sammanhang och de gläder mig. Jag försöker tänka på att berätta alla de
fördelar jag ser med ön när jag är i olika samanhang.

Jag tror det är de som gör skillnaden, att alla
sprider lite positivt hela tiden.

(Jag vet alla bekymmer också, men dem tänker jag
inte gå in på här.)

Kategorier
Hvenbor

Vad vill du berätta om din verksamhet/ förening/liv för Hvenbor

Här nedan följer ett brev som jag försöker sprida.

Hej

Jag har länge tänkt på en idé men inte riktigt fått kläm på
hur jag tänkt….( Som vanligt med mig)

När jag startade min hemsida för flera år sedan så fick den
heta Vardagen på Hven, detta var för jag ville skildra hur det är att leva på
Hven. Men det har ju blivit mycket gammat och hur de varit. Men jag skulle
vilja ändra lite på det…. Och därför kommer min fråga till dig/er (Kommer
skicka detta till några stycken)

Jag undrar om du skulle vilja skriva ner de du skulle vilja
berätta för andra Hvenbor om dig och din familj eller ditt företag eller din
förening vill kanske skriva ihop något att delge oss andra Hvenbor.

Min tanke är att detta mer ska beskriva människan bakom
och/eller företaget som ”livside’” mer än marknadsföring…

Det bästa är om du själv vill skriva en text som jag kan
publicera på in hemsida
www.hveniordochbild.se . Jag
tror att många är intresserade av att läsa varför vi startade våra företag, hur
vi tänkte och hur vi utvecklar, kanske de går att beskriva hur vi gör våra
produkter mm. Det väljer ni själv…

Ni kan även skriva ner lite kort och så kan jag fylla på, i så
fall kommer jag skicka de till er för godkännande innan jag publicerar den. Har
ni bilder jag får lägga upp är det roligt, jag kan annars gärna komma och fota.

Detta verkar kanske luddigt med det är för var och en kan
utforma det hur man vill.

MEN det ska göras i positiv anda och inte klanka ner på någon
annan!

Ni får gärna maila till mig om ni är intresserade eva.pettersson@hvenbo.se

Jag hoppas ni vill vara med! Det hade varit jätte roligt J

Ha det gott/ Eva Pettersson, Hven i ord och bild AB

Jag kommer lägga upp det efterhand de kommer in här på denna sidan. Om nu det finns någon som vill vara med smiley

Kategorier
Dagshändelse

Övning för vår skull

I dag skulle vi gå en runda och de blev Bäckviken – Haken – Norreborg och hem.

Mellan Landskrona och Hven var det övning med Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen. Jag tog lite foto från land och frågade en av de som är ”sjöräddare” i Barsebäck… och
så här berättar han….

”Syftet när
vi övar flera enheter från olika stationer och andra organisationer (idag var
det Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen) är alltid för att vi alla ska
vara samspelta och samverka och lära känna varandra som personer och våra
enheters möjligheter i ett eventuellt akut läge. Vi ska göra våra misstag då vi
övar så att vi lärt oss av dem till ett skarpt läge.

/Henrik, frivillig
sjöräddningsstation” i Barsebäck

Visst är det tur de finns, och de är ju dessa som kör sjuktransporter från Hven när Svärdet av någon andledning inte kan köra.

Räddningsstationerna i Råå och Lomma var också med i dagens övning.

Läs gärna mer i denna länken

http://www.sjoraddning.se/barsebackshamn/

Och medlem kan du bli här

http://www.sjoraddning.se/medlem/bli-medlem/

Kustbevakningens sida

http://www.kustbevakningen.se/

KBV 034

http://www.kustbevakningen.se/materiel–teknik/nyhetsarkiv/overlamnande-av-kbv-034-till-kustbevakningen/

Kategorier
Dagshändelse

HD.SE

För drygt en vecka sedan var där två killar från Hd som besökte Hven. Jag tycker de gjorde fina reportage.

Här följer länkarna:

http://www.hd.se/lokalt/landskrona/2015/02/05/nya-stjarnor-kring-tycho/

Förskola och skola

http://www.hd.se/lokalt/landskrona/2015/02/02/hakenstigen-blev-som-nyefter-alla-stormskadorna/

Hakenstigen

http://www.hd.se/lokalt/landskrona/2015/01/31/dags-for-handlarn-att-sla-igen-butiken/

Handlaren